Дата: 19.11.2018 г.

УИН номер на РОП: 00334-2018-0069

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на специализирано и униформено облекло за служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р-582/32-331052/14.11.2018 г, публикувано на 19.11.2018 г.

Обявление за поръчка № 32-331074/14.11.2018 г., публикувано на 19.11.2018 г.

Документация, публикувана на 19.11.2018 г.


 

 

 

 

ДАТА: 13.11.2018 г. Идентификационен номер на АМ: 32-328922

УИН номер на РОП: 00334-2018-0068

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на кабина (контейнер) с три работни места" - 1 бр.

Решение № 32-328922/13.11.2018 г., публикувано на 13.11.2018 г.

Покана,  публикувана на 13.11.2018 г.

Образци, публикувани на 13.11.2018 г.

 Методика, публикувана на 13.11.2018 г.

Дата: 09.11.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: РОП-5800-2

УИН номер на РОП: 00334-2018-0067

Открита процедура с предмет: "Ремонт и поддръжка на климатици и климатични системи в обекти на Митница Столична"

Решение № РОП-5800-2/32-322183/07.11.2018 г., публикувано на 09.11.2018 г.

Обявление № 32-322208/07.11.2018 г., публикувано на 09.11.2018 г.

Документация, публикувана на 09.11.2018 г.

 

 


Дата: 01.11.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-312440/29.10.2018 г.

УИН номер на РОП: 00334-2018-0066

Открита процедура с предмет: "Доставка на абонамент за VTExplorer за проследяване на корабен трафик"

Решение № 32-312440/29.10.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление № 32-312297/29.10.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Документация, публикувана на 02.11.2018 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 01.11.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-312420/29.10.2018 г.

УИН номер на РОП: 00334-2018-0065

Открита процедура с предмет: " Предоставяне на услуги по сигнално-охранителна дейност за Митница Русе"

Решение № 32-312420/29.10.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление № 32-312282/29.10.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Документация, публикувана на 02.11.2018 г.


 Дата: 29.10.2018 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 535

УИН номер на РОП: 00334-2018-0064

Открита процедура с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сгради на ЦМУ и НУЦ"

Решение № Р - 535/32-308786/24.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Обявление за поръчка № 32-308797/24.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 29.10.2018 г.


Дата: 25.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-525

УИН номер на РОП: 00334-2018-0063

Открита процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: "Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП "Станке Лисичково""

Решение № Р-525/32-305564/22.10.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка с рег. № 32-305573/22.10.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 26.10.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с рег. № 32-323703/08.11.2018 г., публикувано на 12.11.2018 г.

Разяснение с рег. № 32-333545/16.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.

 


 

Дата: 25.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-304642

УИН номер на РОП: 00334-2018-0061

Открита процедура с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатична инсталация в административната сграда на териториално митническо управление (ТМУ)  Свищов"

Решение № 32-304642 от 22.10.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.

Обявление за поръчка № 32-304654 от 22.20.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 25.10.2018 г.

Решение № 32-334490 от 19.11.2018 г., публикувано на 19.11.2018 г.


Дата: 25.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-524

УИН номер на РОП: 00334-2018-0062

Открита процедура с предмет: "Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: "Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП "Станке Лисичково""

Решение  № Р-524/32-305562/22.10.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка с рег. № 32-305569/22.10.2018 г., публикувано на 25.10.2018 г.,

Документация за обществена поръчка, публикувана на 25.10.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 24.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-304560/22.10.2018

УИН номер на РОП: 00334-2018-0060

Открита процедура с предмет: "Ремонт и поддръжка на климатици в Митница Варна"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 24.10.2018 г

Решение № 32-304560/22.10.2018 г., публикувано на 24.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка с рег. № 32-304567/22.10.2018 г., публикувано на 24.10.2018 г.

Решение № 32-331813/15.11.2018 г. ., публикувано на 15.11.2018 г.


Дата: 20.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-521

УИН номер на РОП: 00334-2018-0059

Открита процедура с предмет: "Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг на обект "Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП "Капитан Андреево""

Документация за обществена поръчка, публикувана на 20.10.2018 г.

Решение № Р-521/32-301075/17.10.2018 г., публикувано на 22.10.2018 г.

Обявление за обществена поръчка с рег. № 32-301086/17.10.2018 г., публикувано на 22.10.2018 г.

Разяснение с рег. № 32-312499/29.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.


 

Дата: 19.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-519

УИН номер на РОП: 00334-2018-0058

Открита процедура с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП "Капитан Андреево"

Решение № Р-519/32-300884/17.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.;

Обявление за обществена поръчка с рег. № 32-300892/17.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.;

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.10.2018 г.

Разяснение с рег. № 32-321848/06.11.2018 г., публикувано на 06.11.2018 г.

Разяснение с рег. № 32-328015/12.11.2018 г., публикувано на 12.11.2018 г.


 

Дата: 10.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-502

УИН номер на РОП: 00334-2018-0057 

Процедура "договаряне без предварително обявление" с предмет: "Следгаранционно пълно абонаментно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел МТ1213DE"

Решение № Р-502/32-292954/10.10.2018 г.

Становище за осъществен контрол, публикувано на 12.11.2018 г.


 

 Дата: 08.10.2018 г.

   Идентификационен номер на АМ: Р - 495

   УИН номер на РОП: 00334-2018-0056

   Открита процедура с предмет: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация"

   Решение № 495/32-288156/05.10.2018 г., публикувано на 08.10.2018 г.

   Обявление № 32-288177/05.10.2018 г., публикувано на 08.10.2018 г.

Документация, публикувана на 10.10.2018 г.


 

 

Дата: 08.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 494

УИН номер на РОП: 00334-2018-0055

Открита процедура с предмет: „Митнически пломби"

Решение № Р - 494/32-286803/04.10.2018 г., публикувано на 08.10.2018 г.

Обявление № 32-286819/04.10.2018 г., публикувано на 08.10.2018 г.

Документация, публикувана на 09.10.2018 г.


 

Дата:03.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-281863

Уин номер на РОП: 00334-2018-0054

Открита процедура с предмет: "Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на Митница Русе".

Решение № 32-281863/01.10.2018 г., публикувано на  03.10.2018 г.

Обявление № 32-280988/01.10.2018 г., публикувано на 03.10.2018 г.

Документация, публикувана на 03.10.2018 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата: 01.10.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 483

УИН номер на РОП: 00334-2018-0053

Открита процедура с предмет: „Доставка, изграждане и поддръжка на автоматизирана система за наблюдение, анализ и управление на събитията свързани с информационната сигурност на Агенция Митници (SIEM)"

Решение № Р - 483/32-280056/28.09.2018 г., публикувано на 01.10.2018 г.

Обявление № 32-280069/28.09.2018 г., публикувано на 01.10.2018 г.

Документация, публикувана на 02.10.2018 г.


Дата: 25.09.2018 г. Идентификационен номер на АМ: 32-271883

УИН номер на РОП: 00334-2018-0052

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на природен газ за обект Митническо бюро в гр. Търговище, ул. Трайко Китанчев №37"

Решение № 32-271883, публикувано на 25.09.2018 г.

Дата: 25.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-476

УИН номер на РОП: 00334-2018-0051

Открита процедура с предмет: „Доставка на гуми за ППС, мотокари и градинска техника"

Решение № Р-476/32-273616/21.09.2018 г., публикувано на 25.09.2018 г.

Обявление № 32-273629/21.09.2018 г., публикувано на 25.09.2018 г.

Документация, публикувана на 26.09.2018 г.

Разяснение № 32-290056/08.10.2018 г., публикувано на 08.10.2018 г.


Дата: 25.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 474

УИН номер на РОП: 00334-2018-0050

Открита процедура с предмет: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на ИС „Управление на привилегированите потребители в АМ"

Решение № Р-474/32-272371/20.09.2018 г., публикувано на 25.09.2018 г. 

Обявление № 32-272390/20.09.2018 г., публикувано на 25.09.2018 г.

Документация, публикувана на 25.09.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 16.11.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

Дата: 21.09.2018 г.

МП 9

П О К А Н А

за участие в поръчка с предмет:

„Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Агенция „Митници"


Агенция „Митници", на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 3/14.02.2018 г. на Централния орган за покупки за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" с две обособени позиции, по позиция № 2 „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет „Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Агенция „Митници"

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, публикувана на 21.09.2018 г.

Документация към поканата, публикувана на 21.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 23.10.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 12.11.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 12.11.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 12.11.2018 г.

Решение № Р. 569/32-325761/09.11.2018 г., публикувано на 12.11.2018 г. 


 Дата: 21.09.2018 г.

МП 8

П О К А Н А

за участие в поръчка с предмет:

„Осигуряване на устни преводи за нуждите на Агенция „Митници"

Агенция „Митници", на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 2/14.02.2018 г. на Централния орган за покупки за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" с две обособени позиции, по позиция № 1 „Осигуряване на устни преводи за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации", Ви кани да подадете електронна оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет „Осигуряване на устни преводи за нуждите на Агенция „Митници",

Покана по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, публикувана на 21.09.2018 г.

Документация към поканата, публикувана на 21.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.10.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 12.11.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 12.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, № Р-570/32-325797/09.11.2018 г., публикувано на 12.11.2018 г.


Дата: 21.09.2018 г. Идентификационен номер на АМ:РМЮ-5700-147 от 18.09.2018г.

УИН номер на РОП: 00334-2018-0049

Открита процедура с предмет: "Физическа и денонощна въоръжена охрана и охрана чрез СОТ на обекти на митница Югозападна"

Решение № РМЮ-5700-147/32-268914 от 18.09.2018г., публикувано на 21.09.2018г.

Обявление №32-268967 от 18.09.2018г., публикувано на 21.09.2018г.

Документация, публикувана на 21.09.2018г. 

Разяснение с рег.№32-281360 от 01.10.2018г., публкувано на 01.10.2018г.

Разяснение с рег.№32-287381 от 05.10.2018г., публикувано на 05.10.2018г.  


Дата: 14.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ:32-262681

УИН номер на РОП: 00334-2018-0048

Открита процедура с предмет: "Ремонт и поддръжка на централна климатична система в административната сграда на Митница Варна"

Решение № 32-262681 от 12.09.2018 г., публикувано на 14.09.2018 г.

Обявление № 32-262696 от 12.09.2018 г., публикувано на 14.09.2018 г.

Документация, публикувана на 14.09.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 02.11.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 02.11.2018 г.

Доклад публикуван на 02.11.2018 г. 

Решение № 32-317547/02.11.2018 г., публикувано на 02.11.2018 г.

Обявление № 32-330073 от 14.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 11.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-457

УИН номер на РОП: 00334-2018-0047

Договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Агенция „Митници" на територията на Столична община".

Решение № Р-457/32-262514/11.09.2018 г., публикувано на 11.09.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 10.10.2018 г.

 


Дата: 11.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-261400

УИН номер на РОП: 00334-2018-0046

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Митница Варна, обект: административна сграда на Митница Варна, площад "Славейков" №2, общ.Варна за срок от пет години".

Решение № 32-261400/11.09.2018г., публикувано на 11.09.2018г.


Дата: 07.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-446

УИН номер на РОП: 00334-2018-0045

Открита процедура с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р-446/ 32-255141 от 03.09.2018 г., публикувано на 07.09.2018 г.

Обявление № 32-255153 от 03.09.2018 г., публикувано на 07.09.2018 г.

Документация, публикувана на 10.09.2018 г.


Дата: 03.09.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-251497

УИН номер на РОП: 00334-2018-0044

Открита процедура с предмет: "Денонощна физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Столична"

Решение № 32-251497/30.08.2018 г., публикувано на 03.09.2018 г.;

Обявление за обществена поръчка № 32-251594/30.08.2018 г., публикувано на 03.09.2018 г.;

Документация за обществена поръчка, публикувана на 03.09.2018 г.

Разяснение № 32-268785 от 18.09.2018 г., публикувано на 18.09.2018 г.

Разяснение № 32-269270 от 18.09.2018 г., публикувано на 18.09.2018 г.

Решение за прекратяване на ОП № 32-281844 от 01.10.2018 г., публикувано на 01.10.2018 г. 

Обявление за възложена поръчка № 32-300489 от 17.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.


Дата: 30.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-433

УИН номер на РОП: 00334-2018-0043

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на газ за битови нужди"

Решение рег. № Р-433/ 32-250625 от 29.08.2018 г., публикувано на 30.08.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 28.09.2018 г.

Дата: 29.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-249665

УИН номер на РОП: 00334-2018-0042

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Митница Варна, обект: Митническо бюро Шумен, ул."Ришки проход" №54, общ.Шумен за срок от 5 /пет/ години".

Решение № 32-249665/29.08.2018г., публикувано на 29.08.2018г.

Обявление № 32-290827/09.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г

Договор № 32-287922/05.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г


 

Дата: 28.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: 32-248861

УИН номер на РОП: 00334-2018-0041

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Митница Варна, обект: административна сграда на Митница Варна, площад "Славейков" №2, общ.Варна за срок от три години".

Решение № 32-248861/28.08.2018г., публикувано на 28.08.2018г.

Решение № 32-251554/30.08.2018г., публикувано на 30.08.2018г.

Обявление № 32-260107/10.09.2018г., публикувано на 12.09.2018г.


Дата: 27.08.2018 г.

 

Идентификационен номер на АМ: 32-247424

УИН номер на РОП: 00334-2018-0040

Договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за нуждите на Митница Свищов, обект:Митническо бюро Ловеч, община Ловеч, ул."Осъмска" №235 за период от 5(пет) години.

Решение № 32-247424/27.08.2018 г., публикувано на 27.08.2018 г.

Договор № 32-305874 от 22.10.2018 г., публикуван на 26.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-306716 от 23.10.2018 г., публикувано на 26.10.2018 г.


Дата: 27.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-407

УИН номер на РОП: 00334-2018-0038

Открита процедура с предмет: "Доставка на техническо оборудване за борба с незаконния трафик и разпространение на акцизни стоки"

Решение № Р-407/32-243743 от 22.08.2018 г., публикувано на 27.08.2018 г.

Обявление № 32-243765 от 22.08.2018 г., публикувано на 27.08.2018 г.

Документация, публикувана на 27.08.2018 г. 

Разяснение рег. № 32-253284 от 31.08.2018 г., публикувано на 31.08.2018 г.

Разяснение рег. № 32-259578/07.09.2018 г., публикувано на 07.09.2018 г. 

Разяснение рег. № 32-263968 от 12.09.2018 г., публикувано на 12.09.2018 г.

Разяснение рег. № 32-270057 от 19.09.2018 г., публикувано на 19.09.2018 г.


 

 

 

 

 

Дата: 23.08.2018 г. Идентификационен номер на АМ: 32-244228

УИН номер на РОП: 00334-2018-0039

Договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води - ВиК за нуждите на Митница Свищов, обект: Митническо бюро Габрово, община Габрово, ул. "Станционна" №14 за период от пет години

Решение № 32-244228/23.08.2018 г., публикувано на 23.08.2018 г.


 

Дата: 23.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: № 32-240936

УИН номер на РОП: 00334-2018-0037

Открита процедура с предмет: "Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София"

Решение № 32-240936/20.08.2018 г., публикувано на 23.08.2018 г.

Обявление № 32-240981/20.08.2018 г., публикувано на 23.08.2018 г.

Документация, публикувана на 27.08.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.10.2018 г.

  Протокол № 2, публикуван на 01.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.11.2018 г.

 


Дата: 13.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 384

УИН номер на РОП: 00334-2018-0036

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 384/32-232267/10.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление № 32-232274/10.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Документация, публикувана на 14.08.2018 г.

Съобщение!

Изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-465/32-268174 от 17.09.2018 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 28.09.2018 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-465/32-268174 от 17.09.2018 г., публикувано на 20.09.2018 г.

Решение № Р-485/32-281995 от 01.10.2018 г., публикувано на 01.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-300293/17.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 19.11.2018 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 19.11.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.11.2018 г.

Решение № Р-591/32-334094 от 19.11.2018 г., публикувано на 19.11.2018 г. 


Дата: 13.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-382

УИН номер на РОП: 00334-2018-0035

Открита процедура с предмет: „Комплексни услуги по поддържане на зелените площи на граничните контролно - пропускателни пунктове на територията на Република България"

Решение № Р-382/32-231791/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление № 32-231793/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Документация, публикувана на 14.08.2018 г.


Дата: 13.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-379

УИН номер на РОП: 00334-2018-0034

Открита процедура с предмет: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода", ул. „Асен Илиев" № 4 в „Учебен център"

Решение № Р-379/32-231399/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление № 32-231409/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Документация, публикувана на 14.08.2018 г.

