Георги Костов

Директор на Агенция "Митници"

 

  

Роден на 7 април 1967 г. в Хасково. Дипломира се през 1992 г. като инженер във Висшия технически университет в София.

От 1993 г. до 1998 г. е разузнавач и инспектор в Девето РПУ-София. През 1999 г. е назначен за началник група „Тежки престъпления". От 2002 г. до 2009 г. работи в сектор "Престъпления против личността" на Столична дирекция на вътрешните работи, през 2009 г. - в  дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност", а от 2010 г. до 2011 г. е заемал длъжността началник на сектор към „Криминална полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи. От месец септември 2011 г. до месец юли 2014 г. е директор  на Областната дирекция на МВР-Благоевград. През периода август-ноември 2014 г. заема длъжността директор на Областната дирекция на МВР-Бургас. През ноември 2014 г. е назначен за заместник-главен секретар на МВР, а от март 2015 г. - за главен секретар на МВР.

От 11.05.2017 г. е назначен за директор на Агенция "Митници"