Информационен митнически портал на Европейската комисия

 

Информационният митнически портал на Европейската комисия обединява в един сайт разнообразна информация за законодателството на ЕС и обяснителни документи за изменение на безопасността и сигурността на Митнически кодекс на Общността. Също така тук можете да намерите новини, както и връзки към бази данни, документи и процедурите, използвани от националните митнически администрации. В портала ще откриете и интерактивни "модел сделки" на основните стъпки в стандартен внос, износ и транзит в и извън ЕС.

 

http://ec.europa.eu/ecip/