Комплексен доклад, публикуван на 14.08.2018 г.

Енергийно обследване, публикувано на 14.08.2018 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 14.08.2018 г.

Част: Количествено-стойностна сметка

Част: Конструктивна - становище

Част: План за управление на стр. отпадъци

Част: В и К 1

Част: В и К 2

Част: В и К 3

Част: ОВК 1

Част: ОВК 2

Част: ОВК 3

Част: ОВК 4

Част: ОВК 5

Част: Архитектура 1

Част: Архитектура 2

Част: Архитектура 3

Част: Електро

Част: Пожарна безопасност

Част: ПБЗ 

Протокол № 1, публикуван на 17.10.2018 г.


 

Дата 13.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-378

УИН номер на РОП: 00334-2018-0033

Открита процедура с предмет: "Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнине на СМР на сгради и инфраструктура на Агенция "Митници" по две обособени позиции"

Решение № Р-378/32-231397/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Обявление № 32-231404/09.08.2018 г., публикувано на 13.08.2018 г.

Документация, публикувана на 14.08.2018 г.

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП, публикувано на 13.09.2018 г.

Протокол № 1 част 1, публикуван на 09.11.2018 г.

Протокол № 1 част 2, публикуван на 09.11.2018 г.

Протокол № 1 част 3, публикуван на 09.11.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.11.2018 г.

Доклад, публикуван на 09.11.2018 г.

Решение № Р-574/32-326280/09.11.2018 г., публукувано на 09.11.2018 г.


Дата: 06.08.2018 г. Идентификационен номер на АМ: 32-224205

УИН номер на РОП: 00334-2018-0032

Открита процедура с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на автомобилния парк на Митница Лом"

Решение № 32-224205/02.08.2018 г., публикувано на 06.08.2018 г.

Обявление № 32-224356/02.08.2018 г., публикувано на 06.08.2018 г.

Документация за участие, публикувана на 07.08.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 32-235446/14.08.2018 г., публикувано на 17.08.2018 г.

Променен образец на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), публикуван на 17.08.2018 г.

 Протокол № 1, публикуван на 05.10.2018г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения, публикувано на 31.10.2018г.


ДАТА: 03.08.2018 г. Идентификационен номер на АМ: 32-222128

УИН номер на РОП: 00334-2018-0031

Открита процедура с предмет: „Доставка на кабина (контейнер) с три работни места" - 1 бр.

Решение № 32-222128/01.08.2018 г., публикувано на 03.08.2018 г.

Обявление № 32-222130/01.08.2018 г., публикувано на 03.08.2018 г.

 Документация, публикувана на 03.08.2018 г.

 Протокол 1  публикуван на 25.09.2018

 Протокол 2  публикуван на 25.09.2018

Доклад публикуван на 25.09.2018

 Решение № 32-275074/25.09.2018 г., публикувано на 25.09.2018 г.

Обявление № 32-290816/09.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г


Дата: 03.08.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-1276

УИН номер на РОП: 00334-2018-0030

Открита процедура с предмет:

"Физическа охрана на обекти на Митница Пловдив"

Решение № 1276/31.07.2018г., публикувано на 03.08.2018 г.

Обявление № 32-221012/31.07.2018г., публикувано на 03.08.2018 г.

Документация, публикувана на 06.08.2018 г.

Разяснение рег. № 32-232252/10.08.2018 г., публикувано на 10.08.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 1406/32-239671/17.08.2018 г., публикувано на 20.08.2018 г.

Променена документация, публикувана на 22.08.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.10.2018 г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 06.11.2018 г.

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 23.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-32-211020

УИН номер на РОП: 00334-2018-0026 

Открита процедура с предмет: 

"Прeдоставяне на услуги по сигнално-охранителна дейност за Митница Лом"

Решение № 32-211020/20.07.2018г., публикувано на 23.07.2018 г. 

Обявление № 32-211380/20.07.2018 г., публикувано на 23.07.2018 г. 

Документация за участие, публикувана на 24.07.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.09.2018 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценови предложения, публикувано на 21.09.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 08.10.2018г.

Протокол № 3, публикуван на 08.10.2018г.

Протокол № 4, публикуван на 08.10.2018г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 08.10.2018г.

Решение № 32-289198 от 08.10.2018г., публикувано на 08.10.2018г.

 


Дата: 23.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ:  Р - 344

УИН номер на РОП: 00334-2018-0025

Открита процедура с предмет:

Доставка, инсталация, интеграция и гаранционна поддръжка на единно решение за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р - 344/32-211113/20.07.2018 г., публикувано на 23.07.2018 г.

Обявление № 32-211132/20.07.2018 г., публикувано на 23.07.2018 г. 

 Документация, публикувана на 24.07.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.10.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.10.2018 г.

Решение за избор на изпълнител № Р - 516/32-299897/17.10.2018 г., публикувано на 17.10.2018 г.

Договор № 32-330471/14.11.2018 г., публикуван на 19.11.2018 г.

Приложения към договора, публикувани на 19.11.2018 г.:

Техническа спецификация,

Техническо предложение 1.1.

Техническо предложение 1.2.

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка, № 32-333560/16.11.2018 г., публикувано на 19.11.2018 г.

 Дата: 23.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 343

УИН номер на РОП: 00334-2018-0024

Открита процедура с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие на ГКПП „Капитан Андреево".

Решение № Р - 343/32-210121/19.07.2018 г., публикувано на 23.07.2018 г.

Обявление № 32-210130/19.07.2018 г., публикувано на 23.07.2018 г.

Документация, публикувана на 24.07.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.09.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 18.09.2018 г.

Доклад, публикуван на 18.09.2018 г.

Решение № Р-466/32-268402 от 18.09.2018 г., публикувано на 18.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-286783 от 04.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г.

Договор № 32-283577 от 02.10.2018 г., публикуван на 09.10.2018 г.


Дата: 20.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-348

УИН номер на РОП: 00334-2018-0029

Договаряне без предварително обявление с предмет:

"Осигуряване на достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Агенция "Митници" на територията на „Електроразпределение Юг" ЕАД"

Решение № Р-348/32-211493/20.07.2018 г., публикувано на 20.07.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 20.08.2018 г.


 

Дата: 20.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-347

УИН номер на РОП: 00334-2018-0028

Договаряне без предварително обявление с предмет:

"Осигуряване на достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Агенция "Митници" на територията на „Електроразпределение Север" АД"

Решение № Р-347/32-211491/20.07.2018 г., публикувано на 20.07.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 20.08.2018 г.


Дата: 20.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-346

УИН номер на РОП: 00334-2018-0027

Договаряне без предварително обявление с предмет:

"Осигуряване на достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителна мрежа за обекти на Агенция "Митници" на територията на „ЧЕЗ Разпределение България" АД"

Решение № Р-346/32-211461/20.07.2018 г., публикувано на 20.07.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 20.08.2018 г.

Дата: 16.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-336/32-204164

УИН номер на РОП: 00334-2018-0023

Открита процедура с предмет: "Осигуряване на мобилни услуги"

Решение № Р-336/32-204164/13.07.2018 г., публикувано на 16.07.2018 г.

Обявление № 32-204127/13.07.2018 г., публикувано на 16.07.2018 г.

Документация, публикувана на 18.07.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 03.10.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 03.10.2018 г.

Доклад, публикуван на 03.10.2018 г.

Решение с рег. № Р-489/32-284654/03.10.2018 г., публикувано на 03.10.2018 г.


 

 

Дата: 06.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р /32-195438

УИН номер на РОП: 00334-2018-0022

Договаряне без предварително обявление с предмет:

"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Добрич, Школа за митнически кучета, гр. Балчик, Почивна база, гр. Балчик, Почивна база Дуранкулак"

Решение № Р/32-195438/06.07.2018 г., публикувано на 06.07.2018 г.

Решение за прекратяване № 32-256643/04.09.2018 г., публикувано на 05.09.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-267134/17.09.2018 г., публикувано на 17.09.2018 г.


Дата: 06.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 315

УИН номер на РОП: 00334-2018-0021

Открита процедура с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови бариери и преместване на съществуващи бариери на ГКПП „Капитан Андреево"

Решение № Р - 315/320193057/04.07.2018 г., публикувано на 06.07.2018 г.

Обявление № 32-193060/04.07.2018 г., публикувано на 06.07.2018 г.

Документация за участие, публикувана на 06.07.2018 г.

Протокол, публикуван на 27.08.2018 г.

Решение № 409/32-247077/27.08.2018 г., публикувано на 27.08.2018 г.
Доклад, публикуван на 27.08.2018 г.

Договор № 32-290759/09.10.2018 г., публикуван на 19.10.2018 г.

Приложения към договор, публикувани на 19.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-300295/17.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.


Дата: 03.07.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 311

УИН номер на РОП: 00334-2018-0020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р - 311/32-188057/29.06.2018 г., публикувано на 03.07.2018 г.

Обявление № 32-188070/29.06.2018 г., публикувано на 03.07.2018 г

Документация за обществена поръчка, публикувана на 03.07.2018 г.

Протокол №1, публикуван на 17.09.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.09.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.09.2018 г.

Доклад, публикуван на 17.09.2018 г.

Решение № Р-464/32-267819/17.09.2018 г., публикувано на 17.09.2018 г. 

Обявление за възложена поръчка № 32-315616/31.10.2018 г., публикувано на 05.11.2018 г.

Договор № 32-303293/19.10.2018 г. (Обособена позиция № 1), публикуван на 05.11.2018 г.

Договор № 32-303983/19.10.2018 г. (Обособена позиция№ 2), публикуван на 05.11.2018 г.

Договор № 32-303999/19.10.2018 г. (Обособена позиция № 3), публикуван на 05.11.2018 г.

Договор № 32-304014/19.10.2018 г. (Обособена позиция № 4), публикуван на 05.11.2018 г.


 

Дата: 29.06.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 303

УИН номер на РОП: 00334-2018- 0019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на високочувствителни радиометри за фотонно (рентгеново и гама) лъчение"

Решение № Р - 303/32-183994/26.06.2018 г., публикувано на 29.06.2018 г.

Обявление № 32-183996/26.06.2018 г., публикувано на 29.06.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 29.06.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 11.10.2018 г.

Доклад, публикуван на 11.10.2018 г.

Решение № Р-504/32-294506/11.10.2018 г. за избор на изпълнител, публикувано на 11.10.2018 г.


15.06.2018 г.

7/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от Рамково споразумение № 9/15.03.2018 г., на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации", Обособена позиция № 2, с предмет: „Доставка и монтаж на мека мебели за офиси за Агенция „Митници"

Покана, рег. № 32-171810/15.06.2018 г., публикувана на 15.06.2018 г.

Приложения към поканата, публикувани на 15.06.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 03.07.2018 г.

Решение № Р - 322/32-198270/09.07.2018 г., публикувано на 10.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.07.2018 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.07.2018 г.

Договор № 32-251797 от 30.08.2018 г., публикуван на 20.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-268798 от 18.09.2018 г., публикувано на 20.09.2018 г.


15.06.2018 г.

6/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от Рамково споразумение № 7/15.03.2018 г., на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации", Обособена позиция № 1, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Агенция „Митници"

Покана, рег. № 32-171790/15.06.2018 г., публикувана на 15.06.2018 г.

Приложения към поканата, публикувани на 15.06.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 03.07.2018 г.

Решение № Р - 321/198265/09.07.2018 г., публикувано на 10.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.07.2018 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-242120/21.08.2018 г., публикувано на 23.08.2018 г.

Договор № 32-232072/10.08.2018 г.

Поправка - обявление за изменения или за допълнителна информация с рег. № 32-261924/11.08.2018 г., публикувано на 14.09.2018 г.


Дата: 21.05.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 246 0

УИН номер на РОП: 00334-2018-0018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана (физическа и СОТ) на обекти на Централно митническо управление"

Решение № Р - 246/32-142610/18.05.2018 г., публикувано на 21.05.2018 г.

Обявление № 32-142621/18.05.2018 г., публикувано на 21.05.2018 г. 

Документация за обществена поръчка, публикувана на 23.05.2018 г.

Разяснение, публикувано на 11.06.2018 г.

Разяснение № 32-170384/14.06.2018 г., публикувано на 14.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.07.2018 г.


Дата: 21.05.2018 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 244

УИН номер на РОП: 00334-2018-0017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници" по 18 (осемнадесет) обособени позиции"

Решение № Р - 244/32-141210/17.05.2018 г., публикувано на 21.05.2018 г.

Обявление № 32-141216/17.05.2018 г., публикувано на 21.05.2018 г. 

Документация за възлагане на обществена поръчка, публикувана на 21.05.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 296/32-179943/22.06.2018 г., публикувано на 25.06.25.06.2018 г.

Решение № Р - 331/32-203933/13.07.2018 г., публикувано на 13.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-258447/07.09.2018 г. по обособена позиция № 6, публикувано на 10.09.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.09.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 12.11.2018 г.

Доклад, публикуван на 12.11.2018 г.

Решение № Р-575/32-326337/09.11.2018 г., публикуван на 12.11.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2018 г.

5/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и въз основа на сключено Рамково споразумение № 9/15.03.2018 г., с предмет „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации "
Обособена позиция № 2, с предмет:
„Доставка и монтаж на мека мебел за офиси за Агенция „Митници"

Покана, изх. № 32-142641/18.05.2018 г., публикувана на 18.05.2018 г.

Приложения към покана, изх. № 142641/18.05.2018 г., публикувани на 18.05.2018 г.

Решение за прекратяване № Р - 263/32-152408/29.05.2018 г., публикувано на 29.05.2018 г.


 

18.05.2018 г.

 4/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от Рамково споразумение № 7/15.03.2018 г., на Централния орган за покупки с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации", Обособена позиция № 1, с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Агенция „Митници"

Покана, изх. № 32-142662/18.05.2018 г., публикувана на 18.05.2018 г.

Приложения към покана, изх. № 32-142662/18.05.2018 г., публикувани на 18.05.2018 г.

Решение за прекратяване № Р - 264/32-152418/29.05.2018 г., публикувано на 29.05.2018 г.


 

Дата: 19.04.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-183/32-110317/17.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

УИН номер на РОП: 00334-2018-0016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици и конвектори за обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 183/32-110317/17.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

Обявление № 32-110323/17.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.04.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 218/32-127084/03.05.2018 г., публикувано на 08.05.2018 г.

Разяснение 1, № 32-134334/11.05.2018 г., публикувано на 11.05.2018 г.

Разяснение 2, № 32-137908/15.05.2018 г., публикувано на 15.05.2018 г.

Разяснение 3, № 32-142750/18.05.2018 г., публикувано на 18.05.2018 г.

Разяснение 4, № 32-146961/23.05.2018 г., публикувано на 23.05.2018 г.

Протокол № 1, част 1.1, публикуван на 12.10.2018 г.

Протокол № 1, част 1.2, публикуван на 12.10.2018 г.

Протокол № 1, част 1.3, публикуван на 12.10.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 12.10.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 12.10.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 12.10.2018 г.

Решение № Р-511/32-295055/12.10.2018 г., публикувано на 12.10.2018 г.


 Дата: 16.04.2018 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 180

УИН номер на РОП: 00334-2018-0015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на модулна софтуерна система за управление на собствеността в Агенция „Митници"

Решение № Р - 180/32-107036/13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.

Обявление № 32-107049/13.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 17.04.2018 г.

Решение № Р - 383/32-232001/10.08.2018 г., публикувано на 10.08.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.08.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.08.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.08.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-286777 от 04.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г.

Договор № 32-284650 от 03.10.2018 г., публикуван на 09.10.2018 г.


Дата: 02.04.2018 г. Идентификационен номер АМ: Р - 152

УИН номер на РОП: 00334-2018-0014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилни гуми"

Решение № Р - 152/32-92473/29.03.2018 г., публикувано на 02.04.2018 г.

Обявление № 32-92489/29.03.2018 г., публикувано на 02.04.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.04.2018 г.

Разяснение № 32-117922/24.04.2018 г., публикувано на 24.04.2018 г.

Решение № Р-205/32-120836/26.04.2018 г., публикувано на 26.04.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-131468/09.05.2018 г., публикувано на 14.05.2018 г.


Дата: 02.04.2018 г.

Идентификационен номер АМ: Р - 153

УИН номер на РОП: 00334-2018-0013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско и средно напрежение за обекти на Агенция "Митници"

Решение № 153/32-92475/29.03.2018 г., публикувано на 02.04.2018 г.

