Уважаеми дами и господа,


Във връзка със създалото се напрежение при сертифицирането на транспортни средства за превоз на маркирани горива на територията на Република България, Ви уведомяваме следното:

Сертифицирането на транспортните средства се извършва на основание  ЗАМ-175 от 23.03.2011 г. на Директора на Агенция „Митници". Не е вярно твърдението, че Агенция „Митници" сертифицира системите за GPS наблюдение на операторите. Агенция „Митници" няма правно основание за това и не издава такива сертификати. Към системите за GPS наблюдение има изисквания, които са дадени
в Приложение 2 към Заповедта. Заповедта е публикувана на страницата на Агенция „Митници" и тези изисквания са достъпни за всеки, който се интересува от тях. На основание Заповедта транспортните фирми трябва да осигурят достъп до набора от данни, определен със Заповедта чрез система, отговаряща на конкретни изисквания, ясно описани в Приложение 2. В Агенция „Митници"е създадена вътрешна организация на дейностите по проверка на изискванията към системите за GPS наблюдение. Целта е системата на даден GPS оператор да бъде проверена само веднъж, а не всеки път, когато се сертифицира превозно средство на негов клиент, като по този начин се съкращава и улеснява процеса по издаване на сертификатите. За целта е необходимо заинтересовано лице,GPS оператор или транспортна фирма, която иска да извършва превоз на маркирани горива, да изпрати писмо до Директора на Агенция „Митници", с което да заяви своето желание конкретната система за GPS наблюдение да бъде проверена дали отговаря на изискванията на Заповедта. Необходимо е в писмото да бъде посочено кой е операторът, лице за контакт от негова страна и телефон за връзка.С посоченото в писмото лице ще влезе във връзка представител на Агенция „Митници", който ще уточни необходимите детайли за извършването на проверката. За резултатите от проверката се изготвя протокол, а не се издава сертификат. Създадена е необходимата организация, информацията за системите, които отговарят на изискванията на Заповедта, да е достъпна за всички митнически служители, отговорни за издаването на сертификатите за транспортните средства.

 

Заповед № ЗАМ-175 от 23.03.2011 г. за утвърждаване на Правила за превоз на маркирани енергийни продукти на територията на Република България.  

 

 

Регистър издадени сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти 

 

Функционални спецификация за обмен на данни между БАЦИС и GPS операторите

 

Тестовият портал ще бъде отворен на 25.03.2013 г. Предаването на данни от GPS операторите към реалната система БАЦИС е планирано да бъде от 29.04.2013 г.