Внимание! След обновяване на Java e възможно да се появи съобщение Application Blocked by Security Settings и бутона „Вход с електронен подпис" да не е активен. Необходимо е да извършите следните настройки, тъй като тя блокира достъпа до приложението: През Start menu,Settings, Control panel, намирате иконката на Java. Кликвате на таб Security и на Security Level посочете Medium, след което натиснете Apply и OK. След това рестартирайте браузера.

  

Уважаеми дами и господа,

Ново! Във връзка със създадена възможност АДД да се подава в zip формат е необходимо да се използва Encode UTF-8 without BOM.

Уведомяваме Ви, временно до отстраняване на технически проблем, с цел нормално преминаване на кръстосаната проверка между митническата декларация за внос под режим 45 и електронния административен документ, движенията да се подават през DTI, а не през връзка система-система. След отстраняване на проблема, своевременно ще бъдете уведомени.

СИСТЕМИ ЗА РЕАЛНА РАБОТА

СИСТЕМА БАЦИС ЗА ПОДАВАНЕ НА АД, РД, ДСН, Е-АДД И е-АД

 

Преди да пристъпите към подаване на акцизни ЕАД трябва да се регистрирате с електронен подпис тук:

ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ /ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ТРАНЗИТ. 

 

Процедура при обявена неработоспособност на системата за  подаване на акцизни е-АД-EMS2.2.

 

СИСТЕМИ ЗА ТЕСТВАНЕ

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ НА СИСТЕМА БАЦИС ЗА ПОДАВАНЕ НА АД, РД, ДСН, Е-АДД и е-АД

 

 

Преди да пристъпите към подаване на акцизни ЕАД трябва да се регистрирате с електронен подпис тук:

 

ТЕСТОВ ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ

 

 

Информация относно регистрацията за Системата за управление на акцизите - СУА 2.1:

• Ако вече имате създадена реална регистрация на адрес: http://dti.customs.bg:8080/BTMS_ONLINE/Welcome.do, не трябва да създавате нова. Необходимо е единствено нейното обновяване, като в т. V се маркира чекбокс „Акцизна декларация".
• Порталите за реална работа и тестовите портали изискват ДВЕ отделни регистрации.
• Моля, когато изпращате имейли към helpdesk.emcs@customs.bg, свързани с подаването на акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност в полето Тема/Subject да запишете СУА 2.1, след което да изпишете темата.


Изисквания при подаване през уеб портала на акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност:

• При зареждане от файл - максимална дължина на файла - 10 МВ, ако файлът е архивиран - допустим формат за архивиране - ZIP. Архивът трябва да съдържа само един файл.
• Данните в декларацията се подписват с електронен подпис при подаването й.
• На работните станции е необходимо да бъде инсталирана Java виртуална машина с версия jre 1.6, Internet Explorer 8/ Mozilla v.3x или по-нови версии.

 

 

Уведомяваме Ви, че връзката система-система на EMS 2.2 е в реална експлоатация. Адресите към реалните уеб услуги за подаване на е-АД, през връзка система-система на EMS 2.2, ще бъдат предоставени след успешно преминали тестове на тестовата среда с заявка на e-mail: helpdesk.emcs@customs.bg.