Обявление № 32-92488/29.03.2018 г., публикувано на 02.04.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.04.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-182/32-108760/16.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

Разяснение 1, № 32-113851/20.04.2018 г., публикувано на 20.04.2018 г.

Протокол № 1, част 1, публикуван на 13.07.2018 г.

Протокол № 1, част 2, публикуван на 13.07.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.07.2018 г.

Решение № Р - 330/32-203460/13.07.2018 г., публикувано на 13.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-275389/25.09.2018 г., публикувано на 27.09.2018 г. (по обособена позиция № 9)

Договор № 32-250888/30.08.2018 г. по обособена позиция № 9, публикуван на 27.09.2018 г.

Решение № Р-488/32-283738/03.10.2018 г., публикувано на 03.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-330908/14.11.2018 г., публикувано на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325855/09.11.2018 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325840/09.11.2018 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325847/09.11.2018 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325807/09.11.2018 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325838/09.11.2018 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325826/09.11.2018 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325772/09.11.2018 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 19.11.2018 г.

Договор № 32-325856/09.11.2018 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 19.11.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 26.03.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 140

УИН номер на РОП: 00334-2018-0012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, инсталиране, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване"

Решение № Р - 140/32-83594/21.03.2018 г., публикувано на 26.03.2018 г.

Обявление № 32-83599/21.03.2018 г., публикувано на 26.03.2018 г.

 Документация за обществена поръчка, публикувана на 26.03.2018 г.

 Разяснение, публикувано на 02.04.2018 г.

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 175/32-102699/10.04.2018 г., публикувано на 12.04.2018 г.

  Променена документация, публикувана на 12.04.2018 г.

 Разяснение № 2, публикувано на 13.04.2018 г.

 Разяснение № 3, публикувано на 23.04.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.09.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 20.09.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 20.09.2018 г.

Решение № Р-475/32-272440 от 20.09.2018 г., публикувано на 20.09.2018 г.  

Обявление възложена поръчка, рег. № 32-315603/31.10.2018 г., публикувано на 05.11.2018 г.

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32-313378/30.10.2018 г., с приложения, публикуван на 05.11.2018 г.

Договор за обособена позиция № 3, рег. № 32-313434/30.10.2018 г., с приложения, публикуван на 05.11.2018 г.


 

 

Дата: 19.03.2018 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 129

УИН номер на РОП: 00334-2018-0011

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на решение за управление на цифрови идентичности и управление на достъпа (IAM) включваща абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на NetIQ платформа"

Решение № Р - 129/32-78844/16.03.2018 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Обявление № 32-78857/16.03.2018 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 20.03.2018 г.

Разяснение, публикувано на 23.03.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 16.04.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 16.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 16.04.2018 г.

Решение № Р -181/32-108239/16.04.2018 г., публикувано на 16.04.2018 г.

Договор № 32-122067/27.04.2018 г., публикуван на 08.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-127567/04.05.2018 г., публикувано на 08.05.2018 г.


Дата: 02.03.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 104

УИН номер на РОП: 00334-2018-0010
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Столична"

Решение № Р - 104/32-62590/28.02.2018 г., публикувано на 02.03.2018 г.

Обявление № 32-62603/28.02.2018 г., публикувано на 02.03.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.03.2018 г.

 

Н  А  С  О  К  И

за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид,

публикувани на 29.03.2018 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Изпълнението на цитираното изискване за подаване на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата - 01 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. За процедурите, които са обявени от Агенция „Митници" и чийто срок за получаване на оферти изтича след 01.04.2018 г. подготовката на ЕЕДОП следва да се извърши от участниците по един от следните начини:

1. Участниците сами да създадат (генерират) ЕЕДОП чрез информационната система за eЕЕДОП. Относно създаването му моля вижте методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;

2. Участниците могат да използват образеца на ЕЕДОП, приложен към документацията за обществена поръчка и подготвен с подходяща програма за текстообработка.

Попълнените по т. 1 и т. 2 ЕЕДОП следва да бъдат подадени в електронен вид по един от следните възможни начини:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Допълнителна информация относно подготовката на ЕЕДОП може да намерите в методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf или на страницата на Агенцията по обществени поръчки, рубрика „Въпроси и отговори" - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL.

 

Протокол № 1, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.06.2018 г

Протокол № 3, публикуван на 27.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.06.2018 г.

Решение № 304/32-184880/27.06.2018 г., публикувано на 27.06.2018 г.

Договор № 32-213180/24.07.2018 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 30.07.2018 г. 

Договор № 32-213194/24.07.2018 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 30.07.2018 г. 

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-217934/27.07.2018 г., публикувано на 30.07.2018 г. 


  

Дата: 02.03.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-103

УИН номер на РОП: 00334-2018-0009 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексни услуги по поддържане на зелените площи на граничните контролно - пропускателни пунктове на територията на Република България"

Решение № Р - 103/32-62539/28.02.2018 г., публикувано на 02.03.2018 г.

Обявление № 32-62547/28.02.2018 г., публикувано на 02.03.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.03.2018 г.

 

Н  А  С  О  К  И

за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид,

публикувани на 29.03.2018 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Изпълнението на цитираното изискване за подаване на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата - 01 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. За процедурите, които са обявени от Агенция „Митници" и чийто срок за получаване на оферти изтича след 01.04.2018 г. подготовката на ЕЕДОП следва да се извърши от участниците по един от следните начини:

1. Участниците сами да създадат (генерират) ЕЕДОП чрез информационната система за eЕЕДОП. Относно създаването му моля вижте методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;

2. Участниците могат да използват образеца на ЕЕДОП, приложен към документацията за обществена поръчка и подготвен с подходяща програма за текстообработка.

Попълнените по т. 1 и т. 2 ЕЕДОП следва да бъдат подадени в електронен вид по един от следните възможни начини:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Допълнителна информация относно подготовката на ЕЕДОП може да намерите в методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf или на страницата на Агенцията по обществени поръчки, рубрика „Въпроси и отговори" - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Протокол № 1, публикуван на 13.07.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.07.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 13.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.07.2018 г.

Решение № Р-332/32-203957/13.07.2018 г., публикуван на 13.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-217306/27.07.2018 г., публикувано на 30.07.2018 г. 

 


 

 

 

 

Дата: 28.02.2018 г

Идентификационен номер на АМ: Р - 101

УИН номер на РОП: 00334-2018-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Денонощна физическа охрана на обекти на Митница Варна", с три обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 с предмет: „Денонощна физическа охрана на Административен комплекс на Митница Варна, гр. Варна, пл. „П. Р. Славейков" № 2";
- Обособена позиция № 2 с предмет: „Денонощна физическа охрана на Административен комплекс на МБ Шумен, гр. Шумен, ул. „Рижки проход" № 54";
- Обособена позиция № 3 с предмет: „Денонощна физическа охрана на почивна база и учебен център и Административен комплекс на Школата за обучение на митнически кучета, гр. Балчик".

Решение № Р - 101/32-60082/26.02.2018 г., публикувано на 28.02.2018 г.

Обявление № 32-60085/26.02.2018 г., публикувано на 28.02.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 28.02.2018 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, КСИ-20/2018 г., публикувано на 28.02.2018 г.

Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 229а ЗОП, на проектите на техническите спецификации на процедура, избрана за контрол по чл. 232 ЗОП, публикувано на 28.02.2018 г.

СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІІ етап), публикувано на 14.03.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 124/32-75232/14.03.2018 г., публикувано на 16.03.2018 г.

Променена документация, публикувана на 16.03.2018 г.

 

Н  А  С  О  К  И

за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид,

публикувани на 29.03.2018 г. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Изпълнението на цитираното изискване за подаване на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата - 01 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. За процедурите, които са обявени от Агенция „Митници" и чийто срок за получаване на оферти изтича след 01.04.2018 г. подготовката на ЕЕДОП следва да се извърши от участниците по един от следните начини:

1. Участниците сами да създадат (генерират) ЕЕДОП чрез информационната система за eЕЕДОП. Относно създаването му моля вижте методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;

2. Участниците могат да използват образеца на ЕЕДОП, приложен към документацията за обществена поръчка и подготвен с подходяща програма за текстообработка.

Попълнените по т. 1 и т. 2 ЕЕДОП следва да бъдат подадени в електронен вид по един от следните възможни начини:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Допълнителна информация относно подготовката на ЕЕДОП може да намерите в методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf или на страницата на Агенцията по обществени поръчки, рубрика „Въпроси и отговори" - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL.

 

Протокол № 1, публикуван на 06.06.2018 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 07.08.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 05.09.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 05.09.2018 г.

Протокол № 4, публикуван на 05.09.2018 г.

Протокол № 5, публикуван на 05.09.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.09.2018 г.

Решение № Р449/32-256971 от 05.09.2018 г., публикувано на 05.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-289370 от 08.10.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Договор № 32-273770 от 21.09.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 11.10.2018 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-273770 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-273770 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-273770 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Договор № 32-273798 от 21.09.2018 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 11.10.2018 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-273798 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-273798 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-273798 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Договор № 32-273804 от 21.09.2018 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 11.10.2018 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-273804 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-273804 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-273804 от 21.09.2018 г., публикувано на 11.10.2018 г.


Дата: 21.02.2018 г . Идентификационен номер на АМ: Р- 90

УИН номер на РОП: 00334-2018-0007

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране,   строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция  „Митници" по две обособени позиции":

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата";

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина "

Документация за обществена поръчка, публикувана на 21.02.2018 г.

Решение № Р-90/32-52398 от 19.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Обявление за поръчка № 32-52403 от 19.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Решение № Р - 112/32-68867/07.03.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 09.03.2018 г.

Образец № 3.1 Предложение за изпълнение по обособена позиция № 1 "Реконструкция на ГКПП Кулата"

Образец № 3.2 Предложение за изпълнение по обособена позиция № 2 "Реконструкция на ГКПП Калотина"

 

 

Н  А  С  О  К  И

за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид,

публикувани на 29.03.2018 г. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Изпълнението на цитираното изискване за подаване на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата - 01 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. За процедурите, които са обявени от Агенция „Митници" и чийто срок за получаване на оферти изтича след 01.04.2018 г. подготовката на ЕЕДОП следва да се извърши от участниците по един от следните начини:

1. Участниците сами да създадат (генерират) ЕЕДОП чрез информационната система за eЕЕДОП. Относно създаването му моля вижте методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;

2. Участниците могат да използват образеца на ЕЕДОП, приложен към документацията за обществена поръчка и подготвен с подходяща програма за текстообработка.

 

Попълнените по т. 1 и т. 2 ЕЕДОП следва да бъдат подадени в електронен вид по един от следните възможни начини:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Допълнителна информация относно подготовката на ЕЕДОП може да намерите в методическо указание с Изх. номер: МУ-4 Дата: 02.03.2018 г. - http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf или на страницата на Агенцията по обществени поръчки, рубрика „Въпроси и отговори" - http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL.

 

Протокол № 1, публикуван на 30.05.2018 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 30.07.2018 г. 

Протокол № 2, публикуван на 09.08.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 09.08.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 09.08.2018 г.

Решение № Р-377/32-230492/08.08.2018 г., публикувано на 09.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-304329/19.10.2018 г., публикувано на 22.10.2018 г.

Договор № 32-288433/05.10.2018 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 25.10.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувана на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 1, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 2, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 3, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 4 - Списък експерти, публикуван на 25.10.2018 г.

 

Договор № 32-276810/26.09.2018 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 25.10.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувана на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 1, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 2, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение част 3, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 25.10.2018 г.

Приложение № 4 - Списък експерти, публикуван на 25.10.2018 г.


Дата: 19.02.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-85

УИН номер на РОП: 00334-2018-0006 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и услуги по ремонт и поддържане на видеосистеми за Митница Столична и Митница Русе"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.02.2018 г.

Решение № Р-85/32-49062/15.02.2018 г., публикувано на 19.02.2018 г.

Обявление за поръчка с рег. № 32-49074/15.02.2018 г., публикувано на 19.02.2018 г.


Дата: 29.01.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-48

УИН номер на РОП: 00334-2018-0005

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за поддръжка и правото на ползване на нови версии на Microsoft Core Infrastructure Server Suite Datacenter 2016 with Software Assurance Package"

Решение № Р-48/32-26497/26.01.2018 г., публикувано на 29.01.2018 г.

Обявление № 32-26501/26.01.2018 г., публикувано на 29.01.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 30.01.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.05.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 04.05.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.05.2018 г.

Решение № Р - 222/32-128458/04.05.2018 г., публикувано на 04.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-179179/21.06.2018 г., публикувано на 25.06.2018 г.

Договор № 32-169696 от 13.06.2018 г., публикуван на 25.06.2018 г.


Дата: 20.01.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-21

УИН номер на РОП: 00334-2018-0004

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 20.01.2018 г.

Решение № Р-21/32-18887 от 18.01.2018 г., публикувано на 22.01.2018 г.

Обявление № 32-18910 от 18.01.2018 г., публикувано на 22.01.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 11.04.2018 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 11.04.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 11.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 11.04.2018 г.

Решение № Р-176/32-103521/11.04.2018 г., публикувано на 11.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-149969/28.05.2018 г., публикувано на 29.05.2018 г.

Договор № 32-132770/10.05.2018 г., публикуван на 29.05.2018 г.


Дата: 15.01.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-10

УИН номер на РОП: 00334-2018-0003

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Решение № Р-10/32-12249/12.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Обявление № 32-12253/12.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 16.01.2018 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.03.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 21.03.2018 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 04.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 04.04.2018 г.

Решение № 161/32-98105/04.04.2018 г., публикувано на 04.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, рег № 32-158847/04.06.2018 г., публикувано на 06.06.2018 г.

Договор по обособена позиция № 1, рег. № 32-151385/29.05.2018 г., с приложения, публикуван на 06.06.2018 г.

Договор по обособена позиция № 2, рег. № 32-151376/29.05.2018 г., с приложения, публикуван на 06.06.2018 г.


 

 Дата: 15.01.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-9

УИН номер на РОП: 00334-2018-0002

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали"

Решение № Р - 9/32-12238/12.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Обявление № 32-12244/12.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 16.01.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.04.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.04.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 30.04.2018 г.

Решение № Р -209/32-123875/30.04.2018 г., публикувано на 30.04.2018 г.

Обяваление за възложена поръчка № 32-179185 от 21.06.2018 г., публикувано на 25.06.2018 г.

Договор № 32-172960 от 15.06.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.1 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.2 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.3 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.4 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение №4.5 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.6 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Приложение № 4.7 към Договор № 32-172960/15.06.2018 г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 25.06.2018 г.

Договор № 32-172957 от 15.06.2018 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 25.06.2018 г.


Дата: 13.01.2018 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-8

УИН номер на РОП: 00334-2018-0001 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за видеонаблюдение на Централно митническо управление (ЦМУ) и Национален учебен център (НУЦ)"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 13.01.2018 г.

Решение № Р - 8/32-10312/11.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Обявление № 32-10326/11.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 28.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 28.06.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 28.06.2018 г.

Протокол № 4, публикуван на 28.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 28.06.2018 г.

Решение № Р - 308/32-185475/27.06.2018 г., публикувано на 28.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-242115/21.08.2018 г., публикувано на 23.08.2018 г.

Договор № 32-239586/17.08.2018 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 23.08.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 1, публикувано на 23.08.2018 г.;

Приложение № 2 - Техническо предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 23.08.2018 г.;

Приложение № 3 - Ценово предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 23.08.2018 г.

 

Договор № 32-239577/17.08.2018 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.08.2018 г.;

Приложение № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 2, публикувано на 23.08.2018 г.;

Приложение № 2 - Техническо предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 23.08.2018 г.;

Приложение № 3 - Ценово предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 23.08.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 02.01.2018 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 835

УИН номер на РОП: 00334-2017-0050

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на UPS-и"

Решение № Р - 835/32-366701/29.12.2017 г., публикувано на 02.01.2018 г. 

Обявление № 32-366707/29.12.2017 г., публикувано на 02.01.2018 г.

Документация, публикувана на 03.01.2018 г.

Разяснение, публикувано на 24.01.2018 г.

Решение № Р -297/32-180833 от 22.06.2018 г., публикувано на 25.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол № 1, част 1, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол № 1, част 2, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол № 1, част 3, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол  № 1, част 4, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.06.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 25.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-247667/27.08.2018 г., публикувано на 30.08.2018 г.

Договор с рег. № 32-217308/27.07.2018 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 30.08.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 1, публикувано на 30.08.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 30.08.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение по обособена позиция № 1, публикувано на 30.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-327883/12.11.2018 г., публикувано на 12.11.2018 г.

