Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права

Какво представлява Шенгенското пространство?

Какви данни съдържа Шенгенската информационна система (ШИС)?

Национална Шенгенска информационна система (НШИС)

Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС

Право на достъп до данни в НШИС

Срок на съхранение на данните в НШИС

Контрол при обработването на данните и функционирането на НШИС

Комисия за защита на личните данни

Злоупотреба със самоличност

Срок на съхранение на данните в НШИС при злоупотреба със самоличност

 

Права на физическите лица