Уважаеми дами и господа,

Моля запознайте се с указанията в ръководството преди да пристъпите с попълването на заявленията.

Заявленията се подават на адрес:

Агенция "Митници" Централно митническо управление

ул."Георги С. Раковски" 47

София 1202

Искане за удължаване на срока за намеса на митническите органи

 

Формуляри за подаване на сигнали от правопритежатели