 

Договор с рег. № 32-246936/27.08.2018 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 30.08.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация по обособена позиция № 2, публикувано на 30.08.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 30.08.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение по обособена позиция № 2, публикувано на 30.08.2018 г.


 Дата: 22.12.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 831

УИН номер на РОП: 00334-2017-0049

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ГКПП Дунав мост, Зона Запад"

Решение № Р - 831/32-364120/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор Рег.№ 32-213181/24.07.2018 г., публикуван на 25.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-215242/25.07.2018 г., публикувано на 25.07.2018 г. 

 


 

Дата: 22.12.2017 г.

 

Идентификационен номер на АМ: Р - 829

УИН номер на РОП: 00334-2017-0048

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Складова база, Пловдив, ул. „Рогошко шосе" № 24"

Решение № Р - 829/32-364032/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор рег. № 32-209518 от 19.07.2018 г., публикуван на 20.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-211325 от 20.07.2018 г., публикувано на 20.07.2018 г.


Дата: 22.12.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 828

УИН номер на РОП: 00334-2017-0047

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на Митница Бургас: 1. Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", бл. 70, ет. 9, ап. 42; 2. Апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови", бл. 70, ет. 9, ап. 43"

Решение № Р - 828/32-364024/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор рег. № 32-180643 от 22.06.2018 г., публикуван на 28.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-184519 от 27.06.2018 г., публикувано на 28.06.2018 г.


Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 824

 УИН номер на РОП: 00334-2017-0046

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на Агенция „Митници": 1. СБ Суходол - гр. София, ул. „Траян Танев" № 95; 2. Национален учебен център - гр. София, бул. Брюксел № 1.

Решение № Р - 824/32-363990/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор Рег.№ 32-211446/20.07.2018 г., публикуван на 25.07.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Рег.№ 32-215537/25.07.2018 г., публикувано на 25.07.2018 г. 

 


 

Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 825

УИН номер на РОП: 00334-2017-0045

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Смолян, ул. „Хаджи Иван Бечев" № 1"

Решение № Р - 825/32-364002/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор № 32-185516 от 27.06.2018 г., публикуван на 29.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка №32-188322 от 29.06.2018 г., публикувано на 29.06.2018 г.


Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 827

УИН номер на РОП: 00334-2017-0044

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Търговище"

Решение № Р - 827/32-364017/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Договор № 32-171872/15.06.2018 г., публикуван на 26.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-182088/25.06.2018 г., публикувано на 26.06.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 22.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 826

УИН номер на РОП: 00334-2017-0043

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Административната сграда на Митница Свищов, с адрес: гр. Свищов, ул. „Дунав" № 10"

Решение № Р - 826/32-364009/22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Решение № Р - 20/32-18843/18.01.2018 г. (прекратяване), публикувано на 18.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-33861/02.02.2018 г. (прекратена), публикувано на 02.02.2018 г.

Дата: 14.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 809

УИН номер на РОП: 00334-2017-0042

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за Митническо бюро Ботевград"

Решение № Р - 809/32-353008 от 13.12.2017 г., публикувано на 14.12.2017 г.

Договор № 32-21146/22.01.2018 г., публикуван на 02.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-30842/31.01.2018 г., публикувано на 02.02.2018 г.


Дата: 08.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-797

УИН номер на РОП: 00334-2017-0041

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ"

Решение № Р-797/32-347100 от 08.12.2017 г., публикувано на 08.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-54650/21.02.2018 г., публикувано на 23.02.2018 г.

Договор № 32-35168/02.02.2018 г., публикуван на 23.02.2018 г.


Дата: 07.12.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-793

УИН номер на РОП: 00334-2017-0040

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Абонаментна поддръжка и ремонт на система за пожароизвестяване в административната сграда на Митница Аерогара София"

Решение № Р - 793/32-341117/04.12.2017 г., публикувано на 07.12.2017 г.

Обявление № 32-341128/04.12.2017, г. публикувано на 07.12.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 09.12.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.03.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 01.03.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 01.03.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 01.03.2018 г.

Решение № Р - 105/32-63629/01.03.2018 г., публикувано на 01.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-102506/10.04.2018 г., публикувано на 12.04.2018 г.

Договор по обществена поръчка № 32-100645/05.04.2018 г.


 

 

 

Пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет:

Реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация, доставка и монтаж на отоплителен котел и водонагревателен бойлер - изготвяне на проект"

Покана до определено лице № 32-311307/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

Покана до определено лице № 32-311322/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

Покана до определено лице № 32-311333/08.11.2017 г., публикувана на 08.11.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят обявява пазарни консултации преди възлагане на обществена поръчка с посочения предмет.

Оферти се подават до 17:30 ч. на 20.11.2017 г. в отдел "Канцелария и административно обслужване" на Централно митническо управление на Агенция "Митници", находящ се в гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 47. 

 


 

Дата: 03.11.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-729

УИН номер на РОП: 00334-2017-0039

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги"

Решение № Р -729/32-302841/31.10.2017 г., публикувано на 03.11.2017 г.

Обявление № 32-302852/31.10.2017 г., публикувано на 03.11.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 03.11.2017 г. 

Разяснение № 32-322937/17.11.2017 г. публикувано на 17.11.2017 г.

Решение № Р-763/32-322955/17.11.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 20.11.2017 г.

Променена документация, публикувана на 20.11.2017 г.

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-832/32-364138 от 22.12.2017 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 22.01.2018 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

Решение № Р -832/32-364138/22.12.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 28.12.2017 г.

 

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-45/32-23305 от 23.01.2018 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 22.02.2018 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

 

Решение № Р - 45/32-23305/23.01.2018 г., за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 26.01.2018 г.

 

Решение № Р - 99/32-58273/23.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 26.02.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 19.04.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 19.04.2018 г.

Решение за прекратяване № Р - 186/32-113027/19.04.2018 г., публикувано на 19.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-127828/04.05.2018 г., публикувано на 08.05.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 20.10.2017 г.

3/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили", обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане"

Покана рег. № 32-292865/20.10.2017 г. с приложения, публикувана на 20.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.11.2017 г.

Съобщение за електронно отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.11.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.11.2017 г.

Решение № Р-753/32-318788 от 15.11.2017 г., публикувано на 15.11.2017 г.

Договор № 32-363729 от 22.12.2017 г., публикуван на 15.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-11228 от 11.01.2018 г., публикувано на 15.01.2018 г.


Дата: 19.10.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р-691 

УИН номер на РОП: 00334-2017-0038

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за Агенция „Митници"

Решение № Р-691/32-288954 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Обявление № 32-288982 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.10.2017 г. 

Протокол № 1, публикуван на 29.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 29.11.2017 г.

Решение № Р-787/32-335389/29.11.2917 г., публикувано на 29.11.2017 г.

Договор № 32-353014/13.12.2017 г., публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-362247/21.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-202444 от 12.07.2018 г., публикувано на 12.07.2018 г.

 


Дата: 19.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 692

УИН номер на РОП: 00334-2017-0037

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници"

Решение № Р -692/32-288970 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Обявление № 32-288979 от 17.10.2017 г., публикувано на 19.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.10.2017 г.

Решение № Р - 769/32-328238/22.11.2017 г. за прекратяване на обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, публикувано на 22.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-346044/08.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 2, 3 и 4), публикувано на 11.12.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 09.02.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.02.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 09.02.2018 г.

Решение № Р - 68/32-42351/09.02.2018 г., публикувано на 09.02.2018 г.

Договор № 32-97639/03.04.2018 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 03.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-123389/30.04.2018 г., публикувано на 03.05.2018 г.

Договор № 32-145118/22.05.2018 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 28.05.2018 г.

Договор № 32-145125/22.05.2018 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 28.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-148846/25.05.2018 г., публикувано на 28.05.2018 г.


Дата: 16.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-687

УИН номер на РОП: 00334-2017-0036

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, изграждане и поддръжка на цялостно, интегрирано решение за защита от зловреден код, откриване и предотвратяване на пробиви в инфраструктурата на Агенция „Митници"

Решение № Р-687/32-285687 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Обявление № 32-285700 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 18.10.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 28.11.2017 г.

Доклад, публикуван на 28.11.2017 г.

Решение № Р-784/32-334628 от 28.11.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г.

Договор № 32-354462/14.12.2017 г., публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-363993/22.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-72801 от 12.03.2018 г. към Догвор с рег. № 32-354462 от 14.12.2017 г., публикувано на 12.03.2018 г.


Дата: 09.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 670

УИН номер на РОП: 00334-2017-0035

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р-670/32-275539/05.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Обявление № 32-275550/05.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 10.10.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 22.11.2017 г.

Доклад, публикуван на 22.11.2017 г.

Решение № Р - 770/32-328252/22.11.2017 г., публикувано на 22.11.2017 г.

Договор № 32-345566/07.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-347123/08.12.2017 г. (възложена по обособена позиция № 1, прекратена по обособена позиция № 2), публикувано на 11.12.2017 г.


Дата: 06.10.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 668

УИН номер на РОП: 00334-2017-0034

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Агенция "Митници""

Решение № Р-668/32-273563 от 03.10.2017 г., публикувано на 06.10.2017 г.

Обявление № 32-273577 от 03.10.2017 г., публикувано на 06.10.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 06.10.2017 г.

Разяснение № 32-285116 от 13.10.2017 г., публикувано  на 13.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 19.12.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 19.12.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 19.12.2017 г.

Решение № Р-814/32-358523 от 19.12.2017 г., публикувано на 19.12.2017 г. 

Обявление за възложена поръчка № 32-52382/19.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г. 

Договор № 32-21138/22.01.2018 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 21.02.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-182523 от 25.06.2018 г. към Договор № 32-21138 от 22.01.2018 г. , публикувано на 26.06.2018 г.

Договор № 32-37375/06.02.2018 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 21.02.2018 г.

Договор № 32-37360/06.02.2018 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 21.02.2018 г.

Договор № 32-21140/22.01.2018 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 21.02.2018 г.

Пазарни консултации във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет:

 „Изработване на психологически методики и уеб базирана платформа за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници"

Техническа спецификация, публикувана на 07.08.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят обявява пазарни консултации преди възлагане на обществена поръчка с посочения предмет. Коментари, бележки и предложения следва да бъдат изпратени до 23:59 ч. на 21.08.2017 г. на електронна поща miroslava.encheva@customs.bg.

Удължава се срокът за получаване на коментари, бележки и предложения до 23:59 ч. на 11.09.2017 г.


 Дата: 28.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 655

УИН номер на РОП: 00334-2017-0033

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка на леки пътнически автомобили тип ван и автобуси"

Решение № Р-655/32-265940/26.09.2017 г., публикувано на 28.09.2017 г.

Обявление № 32-265941/26.09.2017 г., публикувано на 28.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 28.09.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 25.10.2017 г.

Решение № Р-717/32-297863 от 25.10.2017 г., публикувано на 25.10.2017 г.

Договор № 32-335911/29.11.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 28.12.2017 г.

Договор № 32-335842/29.11.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 28.12.2017 г.

Договор № 32-349258/11.12.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 28.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-364005/22.12.2017 г., публикувано на 28.12.2017 г.


 

Дата: 21.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-641

УИН номер на РОП: 00334-2017-0032

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, гаранционно сервизно обслужване и поддръжка на климатици за обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 641/32-258993/19.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Обявление № 32-259010/19.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 21.09.2017 г.

Разяснение № 32-284890/13.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.01.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.01.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.01.2018 г.

Решение № Р - 7/32-9689/10.01.2018 г., публикувано на 10.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-24405/24.01.2018 г. (прекратена по всички обособени позиции), публикувано на 26.01.2018 г.

 


 

Дата: 13.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-626

УИН номер на РОП: 00334-2017-0031 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на огради за отделяне на „входящ" и „изходящ" трафик на ГКПП „Дунав мост" - Русе с вградени в тях портали - за товарни автомобили и за пешеходци"

Решение № Р - 626/32-253282 от 12.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Обявление № 32-253283 от 12.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 13.09.2017 г.

Становище за осъществен предварителен контрол от 11.09.2017 г., публикувано на 15.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 647/32-261390/20.09.2017 г., публикувано на 20.09.2017 г.

Окончателно становище за осъществен контрол от 21.09.2017 г., публикувано на 21.09.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 16.10.2017 г.

Решение № Р-688/32-285843 от 13.10.2017 г., публикувано на 16.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-329201 от 23.11.2017 г., публикувано на 24.11.2017 г.

Договор рег. № 32-311517 от 08.11.2017 г., публикуван на 24.11.2017 г.


 Дата: 11.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 625

УИН номер на РОП: 00334-2017-0030

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница „Столична"

Решение № Р - 625/32-250557/08.09.2017 г., публикувано на 11.09.2017 г.

Обявление № 32-250565/08.09.2017 г., публикувано на 11.09.2017 г.

 Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.11.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения, публикувано на 12.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 22.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 22.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 22.12.2017 г.

Решение № Р-823/32-363903 от 22.12.2017 г., публикувано на 22.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-52358 от 19.02.2018 г.,  публикувано на 21.02.2018 г.

Договор № 32-42632 от 09.02.2018 г., публикуван на 21.02.2018 г.


 

Дата: 07.09.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 617

УИН номер на РОП: 00334-2017-0029

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие"

Решение № Р - 617/32-247931/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.

Обявление № 32-247937/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 07.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.10.2017 г.

Решение № Р-671/ 32-276341 от 05.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.

Договор рег. № 32-302089/30.10.2017 г., публикуван на 29.11.2017 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-30385/30.01.2018 г. към договор рег. № 32-302089/30.10.2017 г., публикувано на 30.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-332749/27.11.2017 г., публикувано на 29.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-202460 от 12.07.2018 г., публикувано на 12.07.2018 г.


Дата: 31.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 611

УИН номер на РОП: 00334-2017-0028

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода", ул. „Асен Илиев" № 4, в „Учебен център"

Решение № Р - 611/32-242774/31.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 32-242793/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Покана до "ТЕМПО 94" ООД, № 32-242828/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Покана до "МИГ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, № 32-242856/31.08.2017 г., публикувана на 31.08.2017 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 31.08.2017 г.

Решение за прекратяване Р - 307/32-185378/27.06.2018 г., публикувано на 27.06.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 4, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 5, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 6, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 7, публикуван на 27.06.2018 г.

Протокол № 8, публикуван на 27.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка 32-202440/12.07.2018 г., публикувано на 16.07.2018 г.

 


Дата: 28.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 605

УИН номер на РОП: 00334-2017-0027

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"

Решение № Р - 605/32-238087/25.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Обявление рег. № 32- 238092/25.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 29.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.11.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2017 г.

Решение № 765/32-323108/17.11.2017 г., публикувано на 17.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.11.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.02.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.02.2018 г.

Решение № Р - 94/32-55568/21.02.2018 г., публикувано на 21.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-80946/19.03.2018 г., публикувано на 21.03.2018 г.

Договор № 32-76097/14.03.2018 г., публикуван на 21.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76129/14.03.2018 г. към Договор № 32-76097/14.03.2018 г., публикувано на 21.03.2018 г.

Приложения към Договор 32-76097/14.03.2018 г., публикувани на 21.03.2018 г.:

Техническа спецификация

Техническо предложение от стр. 1 до стр. 100

Техническо предложение от стр. 101 до стр. 200

Техническо предложение от стр. 201 до стр. 300

Техническо предложение от стр. 301 до стр. 400

Техническо предложение от стр. 401 до стр. 500

Техническо предложение от стр. 501 до стр. 503

Ценово предложение

Списък експерти


 Дата: 12.08.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-584

УИН номер на РОП: 00334-2017-0026 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети, финансирани или съфинансирани със средства по програми или фондове на Европейския съюз, със средства от други държави или от международни или чуждестранни организации"

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.08.2017 г.

Решение № Р - 584/32-223206 от 10.08.2017 г., публикувано на 14.08.2017 г.

Обявление № 32-223214 от 10.08.2017 г., публикувано на 14.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.10.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 28.11.2017 г.

Протокол № 2.1, публикуван на 12.12.2017 г.

Протокол № 2.2, публикуван на 12.12.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 12.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 12.12.2017 г.

Решение № Р - 805/32-351404/12.12.2017 г., публикувано на 12.12.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 03.10.2018 г.

Протокол № 5, публикуван на 03.10.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 03.10.2018 г.

Решение № Р-492/32-285020/03.10.2018 г., публикуван на 03.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № 32-315701/31.10.2018 г., публикувано на 05.11.2018 г.

Договор с рег. № 32-314335/30.10.2018 г., публикуван на 05.11.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 05.11.2018 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 05.11.2018 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 05.11.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 31.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-555

УИН номер на РОП: 00334-2017-0025 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Бургас"

Решение № Р-555/ 32-208368 от 27.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление рег. № 32-208372 от 27.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 31.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.01.2018 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.01.2018 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.01.2018 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.01.2018 г.

Решение № Р-16/32-17046/17.01.2018 г., публикувано на 17.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-102486/10.04.2018 г., публикувано на 12.04.2018 г.


Дата: 27.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-546

УИН номер на РОП: 00334-2017-0024

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични инсталации в структурите на Агенция „Митници"

Решение № Р-546/32-206296/25.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Обявление № 32-206254/25.07.2017 г.,  публикувано на 27.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 27.07.2017 г.

Становище за осъществен предварителен контрол от 19.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Становище за осъществен окончателен контрол от 07.08.2017 г., публикувано на 07.08.2017 г.

Решение № Р-618/32-247936 от 05.09.2017 г., за прекратяване на обособени позиции № 3 и № 4, публикувано на 05.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-262878/21.09.2017 г. (прекратена по обособена позиция № 3 и № 4), публикувано на 25.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 11.12.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.12.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 11.12.2017 г.

Решение № Р - 801/32-349889/11.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.

Договор № 32-37570/06.02.2018 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 22.02.2018 г.

Договор № 32-48607/15.02.2018 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 22.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-53825/20.02.2018 г., публикувано на 22.02.2018 г.


Дата: 24.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-541

УИН номер на РОП: 00334-2017-0023

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение № Р-541/32-203663 от 21.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Обявление № 32-203672 от 21.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 25.07.2017 г.

Решение № Р-608/ 32-238144 от 25.08.2017 г. за прекратявяне на обособени позиции № 4 и № 5, публикувано на 25.08.2017 г. в 18:30 ч.

Обявление за възложена поръчка № 32-249200/07.09.2017 г. (прекратяване по ОП № 4 и ОП № 5), публикувано на 11.09.2017 г. 

Протокол № 1, публикуван на 15.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 15.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.09.2017 г.

Решение № Р - 636 /32-256742/15.09.2017 г., публикувано на 15.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-271017/02.10.2017 г. (прекратяване по ОП № 2 и ОП 6), публикувано на 05.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-289950 от 18.10.2017 г., публикувано на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285137 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285720 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 20.10.2017 г.

Договор рег. № 32-285126 от 13.10.2017 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 20.10.2017 г.


Дата: 19.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 525

УИН номер на РОП: 00334-2017-0022

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти"

Решение № Р-525/32-197492 от 17.07.2017 г., публикувано на 19.07.2017 г.

Обявление № 32-197520 от 17.07.2017 г., публикувано на 19.07.2017 г.

 Документация за обществена поръчка, публикувана на 19.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.10.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 30.10.2017 г.

Решение № Р-725/32-300698/27.10.2017 г., публикувано на 30.10.2017 г.

Договор № 32-341089/04.12.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 19.12.2017 г.

Договор № 32-345623/07.12.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 19.12.2017 г.

Договор № 32-345654/07.12.2017 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 19.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-351342/12.12.2017 г., публикувано на 19.12.2017 г.

Дата: 13.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 509

УИН номер на РОП: 00334-2017-0021

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Агенция "Митници", дирекция МРР"

Решение № Р-509/32-190317 от 10.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Обявление № 32-190349 от 10.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 13.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 14.09.2017 г.

Решение № Р-635/32-255968 от 14.09.2017 г., публикувано на 14.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка, рег. № 277904/06.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 1, рег. № 32-273504/03.10.2017 г., публикуван на 09.10.2017 г., с приложения

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32- 273522/03.10.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 479

УИН номер на РОП: 00334-2017-0020

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЗАСТРАХОВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ВКЛ. ОБОРУДВАНЕТО В АВТОМОБИЛИТЕ, МОНТИРАНИТЕ ЗВУКОВО-СВЕТЛИННИ СИГНАЛИЗАЦИИ И НАДПИСИТЕ, С КОИТО СА ОБЛЕПЕНИ (БРАНДИРАНИ), НА ЛИЦАТА/МЕСТАТА В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Решение № Р-479/32-181046 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г. 

Обявление № 32-181054 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 05.07.2017 г.

Разяснение №32-197694 от 17.07.2017 г., публикувано на 17.07.2017 г.

Решение № 527/32-197704/17.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 20.07.2017 г.

Решение № 628/32- 254476 от 13.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.09.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-277922/06.10.2017 г., публикувано на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 1, рег. № 32-273485/03.10.2017 г., публикуван на 09.10.2017 г.

Приложения към Договор № 32-273485/03.10.2017 г.:

Приложение № 1 - Техническа спецификация;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 68 до стр. 91

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 92 до стр. 105;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 106 до стр. 111;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 112 до стр. 123;

Приложение № 2 - Техническо предложение, от стр. 124 до стр. 130;

Приложение № 3 - Ценово предложение.

Договор  за обособена позиция № 2, рег. № 32-269786/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.

Договор, за обособена позиция № 3,  рег. 32- 270320/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.

Договор за обособена позиция № 4, рег. 32-270325/29.09.2017 г., с приложения, публикуван на 09.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 476

УИН номер на РП: 00334-2017-0019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сгради на Митница Варна"

Решение № Р-476/32-178986 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление № 32-179008 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 04.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.08.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 25.08.2017 г.

Решение № Р - 604/32-237450/25.08.2017 г., публикувано на 25.08.2017 г.

Договор № 32-275529/05.10.2017 г., публикуван на 13.10.2017 г.

Обявление № 32-280604/10.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.


Дата: 03.07.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 475

УИН номер на РОП:00334-2017-0018

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Столична"

Решение № Р-457/32-178932 от 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление № 32-178962 0т 29.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 04.07.2017 г.

Съобщение за промяна, публикувано на 10.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.10.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 13.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.10.2017 г.

Решение № Р -686/32-284917/13.10.2017 г., публикувано на 13.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратена) № 32-297527/25.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 


Дата: 23.06.2017 г. Идентификационен номер на АМ: 460

УИН номер на РОП: 00334-2017-0017

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ В ИНТЕГРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОМЕЙН НА ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКИТЕ СИСТЕМИ С ОБЩНОСТНИЯ ДОМЕЙН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА CCN2 ПЛАТФОРМАТА И СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ИС НА АМ"

Решение № Р-460/32-170417 от 21.06.2017 г., публикувано на 23.06.2017 г.

Обявление № 32-170439 от 21.06.2017 г., публикувано на 23.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 26.06.2017 г.

Решение № Р-557/32-209812/28.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 31.07.2017 г. 

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 24.10.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.10.2017 г

Протокол № 2, публикуван на 27.10.2017 г.

Доклад, публикуван на 27.10.2017 г.

Решение № Р - 724/32-300682/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-329209/23.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикуван на 27.11.2017 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-324881/20.11.2017 г., публикувано на 27.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, рег. № 32-156060/01.06.2018 г., публикувано на 01.06.2018 г.


Дата: 12.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: 432

УИН номер на РОП: 00334-2017-0016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Пловдив"

Решение № Р-432/32-156868 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Обявление № 32-156888/08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.07.2017 г.

Решение № Р - 544/32-204883 от 24.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Договор № 32-244903/01.09.2017 г., публикуван на 07.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-247165/05.09.2017 г., публикувано на 07.09.2017 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 12.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-431

УИН номер на РОП: 00334-2017-0015 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 431/32-156383 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Обявление № 32-156391 от 08.06.2017 г., публикувано на 12.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 12.06.2017 г.

Разяснение рег. № 32-174980/26.06.2017г., публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № Р - 466/32-174959 от 26.06.2017 г., публикувано на 28.06.2017 г.

Разяснение № 32-185466 от 05.07.2017 г., публикувано на 05.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 05.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.10.2017 г.

Решение № Р - 672/32-276440/05.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.

Решение № Р - 701/32-294062 от 23.10.2017 г., публикувано на 23.10.2017 г.

Решение № Р - 702/32-294067 от 23.10.2017 г., публикувано на 23.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-329203/23.11.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 и 18), публикувано а 27.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-339967/04.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 3, 11, 13, 15 и 17), публикувано на 06.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-339967/04.12.2017 г. (прекратена по обособени позиции с №№ 1, 3, 11, 13, 15 и 17), публикувано на 07.12.2017 г.


Дата: 09.06.2017 г.  2/МП

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 12/05.06.2017 г.

Покана, публикувана на 09.06.2017 г.

Приложения, публикувани на 09.06.2017 г.

Разяснение рег. № 32-161615 от 13.06.2017 г., публикувано на 13.06.2017 г.

Протокол  № 1, публикуван на 26.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.07.2017 г.

Решение № Р - 542/32-203841 от 24.07.2017 г., публикувано на 24.07.2017 г.

Договор № 32-236207/24.08.2017 г., публикуван на 24.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236674/24.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.


 Дата: 09.06.2017 г.

1/МП

 Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет : „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 11/05.06.2017 г.

Покана, публикувана на 09.06.2017 г.

Приложения, публикувани на 09.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.06.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 10.07.2017 г.

Решение № Р-510/32-190319 от 10.07.2017 г., публикувано на 10.07.2017 г.

Договор № 32-222344/10.08.2017 г., публикуван на 31.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236674/24.08.2017 г., публикувано на 31.08.2017 г.


Дата: 07.06.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 429

УИН номер на РОП: 00334-2017-0014

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Ремонт на вълново - дисперсионен рентгено - флуоресцентен спектрометър (ВДРФС) „S4 Explorer" - „Bruker AXS и следгаранционна сервизна поддръжка на Вълново - дисперсионен рентгено - флуоресцентен спектрометър „S4 Explorer" - „Bruker AXS" и XRD спектрометър D8 Discover"

Решение № Р - 429/32-154746 от 07.06.2017 г., публикувано на 07.06.2017 г.

Покана, публикувана на 07.06.2017 г.

Приложения към покана, публикувани на 07.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 29.06.2017 г.

Решение № Р - 477/32-179065 от 29.06.2017 г., публикувано на 29.06.2017 г.

Договор № 32-236242/24.08.2017 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Договор № 32-236264/24.08.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251646/11.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.

Информация № 32-99287/04.04.2018 г. за приключване на договор по първа обособена позиция, публикувана на 04.04.2018 г.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 02.06.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 416

УИН номер на РОП: 00334-2017-0013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 416/32-147550 от 31.05.2017 г, публикувано на 02.06.2017 г.

Обявление № 32- 147558 от 31.05.2017 г., публикувано 02.06.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.10.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.10.2017 г.

Доклад, публикуван на 27.10.2017 г.

Решение № Р -723/32.500545/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-351010/12.12.2017 г., публикувано на 15.12.2017 г.

Договор  за обособена позиция № 1, рег. № 32-345310/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 2, рег. № 32-345351/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 3, рег. № 32-345360/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 4, рег. № 32-345369/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 5, рег. № 32-345464/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 6, рег. № 32-345754/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 7, рег. № 32-345784/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 8, рег. № 32-345796/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 9, рег. № 32-345496/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 10, рег. № 32-345736/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 11, рег. № 32-345762/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Договор за обособена позиция № 12, рег. № 32-345780/07.12.2017 г., с приложения, публикуван на 15.12.2017 г.

Дата: 22.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-397

УИН номер на РОП: 00334-2017-0011

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение № Р-397/32-133010 от 17.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Обявление № 32-133016 от 17.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 22.05.2017 г. 

Протокол № 1, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 14.09.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 14.09.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 14.09.2017 г.

Решение № Р - 630/32-255387/14.09.2017 г., публикувано на 14.09.2017 г.

Договор № 32-296689/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296549/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300621/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296571/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 4, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-297425/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 5, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296554/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 7, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-299504/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 8, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300325/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 9, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-300292/27.10.2017 г., по Обособена позиция № 10, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277923/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 11, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277914/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 12, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-277895/06.10.2017 г., по Обособена позиция № 13, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296673/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 14, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296662/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 15, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-296616/25.10.2017 г., по Обособена позиция № 16, публикуван на 06.11.2017 г.

Договор № 32-274946/04.10.2017 г., по Обособена позиция № 17, публикуван на 06.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-305084 от 01.11.2017 г., публикувано на 06.11.2017 г.

Договор № 32-308274/06.11.2017 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 10.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-313309 от 09.11.2017 г., публикувано на 10.11.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-142859/18.05.2018 г. към договор № 32-274946/04.10.2017 г., публикувано на 21.05.2018 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:18.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 400

УИН номер на РОП: 00334-2017-0012

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Привеждане в пълна функционалност на системата (функционални тестове, проверка и ремонт) и извънгаранционното пълно сервизно обслужване на мобилна рентгенова система за проверка на транспортни средства и контейнери ZBV 455 (на шаси Мерцедес), произведена от American Science and Engineering - AS&E"

Решение № Р-400/32-135047/18.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Покана и приложения, публикувани на 18.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 10.08.2017 г.

Решение № Р - 577/32-219019/07.08.2017 г., публикувано на 10.08.2017 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 10.08.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 10.08.2017 г.

Договор с приложения, рег. № 32-261587/20.09.2017 г., публикуван на 18.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-287303/16.10.2017 г., публикувано на 18.10.2017 г.


Дата: 16.05.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 394

УИН номер на РОП: 00334-2017-0010

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на стоки и товари в моторни превозни средства"

Решение № Р -394/32-131617/16.05.2017 г., публикувано на 16.05.2017 г. 

Покана и приложения, публикувани на 16.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 03.07.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 07.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 07.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.07.2017 г.

Решение № Р-504 /32- 188743 от 07.07.2017 г., публикувано на 07.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-210410 от 28.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-199432 от 18.07.2017 г. по обособена позиция №1, публикуван на 31.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-199432, публикувано на 31.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-199432, публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-199438 от 18.07.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 31.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-199438, публикувано на 31.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-199438, публикувано на 31.07.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-290490/18.10.2017 г., публикувано на 20.10.2017 г.

 


Дата: 05.05.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 370

УИН номер на РОП: 00334-2017-0009

Договаряне без предварително обявление с предмет: "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами"

Решение № Р - 370/32-123129/05.05.2017 г., публикувано на 05.05.2017 г.

Покана и приложения, публикувани на 05.05.2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, публикувано на 19.06.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 13.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 13.07.2017 г.

Доклад от работатат на комисията, публикуван на 13.07.2017 г.

Решение № Р-520/32-194407 от 13.07.2017 г., публикувано на 13.07.2017 г.

Договор рег. № 32-208360 от 27.07.2017 г., публикуван на 09.08.2017 г.

Приложение № 1 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 2 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 4 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Приложение № 5 към Договор № 32-208360/27.07.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-219848 от 08.08.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г.


Дата: 02.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 357

УИН номер на РОП: 00334-2017-0008

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на мрежово оборудване"

Решение № Р - 357/32-114654 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Обявление № 32-114662 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.05.2017 г.

Разяснение № 32-123111/05.05.2017 г., публикувано на 05.05.2017 г.

Разяснение № 32-132247/16.05.2017 г., публикувано на 16.05.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-395/32-132236 от 16.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Разяснение № 32-135014/18.05.2017 г., публикувано на 18.05.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.09.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.09.2017 г.

Доклад, публикуван на 29.09.2017 г.

Решение № Р - 660/32-269784/29.09.2017 г., публикувано на 29.09.2017 г.

Договор № 32-321878/17.11.2017 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 11.12.2017 г.

Договор № 32-321838/17.11.2017 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 11.12.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-345770/07.12.2017 г., публикувано на 11.12.2017 г.


Дата: 02.05.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-358

УИН номер на РОП: 00334-2017-0007 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Митница Русе"

Решение № Р - 358/32-114731 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Обявление № 32-114738 от 27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Документация за обществена поръчка, публикувана на 02.05.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 29.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 31.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 31.07.2017 г.

Доклад, публикуван на 31.07.2017 г.

Решение № Р-564/ 32-210627 от 31.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор № 32-244922/01.09.2017 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.09.2017 г.

Договор № 32-243560/01.09.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.09.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251629/11.09.2017 г., публикувано на 13.09.2017 г.


Дата: 21.04.2017 г.

Идеднтификационен номер на АМ: 335

УИН номер на РОП: 00334-2017-0006

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали"

Решение № Р -335/32-104216/18.04.2017 г., публикувано на 21.04.2017 г.

Обявление № 32-104232/18.04.2017 г., публикувано на 21.04.2017 г.

Документация, публикувана на 24.04.2017 г.

Разяснение № 32-118355/02.05.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 368/32-122865/05.05.2017 г., публикувано на 10.05.2017 г.

Разяснение № 32-147535 от 31.05.2017 г., публикувано на 31.05.2017 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 19.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 19.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.08.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.08.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 17.08.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.08.2017 г.

Решение № Р - 595/32-229028/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.

Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 17.10.2017 г. 

Приложение № 1 към Договор № 32-267329/27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Прилжение № 2 към Договор № 32-267329/27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Приложение № 3 към Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Приложение № 4 към Договор № 32-267329 от 27.09.2017 г., публикувано на 17.10.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-284622 от 13.10.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикувано на 17.10.2017 г.

Договор № 32-296350/24.10.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-304912 от 01.11.2017г., по Обособена позиция № 1, публикувано на 06.11.2017 г.


Дата: 27.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-276

УИН номер на РОП: 00334-2017-0005 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници", работещи с видеодисплеи"

Решение № Р-276/32-79863/23.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г. 

Обявление № 32-79870/23.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г. 

Документация, публикувана на 28.03.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 10.04.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-326/32-98649 от 10.04.2017 г., публикувано на 13.04.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 27.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.07.2017 г.

Решение № Р-556/32-208371/27.07.2017 г., публикувано на 27.07.2017 г.

Договор № 32-255642/14.09.2017 г., публикуван на 05.10.2017 г.

Обявление а възложена поръчка № 32-271018/02.10.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г.


 

Дата: 17.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-230

УИН номер на РОП: 00334-2017-0004 

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 055-101126/18.03.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасадите на административната сграда на Агенция „Митници" в град Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг" № 1"

Решение № Р - 230/32-70222 от 14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Обявление № 32-70225 от 14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Документация, публикувана на 20.03.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 28.03.2017 г.

Разяснение № 2, публикувано на 03.04.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.06.2017 г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения, публикувано на 20.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 30.06.2017 г.

Решение № Р - 481/32-181098/30.06.2017 г., публикувано на 30.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32- 236371/24.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

Договор рег. № 32-223844/11.08.2017 г., публикуван на 28.08.2017 г.

Приложения към Договор рег. № 32-223844/11.08.2017 г.:

Приложение № 1, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 2, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 3, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 5, публикувано на 28.08.2017 г.

Приложение № 6, публикувано на 28.08.2017 г.

 


06.03.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 203

УИН номер на РОП: 00334-2017-0003

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 046-084117/07.03.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на налична система за управление на Лабораторно-информационна управляваща система (Laboratory Information Management System - LIMS) Nautilus7 чрез доставка до последна версия на производителя"

Решение № Р-203/32-59447 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Обявление № 32-59460 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Документация, публикувана на 07.03.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 18.04.2017 г.

Решение Р-337/32-104284/18.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.

Договор № 32-146374/31.05.2017 г., публикуван на 06.06.2017 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 06.06.2017 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 06.06.2017 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 06.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-148300/01.06.2017 г., публикувано на 02.06.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-307840/24.10.2018 г., публикувано на 24.10.2018 г.


27.01.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 45

УИН номер на РОП: 00334-2017-0002

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 019-031133/27.01.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода", ул. „Асен Илиев" № 4, в „Учебен център"

Решение № Р - 45/32-21433/25.01.2017 г., публикувано на 27.01.2017 г.

Обявление № 32-21444/25.01.2017 г., публикувано на 27.01.2017 г.

Документация, публикувана на 27.01.2017 г.

Комплексен доклад, публикуван на 27.01.2017 г.

Енергийно обследване, публикувано на 27.01.2017 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 27.01.2017 г.

Част: Количествено-стойностна сметка

Част: Конструктивна - становище

Част: План за управление на стр. отпадъци

Част: В и К 1

Част: В и К 2

Част: В и К 3

Част: ОВК 1

Част: ОВК 2

Част: ОВК 3

Част: ОВК 4

Част: ОВК 5

Част: Архитектура 1

Част: Архитектура 2

Част: Архитектура 3

Част: Електро

Част: Пожарна безопасност

Част: ПБЗ

Решение за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна информация № Р -159/32-38391/10.02.2017 г., публикувано на 13.02.2017 г.

Съобщение - изпратено е за публикуване в ОВ на ЕС и в РОП Решение № Р-204/32-59721 от 02.03.2017 г. за удължаване на срока за получаване на оферти до 09.03.2017 г., 17:30 ч., като същото ще бъде публикувано в Профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р-204/32-59721 от 02.03.2017 г., публикувано на 06.03.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 21.07.2017 г.

Протокол № 6, публикуван на 21.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.07.2017 г.

Решение № Р - 540/32-203562/21.07.2017 г., публикувано на 21.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32 - 220645/08.08.2017 г., публикувано на 10.08.2017 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р- 14

УИН номер на РОП: 00334-2017-0001

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас"

Решение № Р - 14/32-9771/12.01.2017 г., публикувано на 12.01.2017 г. 

Обявление № 32-9778/12.01.2017 г., публикувано на 12.01.2017 г.

Документация, публикувана на 12.01.2017 г.

Протокол, публикуван на 08.03.2017 г.

Решение № Р - 212/32-64099/08.03.2017 г., публикувано на 08.03.2017 г.

Договор № 32-80297 от 23.03.2017 г., публикуван на 31.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-88278 от 31.03.2017 г., публикувано на 31.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76364/14.03.2018 г. към договор № 32-80297/23.03.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.


 03.01.2017 г. Идентификационен номер на АМ: Р-682

УИН номер на РОП: 00334-2016-0057

Номер на обявлението в Официален вестник на ЕС: 2017/S 002-002022/04.01.2017 г.

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги"

Решение № Р - 682/32-364953/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Обявление № 32-364967/30.12.2016 г. публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 22.02.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.03.2017 г.

Протокол № 2 публикуван на 10.04.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 10.04.2017 г.

Решение № Р-323/32-97371 от 10.04.2017 г., публикувано на 10.04.2017 г.

Договор № 32-148988 от 01.06.2017 г., публикуван на 03.07.2017 г.

Приложение № 1 към договор № 32-148988 от 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Приложение № 2 към договор № 32-148988 0т 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Приложение № 3 към договор № 32-148988 0т 01.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-181084 от 30.06.2017 г., публикувано на 03.07.2017 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.01.2017 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 683

УИН номер на РОП: 00334-2016-0056

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Развитие на Институционалната архитектура на Агенция Митници за митнически процеси: Единна регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI2), Референтни данни (CSRD2) и Одобрени икономически оператори (AEO), и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"


Решение № Р -683/32-365057/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Обявление № 32-365061/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Разяснение № 1, публикувано на 10.02.2017 г.

Протокол 1, публикуван на 07.03.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 05.04.2017 г. 

Протокол № 2, публикуван на 11.04.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.04.2017 г.

Доклад, публикуван на 11.04.2017 г.

Решение № Р - 327/32-99194/11.04.2017 г., публикувано на 11.04.2017 г. 

Решение № Р - 396/32-132922/17.05.2017 г., публикувано на 17.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-155489/07.06.2017 г., публикувано на 09.06.2017 г.


03.01.2017 г.

Идентификационене номер на АМ: Р - 681

УИН номер на РОП: 00334-2016-0055

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция „Митници"

 Решение № Р - 681/32-364912/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

 Обявление № 32-364927/30.12.2016 г., публикувано на 03.01.2017 г.

Документация, публикувана на 04.01.2017 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 27.03.2017 г.

Решение № Р-301/32-82498 от 27.03.2017 г., публикувано на 27.03.2017 г.

Договор рег. № 32-102200 от 13.04.2017 г., публикуван на 15.05.2017 г.

Приложения към договор рег. № 32-102200 от 13.04.2017 г., публикувани на 15.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-127749 от 11.05.2017 г., публикувано на 15.05.2017 г.


23.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-655

УИН номер на РОП: 00334-2016-0052

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Митница Пловдив"

Решение № Р - 655/32-349985/14.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

Обявление № 32-349998/14.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

Документация, публикувана на 23.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 15.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.03.2017 г.

Решение № Р-232/32-70776 от 15.03.2017 г., публикувано на 15.03.2017 г.

Договор рег. № 32-121911/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121919/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-110832/25.04.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-110855/25,04,2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121977/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121836/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137589/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


22.12.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 654

УИН номер на РОП: 00334-2016-0053

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 654/32-349958/14.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

 Обявление № 32-349969/14.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г. 

 Документация, публикувана на 22.12.2016 г. 

Протокол № 1, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.03.2017 г.

Решение № Р-278/32-80760 от 24.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.

Договор рег. № 32-120619/04.05.2017 г., по Обособена позиция №1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120680/04.05.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121845/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121857/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137574/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


22.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 652

УИН номер на РОП: 00334-2016-0051

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Митница Лом"

Решение № Р - 652/32-349468/13.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Обявление № 32-349501/13.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Документация, публикувана на 22.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.03.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 24.03.2017 г.

Решение № Р-279/32-80770 от 24.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.

Договор рег. № 32-121897/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120712/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120551/04.04.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120513/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120489/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137576/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


20.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 659

УИН номер на РОП: 00334-2016-0054

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция "Митници

 Решение № Р-659/32-356186/20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

 Обявление № 32-356192/20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

 Документация, публикувана на 20.12.2016 г.

 Разяснение, публикувано на 30.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.02.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.02.2017 г. 

Протокол № 3, публикуван на 27.02.2017 г.

Решение № Р - 192/32-53330/27.02.2017 г., публикувано на 27.02.2017 г. 

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-99939 от 11.04.2017 г., публикувано на 11.04.2017 г.

Договор с приложения рег. № 32-90084 от 03.04.2017 г., публикуван на 11.04.2017 г.


 01.12.2016 г.

 Идентификационен номер на АМ: Р - 607

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0050

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Развитие на институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: внасяне, изнасяне, транзит, митническо задължение, управление на обезпечения и обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, SURVEILLANCE3, CDMS), и въвеждане на институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"

Решение № Р -607/333162/28.11.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Обявление № 32- 333178/28.11.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Документация, публикувана на 02.12.2016 г. 

Разяснение № 32-350623/14.12.2016 г. , публикувано на 14.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.01.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 16.02.2017 г. 

Протокол № 2, публикуван на 21.02.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.02.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 21.02.2017 г.

Решение № Р-184/ 32-48745 от 21.02.2017 г., публикувано на 21.02.2017 г.

Договор рег. № 32-67261/13.03.2017 г., публикуван на 20.03.2017 г.

Приложения към Договор № 32-67261/13.03.2017 г.:

Приложение № 1 - Техническа спецификация (до стр. 100), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 101 до стр. 200), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 201 до стр. 300), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 301 до стр. 400), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 401 до стр. 458), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение (до стр. 100), публикувано на 20.03.2017 г.

 Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 101 до стр. 200), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 201 до стр. 300), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 301 до стр. 400), публикувано на 20.03.20 17 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 401 до стр. 500), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение( от стр. 501 до стр. 530), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 4 - Екип от експерти, публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег . 32-72817/16.03.2017 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-166366/11.06.2018 г. към Договор рег. № 32-67261/13.03.2017 г., публикувано на 11.06.2018 г.


26.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 566

УИН номер на РОП: 00334-2016-0049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП „Капитан Андреево", ГКПП „Дунав мост" и ГКПП „Силистра - шосе"

Решение № Р - 566/32-299385/26.10.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Обявление № 32-299418/26.10.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Документация, публикувана на 26.10.2016 г.

Разяснение № 32-317097/11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.

Разяснение № 32-319003/14.11.2016 г., публикувано на 14.11.2016 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 592/32-318312/14.11.2016 г., публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 07.03.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 07.03.2017 г.

Решение № Р - 208/32-61459/07.03.2017 г., публикувано на 07.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-202654/21.07.2017 г., публикувано на 21.07.2017 г.

Договор № 32-196314 от 14.07.2017 г., публикуван на 21.07.2017 г. 


 

20.10.2016 г.  Идентификационен номер на АМ: Р - 549

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0048

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за митническите лаборатории"

 Решение № Р - 549/32-289269/17.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

 Обявление № 32- 289279/17.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

 Документация, публикувана на 21.10.2016 г.

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 576/32-308294/03.11.2016 г., публикувано на 07.11.2016 г.

Разяснение № 32-314560/09.11.2016 г., публикувано на 09.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 05.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.06.2017 г.

Решение № Р-422/32-152106 от 05.06.2017 г., публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № Р-423/32-152179 от 05.06.2017 г., публикувано на 05.06.2017 г.

Договор № 32-223796/11.08.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 28.08.2017 г.

Договор № 32-223806/11.08.2017 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 28.08.2017 г.

Договор № 32-223838/11.08.2017 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 28.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236374/24.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.

13.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -538

УИН номер на РОП: 00334-2016-0047

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комуникационно оборудване и компоненти за нуждите на Агенция "Митници"

Решение № Р - 538/32-280130/07.10.2016 г., публикувано на 13.10.2016 г.

Обявление № 32-280132/07.10.2016 г., публикувано на 13.10.2016 г.

Документация, публикувана на 14.10.2016 г.

Разяснение № 32-294589 от 21.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 09.12.2016 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 09.12.2016 г.

Решение № Р - 646/32-346567/09.12.2016 г., публикувано на 09.12.2016 г.

Договор № 32-361031/27.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.01.2017 г.

Договор № 32-361020/27.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.01.2017 г.

Договор № 32-361504/27.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 13.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-6961/10.01.2017 г., публикувано на 13.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-74218 от 17.03.2017 г., публикувано на 20.03.2017 г.


 

10.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -532

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0046

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

 Решение Р - 532/32-277114/05.10.2016 г., публикувано на 10.10.2016 г.

 Обявление № 32-277129/05.10.2016 г., публикувано на 10.10.2016 г.

 Документация, публикувана на 10.10.2016 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р -591/32-317077/11.11.2016 г., публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 22.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 22.11.2016 г.

Доклад рег. № 32-327207 от 22.11.2016 г., публикуван на 22.11.2016 г.

Решение рег. № Р-600/32-327811 от 22.11.2016 г., публикувано на 22.11.2016 г.

Протокол № 1 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Протокол № 2 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Протокол № 3 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Доклад рег. № 32-9014 от 12.01.2017 г., публикуван на 12.01.2017 г.

Решение № Р-13/32-9489 от 12.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 12.01.2017 г.

Договор № 32-365079 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-360408 от 23.12.2016 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-21764 от 26.01.2017 г., публикувано на 30.01.2017 г.

Договор № 32-48690 от 21.02.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-58405 от 02.03.2017 г.,публикувано на 06.03.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-85942 от 23.03.2018 г., публикувано на 23.03.2018 г.

Обявление  № 32-235714/14.08.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 14.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №  32-262543 от 11.09.2018 г., публикувано на 11.09.2018 г.


03.10.2016 г.  Идентификационен номер на АМ: Р - 524

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0045

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

 Решение  Р -524/32-271961 от 30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г. 

 Обявление № 32-271954 от 30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Документация, публикувана на 05.10.2016 г.

Решение № Р - 578/32-311384 от 07.11.2016 г., публикувано на 09.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 01.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 01.12.2016 г.

Решение № Р - 626/32-337419/01.12.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Протокол № 1, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Протокол № 2, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Доклад, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Решение № Р-29/32-13757 от 17.01.2017 г., по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикувано на 18.01.2017 г.

Договор № 32-4985 от 06.01.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-4968 от 06.01.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 30.01.2017г.

Договор № 32-365068 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-365154 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 7, публикуван на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-21751 от 26.01.2017 г., публикувано на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-69928/14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Договор № 32-50027/22.02.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-50010/22.02.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-43316/16.02.2017 г. по Обособена позиция № 8, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-47730/21.02.2017 г. по Обособена позиция № 9, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-74278 от 17.03.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-77580 от 21.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.


Дата: 13.09.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 496 

УИН номер на РОП: 00334-2016-0044

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение Р - 496/32-253041 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253040 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

Документация, публикувана на 15.09.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.11.2016 г.

Доклад, публикуван на 29.11.2016 г.

Решение № Р - 621/32-334479/29.11.2016 г., публикувано на 29.11.2016 г.

Договор № 32-349893/14.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-349970/14.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-349887/14.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-350220/14.12.2016 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-350253/14.12.2016 г., по обособена позиция № 5, публикуван на 23.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-358315/22.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

 


 

Дата: 07.09.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 486

УИН номер на РОП: 00334-2016-0043

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти", публикувана на 07.09.2016 г.

Решение № Р - 486/32-244495 от 31.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Обявление № 32-244510 от 31.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Разяснение № 32-271503/30.09.2016 г., публикувано на 30.09.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 16.02.2017 г.

Доклад, публикуван на 16.02.2017 г.

Решение № Р-167/32-43207/16.02.2017 г., публикувано на 16.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-60872 от 06.03.2017 г., публикувано на 08.03.2017 г.

Договор № 32-98140/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 02.05.2017 г.

Договор № 32-98164/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 02.05.2017 г.

Договор № 32-98191/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 02.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-114606/27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.


Дата: 18.08.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН номер на РОП: 00334-2016-0042

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток", публикувана на 18.08.2016 г.

Решение № Р - 467/32-231778/18.08.2016 г., публикувано на 18.08.2016 г.

Обявление № 32-231784/18.08.2016 г., публикувано на 18.08.2016 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 18.08.2016 г.:

Част: Конструктивна

Част: Пожарна безопасност

Част: Управление на строителните отпадъци

Част: В и К

Част: Архитектурна

Част: Безопасност и здраве

Част: Пътна

Част: Паркоустройство и благоустройство

Част: Електрическа

Детайли фундамент РТ1  и ГРТ

Разяснение № 32-246046/01.09.2016 г., публикувано на 01.09.2016 г.

Разяснение № 32-248300/07.09.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г. 

Протокол № 1, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 24.01.2017 г.

Решение № Р - 42/24.01.2017 г., публикувано на 24.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-74273/17.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Договор № 32-67341/13.03.2017 г., публикуван на 17.03.2017 г.

 Приложения към Договор № 32-67310/13.03.2017 г.:

Приложение № 1, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 2 - инвестиционни проекти, които са публикувани по - горе в досието

Приложение № 3, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 5, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 6, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 7 - Протокол № 1, съставен за работата на комисията и публикуван по - горе в досието

Обявление № 32- 59578/26.02.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 26.02.2018 г.


Дата: 15.08.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН номер на РОП: 00334-2016-0041

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за правото на ползване на IBM InfoSphere Datastage", публикувана на 15.08.2016 г.

Решение № Р - 464/32-227297/12.08.2016 г., публикувано на 15.08.2016 г.

Обявление № 32-227309/12.08.2016 г., публикувано на 15.08.2016 г.

Протокол, публикуван на 20.10.2016 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 20.10.2016 г.

Решение № Р - 557/32-293048/20.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

Договор № 32-309675/04.11.2016 г., публикуван на 14.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-316657/11.11.2016 г., публикувано на 14.11.2016 г.


Дата: 01.08.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-418

УИН номер на РОП: 00334-2016-0040

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Югозападна", публикувана на 01.08.2016 г.

Решение № Р-418/32-210369/27.07.2016 г., публикувано на 01.08.2016 г.

Обявление № 32-210377/27.07.2016 г., публикувано на 01.08.2016 г.

Разяснение № 32-229453/16.08.2016 г., публикувано на 16.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 20.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 20.12.2016 г.

Решение № Р-656/32-355932 от 20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

Договор № 32-18748 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18764 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18800 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18779 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-21785 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 16.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-39985 от 13.02.2017 г., публикувано на 16.02.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76376/14.03.2018 г. към договор с № 32-18779/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76375/14.03.2018 г. към договор с № 32-18800/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76369/14.03.2018 г. към договор с № 32-18748/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76367/14.03.2018 г. към договор № 32-18764/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.


Дата: 27.07.2016 г.    Идентификационен номер на АМ: Р-403

   УИН номер на РОП: 00334-2016-0039

   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София"

   Решение № Р -403/32-206538/22.07.2016 г. , публикувано на 27.07.2016 г.

      Обявление № 32-206551/22.07.2016 г., публикувано на 27.07.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 02.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 02.12.2016 г.

Решение № Р-631/32-338510 от 02.12.2016 г., публикувано на 02.12.2016 г.

Договор № 32-11017 от 13.01.2017 г., публикуван на 23.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-16968 от 20.01.2017 г., публикувано на 23.01.2017 г.


Дата: 22.07.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-397

УИН номер на РОП: 00334-2016-0038

Пазарни консултации, публикувани на 22.07.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез с предмет: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги"

Решение № Р - 397/32-203389 от 20.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Обявление № 32-203398 от 20.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Документация, публикувана на 22.07.2016 г.

Разяснение № 32-220474/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Решение № Р-439/32-219992/05.08.2016 г., публикувано на 08.08.2016 г.

 

Във връзка с получена на 18.08.2016 г. в Агенция "Митници" жалба, в която се съдържа и искане за временна мярка „спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информацията при производство по обжалване Възложителят ще изпрати за публикуване в регистъра на обществените поръчки в срока по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 525/32-273942/03.10.2016 г., публикувано на 06.10.2016 г.

Разяснение № 32-278901 от 06.10.2016 г., публикувано на 06.10.2016 г.

Решение № 573/32-303075/31.10.2016 г., публикувано на 31.10.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.10.2016 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 31.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-321087/16.11.2016 г., публикувано на 18.11.2016 г.


Дата: 21.07.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 390

УИН номер на РОП: 00334-2016-0037

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас" 

 Решение № Р - 390/32-201878/19.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

  Обявление № 32-201883/19.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

  Разяснение № 32-220682/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 08.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 08.12.2016 г.

Решение № Р-641/32-344345 от 08.12.2016 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 08.12.2016 г. 

Решение № Р-642/32-344360 от 08.12.2016 г. по Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4, публикувано на 08.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-356969 от 21.12.2016 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 23.12.2016 г.

Договор № 32-35812 от 09.02.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 22.02.2017 г.

Договор № 32-35830 от 09.02.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 22.02.2017 г.

Договор № 32-35855 от 09.02.2017 г. п Обособена позиция № 4, публикуван на 22.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-45292 от 17.02.2017 г., публикувано на 22.02.2017 г.


 Дата: 04.07.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 366

УИН номер на РОП: 00334-2016-0036 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Столична"

Решение № Р - 366/32-181366 от 29.06.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Обявление № 32-181416/29.06.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Разяснение № 32-197955/15.07.2016 г., публикувано на 15.07.2016 г.

Решение № Р - 381/32-196091 от 13.07.2016 г., публикувано на 18.07.2016 г.

Разяснение № 32-200726/18.07.2016 г., публикувано на 18.07.2016 г.

Разяснение № 32-210556/27.07.2016 г., публикувано на 27.07.2016 г.

 Разяснение № 32-220676/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 30.11.2016 г.

Доклад, публикуван на 30.11.2016 г.

Решение № Р-622/32-334806/30.11.2016 г., публикуван на 30.11.2016 г.

Договор № 32-21735 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-21748 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-21802 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 3,  публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11014 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11015 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11027 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 6, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11019 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 7, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11018 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 8, публикуван на 06.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-28138 от 01.02.2017 г., публикувано на 06.02.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76372/14.03.2018 г. към договор № 32-11018/13.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.


Дата: 15.04.2016 г.  Идентификационен номер на АМ: Р - 210

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0035 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)"

Решение № Р - 210/104652 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104692/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение № 32-115554/25.04.2016 г., публикувано на 25.04.2016 г.

Решение № 245/32-119193 от 28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Променена Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)", публикувана на 28.04.2016 г. 

Разяснение № 32-134340/16.05.2016 г., публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.06.2016 г.

Протокол №2, публикуван на 11.08.2016 г.

Решение № Р-451/32-225344/11.08.2016 г., публикувано на 11.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-241489/29.08.2016 г., публикувано на 29.08.2016 г.

 


Дата: 15.04.2016 г.  

Идентификационен номер на АМ: Р - 207

УИН номер на РОП: 00334-2016-0034 

  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНА/ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА АМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АМ" И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩНОСТНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП НА ТЪРГОВЦИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (UUM&DS - UNIFIED USER MANAGEMENT & DIGITAL SIGNATURE)".

Решение № Р - 207/32-104609/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32 - 104581/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г. 

Становище по осъществен предварителен контрол

Решение № Р - 248/28.04.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.

Променена документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНА/ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА АМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АМ" И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩНОСТНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП НА ТЪРГОВЦИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (UUM&DS - UNIFIED USER MANAGEMENT & DIGITAL SIGNATURE)", публикувана на 03.05.2016 г.

Разяснение рег. № 32-140284/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.08.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 31.08.2016 г.

Решение № Р-482/32-243804/31.08.2016 г., публикувано на 31.08.2016 г.

Договор № 32-284474/12.10.2016 г., публикуван на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.1, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.2, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.3, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 24.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-292998/20.10.2016 г., публикувано на 24.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-166835/11.06.2018 г., публикувано на 12.06.2018 г.


 Дата: 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 209

УИН номер на РОП: 00334-2016-0033

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за измерване в движение на обща маса и осево натоварване на моторни превозни средства при преминаването им през линията за контрол по пътни такси и разрешителни режими на гранично-контролно пропускателните пунктове и необходимите за експлоатацията им съпътстващи съоръжения"

Решение № Р - 209/32-104633 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104666 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение № 32-146790/30.05.2016 г., публикувано на 31.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.06.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.06.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.06.2016 г.

Решение № Р - 364/32-179955 от 29.06.2016 г.

Договор № 32-199849/18.07.2016 г., публикуван на 29.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-209431/26.07.2016 г., публикувано на 29.07.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-283227 от 11.10.2016 г., публикувано на 12.10.2016 г.


Дата: 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 208

УИН номер на РОП: 00334-2016-0032

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано работно облекло и обувки за служители на Агенция „Митници"

Решение № Р - 208/32-104622 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104610 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение рег. № 32-139662/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Разяснение рег. № 32-140082/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Решение № Р-324/32-160637 от 10.06.2016 г., публикувано на 13.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.06.2016 г.

Разяснение № 32-185388/04.07.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позиции с № 1 и № 3, публикувано на 10.10.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позиции с №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикувано на 10.10.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикуван на 21.10.2016 г.

Решение № Р-559/ 32-294910 от 21.10.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 21.10.2016 г.

Решение № Р-560/ 32-294918 от 21.10.2016 г. по обособени позиции № 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикувано на 21.10.2016 г.

Протокол № 1 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Решение № Р-561/ 32-294927 от 21.10.2016 г. по обособени позиции № 1 и 3, публикувано на 21.10.2016 г.

Договор № 32-348512/13.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348556/13.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348951/13.12.2016 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348946/13.12.2016 г., по обособена позиция № 5, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348956/13.12.2016 г., по обособена позиция № 6, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348914/13.12.2016 г., по обособена позиция № 7, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348936/13.12.2016 г., по обособена позиция № 8, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348900/13.12.2016 г., по обособена позиция № 9, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348536/13.12.2016 г., по обособена позиция №10, публикуван на 23.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-357935/21.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

 

В изпълнение на Решение № 2294/23.02.2017 г., постановено по адм. дело № 123/2017 г. на Върховен административен съд - Четвърто отделение, с което обезсилва решение № 989/24.11.2016 г. по преписка № КЗК-784/2016 г. на КЗК в частта му, в която е отменено решение № Р-559/21.10.2016 г. на длъжностно лице, упълномощено от директора на Агенция „Митници" по т. 1, б. „б" и оставя в сила решение № 989/24.11.2016 г. по преписка № КЗК-784/2016 г. на КЗК в останалата му част и на основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13), с настоящото уведомяваме, че на 27.03.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Централно митническо управление - гр. София, 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще се проведе публично заседание, на което ще бъде отворена подадената оферта по обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано работно облекло и обувки за служителите на Агенция "Митници", обособена позиция № 2 с предмет: "Доставка на зимен полугащеризон, зимен тактически панталон и летен тактически панталон".

Протокол 1 от работата на комисията по Обособена позиция № 2, публикуван на 04.04.2017 г.

Решение № Р - 363/32-118056 от 02.05.2017 г. за прекратяване на обособена позиция № 2, публикувано на 02.05.2017 г.


 Дата: 14.04.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 206

УИН номер на РОП: 00334-2016-0031

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аутсорсинг на услуги за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция "Митници"

Решение № Р - 206/32-104365 от 14.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-104372/14.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Решение Р-246/32-119197 от 28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Променена Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аутсорсинг на услуги за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция "Митници", публикувана на 28.04.2016 г.

 

Във връзка с получена на 09.05.2016 г. в Агенция "Митници" жалба, в която се съдържа и искане за временна мярка „спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информацията при производство по обжалване Възложителят ще изпрати за публикуване в регистъра на обществените поръчки в срока по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП.

Решение № Р - 330/32-163957 от 14.06.2016 г., публикувано на 14.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 11.07.2016 г.

 Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 26.07.2016 г.

Решение № Р - 409/32-208828 от 26.07.2016 г., публикувано на 26.07.2016 г.

Договор № 32-237518 от 24.08.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 2.1., публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 2.2., публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-252687/10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

 


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 201

УИН номер на РОП: 00334-2016-0030

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години за обект Гранично контролно-пропускателен пункт - Силистра, ул. „Дръстър" № 35, общ. Силистра."

Решение № Р - 201/32-103119/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-100508/12.04.2017 г., публикуван на 18.04.2017 г.

Обявление № 32-101673/13.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 203

УИН номер на РОП: 00334-2016-0029

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Варна: 1. Школа за митнически кучета гр. Балчик - местност „Момчил", общ. Балчик; 2. Митническо бюро Добрич - ул. „Независимост" № 36, общ. Добрич - град; 3. Почивна база с. Дуранкулак - общ. Шабла; 4. Почивна база гр. Балчик - ул. „Акад. Даки Йорданов" № 10, общ. Балчик."

Решение № Р - 203/32-103128/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Решение № Р - 549/32-317300 от 01.11.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-329353/13.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 202

УИН номер на РОП: 00334-2016-0028

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Перник, ул. "Владайско въстание" № 1 - общ. Перник; 2. Митнически пункт Стрезимировци - с. Стрезимировци, ГКПП - Общ. Трън."

Решение № Р - 202/32-103122/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-210421 от 28.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-208366 от 27.07.2017 г., публикуван на 31.07.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 199

УИН номер на РОП: 00334-2016-0027

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Столична, обект Митническо бюро Ботевград, ул. „Трети март" № 28, общ. Ботевград за период от три години."

Решение № Р - 199/32-103115/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-162275 от 14.06.2017 г., публикуван на 19.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-166058/16.06.2017 г., публикувано на 19.06.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 198

УИН номер на РОП: 00334-2016-0026

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Драгоман, ул. "Н. Вапцаров" № 7 - общ. Драгоман; 2. Митнически пункт Калотина - общ. Драгоман; 3. Почивна база Копривщица - ул. „Петко Кълев" № 15, общ. Копривщица."

Решение № Р - 198/32-103111/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-237081 от24.08.2016 г., публикуван на 10.09.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-250743 от 08.09.2016 г., публикувано на 10.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 197

УИН номер на РОП: 00334-2016-0025

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години."

Решение № Р - 197/32-103109/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-236292/24.08.2017 г., публикуван на 29.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-238017/25.08.2017 г., публикувано на 29.08.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 200

УИН номер на РОП: 00334-2016-0024

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Митници"

Решение № Р - 200/32-103117 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-103123/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.11.2016 г. 

Протокол № 4, публикуван на 11.11.2016 г.

Решение № Р - 585/32-316002 от 11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 13.04.2017 г.

Протокол № 6, публикуван на 13.04.2017 г.

Решение № Р - 334/32-102063/13.04.2017 г., публикувано на 13.04.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 192

УИН номер на РОП: 00334-2016-0023

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Пловдив: 1. Адм. сграда на Митница Пловдив - ул. „Кукленско шосе" № 32, гр. Пловдив, общ. Пловдив; 2. Почивна база Студенец - Студенец, общ. Родопи."

Решение № Р - 192/32-102986/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-250845 от 08.09.2016 г., публикуван на 15.09.2016 г.

Обявление № 32-254245 от 12.09.2016 г., публикувано на 15.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 193

УИН номер на РОП: 00334-2016-0022

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Югозападна, обект Митническо бюро Кюстендил, ул. „Петър Берон" № 30, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил за период от три години."

Решение № Р - 193/32-102997/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Договор № -291246/19.10.2016 г., публикуван на 31.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-300502/27.10.2016 г., публикувано на 31.10.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 194

УИН номер на РОП: 00334-2016-0021

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Лом: 1. Митническо бюро Враца - ул. „Васил Кънчов" № 80, гр. Враца, общ. Враца; 2. МП Пристанище Оряхово - ул. „Драгоман" № 1, гр. Оряхово, общ. Оряхово."

Решение № Р - 194/32-103006/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Договор № 32-237057 от 24.08.2016 г., публикуван на 10.09.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-250736 от 08.09.2016 г., публикувано на 10.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 195

УИН номер на РОП: 00334-2016-0020

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Югозападна, обект Митническо бюро Кулата, с. Кулата, общ. Петрич за период от три години."

Решение № Р - 195/32-103012/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Решение № Р - 548/32-317283/01.11.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-329357/13.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 191

УИН номер на РОП: 00334-2016-0019

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, гаранционно обслужване и пълно следгаранционно обслужване на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари"

Решение № 191/32-102958 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-102965 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Чертежи, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 1, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 2, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 3, публикуванина 14.04.2016 г.

Решение № 243/32-117929 от 27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Променена документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, гаранционно обслужване и пълно следгаранционно обслужване на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари"

Разяснение № 32-130804 от 13.05.2016 г., публикувано на 13.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 28.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 18.11.2016 г.

Решение № Р - 596/32-323515/18.11.2016 г., публикувано на 18.11.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 196

УИН номер на РОП: 00334-2016-0018

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Югозападна: 1. Адм. сграда на Митница Югозападна - ул. „Покровнишко шосе", гр. Благоевград, общ. Благоевград; 2. Митническо бюро Гоце Делчев - ул. „Панаирски ливади" № 18, общ. Гоце Делчев; 3. Почивна база гр. Банско - ул. „П. Волов" № 2, общ. Банско; 4. Митнически пункт Илинден - МП Илинден, общ. Хаджидимово."

Решение № Р - 196/32-103015/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-211823/28.07.2016 г., публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление № 32-237103/24.08.2016 г., публикувано на 26.08.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 188

УИН номер на РОП: 00334-2016-0017

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Агенция "Митници": 1. Административна сграда - ул. „Асен Илиев" № 4, гр. Свиленград, общ. Хасково; 2. Складова база „Монопола" - ул. „Драган Цанков" № 17, гр. Свиленград, общ. Хасково; 3. Нов митнически и ТИР терминал - УПИ I - 608, кв. 7, гр. Свиленград, общ. Хасково; 4. Митническо бюро Хасково - ул. „Правда" № 1, гр. Хасково, общ. Хасково."

Решение № Р - 188/32-102792/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-248830 от 07.09.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253069/10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.


 Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 189

УИН номер на РОП: 00334-2016-0016

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Бургас, обект Митническо бюро Ямбол, ул. „Димитър Благоев" № 20, гр. Ямбол, общ. Ямбол за период от три години."

Решение № Р - 189/32-102797/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-216903/03.08.2016 г., публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление № 32-237023/24.08.2016 г., публикувано на 26.08.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 190

УИН номер на РОП: 00334-2016-0015

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас - ул. „Александър Батенберг" № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър - ул. „Мена" № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол - ул. "Крайморска" № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево."

Решение № Р - 190/32-102802/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-122966/05.05.2017 г. публикуван на 25.05.2017 г.

  Обявление за възложена поръчка № 32-137588/22.05.2017 г., публикувано на 25.05.2017 г.
Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 186

УИН номер на РОП: 00334-2016-0014

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Лом: 1. Митнически пункт Брегово, ГКПП - гр. Брегово, общ. Брегово; 2. МБ Видин и ТИР Терминал - гр. Видин, общ. Видин."

Решение № Р - 186/32-102772/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-249546 от 08.09.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253067 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 187

УИН номер на РОП: 00334-2016-0013

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Пловдив, обект Митническо бюро Смолян, кв. „Устово", гр. Смолян, общ. Смолян за период от три години."

Решение № Р - 187/32-102780/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-98895/11.04.2017 г., публикуван на 18.04.2017 г.

Обявление № 32-101669/13.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.

Допълнително споразумение с Рег.№ 32-259244/07.09.2018 г., към договор с Рег.№ 32-98895/11.04.2017 г., публикувано на 19.09.2018 г.

Обявление за приключил договор рег. № 32-273815 от 21.09.2018 г., публикувано на 21.09.2018 г.


 Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -185

УИН номер на РОП: 00334-2016-0012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ"

 Решение № Р - 185/32-102609/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Обявление № 32-102620/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Решение за промяна за обособена позиция № 2: Р-323/32-160551/10.06.2016 г., публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.6.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция № 1, публикувано на 13.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособена позиция № 1, публикуван на 22.07.2016 г.

Протокол № 3 по обособена позиция № 1, публикуван на 22.07.2016 г.

Решение № Р - 402/32-204616 от 21.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, по обособена позиция № 2, публикувано на 25.07.2016 г.

Протокол № 1 по обособена позиция № 2, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособена позиция № 2, публикуван на 29.07.2016 г.

Решение Р - 428/32-213262 от 29.07.2016 г., публикувано на 29.07.2016 г.

Договор № 32-257129/14.09.2016 г, публикуван на 03.10.2016 г.

Договор № 32-227292/12.08.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-269474 от 28.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 184

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0011

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА РУСЕ"

 Решение Р -184/32-102585/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Обявление № 32-102595/13.04.2016 г, публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11

Решение за промяна Р -318/32-158946/09.06.2016 г., публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2016 г.

 Решение за прекратяване Р - 587/32-316371/11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.


Дата: 13.04.2016 г.

 Идентификационен номер на АМ: Р - 183

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0010

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА СВИЩОВ"

 Решение Р - 183/32-102557/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Обявление № 32-102573/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11

Решение за промяна Р - 319/32-158950/09.06.2016 г., публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.10.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.11.2016 г.

Решение № Р - 595/32-322886/17.11.2016 г., публикувано на 17.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-6531/10.01.2017 г., публикувано на 13.01.2017 г.

Договор № 32-356032 от 20.12.2016 г., публикуван на 13.01.2017 г.


Дата: 13.04.2016 г.

 Идентификационен номер на АМ: Р - 182

 УИН номер на РОП: 00334-2016-0009

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна"

 Решение № Р - 182/32-102270/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Обявление № 32-102278/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Разяснение № 32-119374/28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Решение за промяна № Р -299/32-144979/27.05.2016 г., публикувано на 27.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, по обособена позиция № 2, публикуван на 06.07.2016 г.

Протокол № 2, по обособена позиция № 1, публикуван на 21.07.2016 г.

Протокол № 3, по обособена позиция № 1, публикуван на 21.07.2016 г.

Решение № Р - 400/32-204371 от 21.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Протокол № 1, по обособена позиция № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Протокол № 3, по обособена позиция № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Решение № Р - 407/32-208800 от 26.07.2016 г., публикувано на 26.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-225502/11.08.2016 г., публикувано на 12.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-279587/07.10.2016 г. за обособена позиция № 1, публикувана на 12.10.2016 г.

Договор № 32-272197/30.09.2016 г. за обособена позиция № 1, публикувано на 12.10.2016 г.

 Допълнително споразумение № 32-272199/30.09.2016 г. към договор № 32-272197/30.09.2016 г.


 Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 181

УИН номер на РОП: 00334-2016-0008

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом"

 Решение № Р - 181/32-102269/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Обявление № 32-102274/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Решение за промяна Р - 320/32-158956/09.06.2016 г. , публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.11.2016 г.

Решение за прекратяване Р - 584/315775/10.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.


Дата:13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: P - 180

УИН НОМЕР НА РОП: 00334-2016-0007

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ И МИТНИЦА СТОЛИЧНА"

Решение № Р - 180/102107/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 102121/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

 Приложение № 1, Образец 11.1

 Приложение № 1, Образец 11.2

 Приложение № 1, Образец 11.3

 Разяснение № 32- 130083 от 12.05.2016 г.

 Разяснение № 32-135163 от 17.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 21.07.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.07.2016 г.

Решение № Р - 401/32-204380 от 21.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Договор № 32-227283/12.08.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.

Обявление № 32-254471/12.09.2016 г., публикувано на 16.09.2016 г.


 

Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: P - 179

УИН НОМЕР НА РОП: 00334-2016-0006

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА БУРГАС"

Решение № Р - 179/32-102103/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102116/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение №1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2.

Протокол № 1, публикуван на 13.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 09.08.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 09.08.2016 г.

Решение № Р-441/32-222032/08.08.2016 г., публикувано на 09.08.2016 г.

Договор № 32-303080/31.10.2016 г. за обособена позиция № 2, публикуван на 24.11.2016 г.

Договор № 32-308063/03.11.2016 г. за обособена позиция № 1, публикуван на 24.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-327438/22.11.2016 г., публикувано на 24.11.2016 г.


Дата: 12.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 176

УИН номер на РОП: 00334-2016-0005

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р 176/32-100105 от 11.04.2016 г., публикувано на 12.04.2016 г.

Обявление № 32-100160/11.04.2016 г., публикувано на 12.04.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 25.05.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.05.2016 г.

Решение № 290/32-141352 от 25.05.2016 г., публикуван на 25.05.2016 г.

Договор № 32-175522 от 24.06.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-194662/12.07.2016 г., публикувано на 13.07.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-24367 от 24.01.2018 г., публикувано на 24.01.2018 г.


Дата: 08.04.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-175

УИН номер на РОП: 00334-2016-0004

Документация за открита процедура с предмет:  „Доставка, гаранционна поддръжка и пълна следгаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система за инспекция на товари и моторни превозни средства"

Решение № Р - 175/32-98416 от 08.04.2016 г., публикувано на 08.04.2016 г.

Обявление № 32-98415 от 08.04.2016 г., публикувано на 08.04.2016 г.

Решение № 226/32-113678 от 22.04.2016 г., публикувано на 25.04.2016 г.

Променена документация за открита процедура с предмет: "Доставка, гаранционна поддръжка и пълна следгаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система за инспекция на товари и моторни превозни средства" , публикувана на 25.04.2016 г.

Разяснение № 32-159740/10.06.2016 г., публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 28.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 24.11.2016 г.

Решение № Р - 601/32-330101/24.11.2016 г., публикувано на 24.01.2016 г.


Дата: 28.03.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-158

УИН номер на РОП: 00334-2016-0003

Документация за открита процедура с предмет:„Предоставяне на услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично - контролно пропускателните пунктове на Република България".

Решение № Р - 158/32-84603 от 28.03.2016 г.

Обявление № 32-84608 от 28.03.2016 г.

Решение № Р - 279/32-132726/14.05.2016 г., публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.06.2016 г.

Решение № Р - 344/32-165636 от 15.06.2016 г., публикувано на 15.06.2016 г.

Протокол № 1 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 20.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позициии с № 3, 5 и 7, публикувано на 29.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 4 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Решение № Р - 425/32-212839 от 29.07.2016 г. - прекратяване на обособени позиции № 9 и № 10, публикувано на 29.07.2016 г.

Решение № 426 - 32-212848 от 29.07.2016 г. - класиране на участниците по обособени позиции №№ 1, 2, 8, 11, 12, 13 и 17, публикувано на 29.07.2016 г.

 Протокол № 2 по обособени позиции с №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016 г.

 Протокол № 3 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016  г.

 Протокол № 4 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016 г.

Решение № Р - 437/32-219363/05.08.2016 г. за класиране на участниците по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикувано на 05.08.2016 г.

Договор № 32-275834/04.10.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4.1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4.2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299490 от 27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор № 32-275839/04.10.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4 и № 5, публикувани на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299466 от 27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор № 32-280155/07.10.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341080 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-272192/30.09.2016 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2 и № 3, публикувани на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

 

Договор № 32-272193/30.09.2016 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341061 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-272159/30.09.2016 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341039 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-300080/27.10.2016 г. по обособена позиция № 11, публикуван на 11.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 11.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10286 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г.

 

Договор № 32-280170/04.10.2016 г. по обособена позиция № 12, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, № 4 и № 5, публикувани на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10271 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г. 

 

Договор № 32-280174/07.10.2016 г. по обособена позиция № 13, публикуван на 01.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 2, № 4 и № 5, публикувани на 01.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 01.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10257 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г.

 

Договор № 32-272196/30.09.2016 г. по обособена позиция № 17, публикуван на 01.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 01.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-313371 от 09.11.2017 г., публикувано на 09.11.2017 г.

 

Обявление за възложена поръчка № 32-302267/28.10.2016 г., публикувано на 01.11.2016 г.


Дата: 15.03.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-138

УИН номер на РОП: 00334-2016-0002

Документация за открита процедура с предмет: "Изработване и доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р - 138/32-70952 от 15.03.2016 г.

Обявление № 32-70964 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.

Анализ на мостра еталон по обособени позиции (цветни координати), публикуван на 16.03.2016 г.

Разяснение № 32-118085/27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Разяснение № 32-118548/28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 02.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 02.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 02.08.2016 г.

Решение № Р-432/32-215867/02.08.2016 г., публикувано на 02.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-272177/30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272014/30.09.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-272014 по обособена позиция № 1:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувавно на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272021/30.09.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-272021 по обособена позиция № 2:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г. 

 Договор № 32-253657/12.09.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-253657 по обособена позиция № 3:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272006/30.09.2016 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 03.10.2016 г.

 Приложения към Договор № 32-272006 по обособена позиция № 4:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-271995/30.09.2016 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-271995 по обособена позиция № 5:

 1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

 2. Приложение № 2.1. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 3. Приложение № 2.2. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 4. Приложение № 2.3. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 5. Приложение № 2.4. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 6. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 4, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 5, публикувано на 23.10.2018 г.

 


 

Дата: 09.03.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 124

УИН номер на РОП: 00334-2016-0001

Документация за открита процедура с предмет: "Денонощна охрана на обекти на Централно митническо управление в Агенция „Митници"

Решение № Р - 124/32-64026 от 09.03.2016 г., публикувано на 09.03.2016 г.

Обявление № 32-64053 от 09.03.2016 г., публикувано на 09.03.2016 г.

Разяснение рег. № 32-90640/01.04.2016 г., публикувано на 01.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 12.08.2016 г.

Решение № Р-463/32-226929/12.08.2016 г., публикувано на 12.08.2016 г.

Договор № 32-258396/15.09.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към договора:

 Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

 Приложение № 2 - Техническо предложение 1.1., публикувано на 03.10.2016 г.

 Приложение № 2 - Техническо предложение 1.2., публикувано на 03.10.2016 г.

 Приложение № 2 - стр. 180, публикувано на 03.10.2016 г.

 Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 Обявление за възложена поръчка № 32-271506/30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-76370/14.03.2018 г. към договор с № 32-258396/15.09.2016 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение с рег. № 32-266704/14.09.2018 г. към договор с рег. № 32-258396/15.09.2016 г., публикувано на 14.09.2018 г.


Дата: 17.12.2015 г.  Идентификационен номер на АМ: Р - 605

УИН номер на РОП: 00334-2015-0050

 Документация за открита процедура с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници"

 Решение № Р -605/32-273129 от 17.12.2015 г., публикувано на 17.12.2015 г.

 Обявление № 32-273222/17.12.2015 г., публикувано на 17.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.02.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.03.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 16.03.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 16.03.2016 г.

Решение № Р - 145/32-71478 от 16.03.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Договор № 32-112019/21.04.216 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 27.04.2016 г.

Договор № 32-112016/21.04.216 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 27.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 26.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32 - 118221/27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръка за обособена позиция № 1 с изх. № 32-157210/08.06.2016 г., публикувано на 08.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 2 с изх. № 32-193044/11.07.2016 г., публикувано на 11.07.2016 г.


  Дата: 16.12.2015 г.  Идентификационен номер на АМ: Р - 604

 УИН номер на РОП: 00334-2015-0049

Документация за открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, денонощна, въоръжена охрана на обекти на Митница Варна"

Решение № Р - 604/271940 от 16.12.2015 г., публикувано на 16.12.2015 г.

Обявление 32-272006 от 16.12.2015 г., публикувано на 16.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.02.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 26.02.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 08.03.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 08.03.2016 г.

Решение № Р-118/32-61940 от 08.03.2016 г., публикувано на 08.03.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.03.2016 г.

Договор № 32-80011/23.03.2016 г., публикуван на 23.03.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.03.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-90654/01.04.2016 г., публикувано на 01.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-86518/23.03.2018 г. към договор № 32-80011/23.03.2016 г., публикувано на 23.03.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-304080 от 19.10.2018 г., публикувано на 19.10.2018 г.


Дата: 01.12.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-567

УИН номер на РОП: 00334-2015-0048
"Предоставяне на услуги по снегопочистване на ГКПП "Дунав мост Русе" и сметоизвозване на ГКПП "Гюешево", ГКПП "Олтоманци" и ГКПП "Дуранкулак"

Решение № Р-567/32-253837 от 01.12.2015 г., публикувано на 01.12.2015 г.


Покана № 32-253953 от 01.12.2015 г., публикувана на 01.12.2015 г.


Приложения към покана № 32-253953 от 01.12.2015 г., публикувани на 01.12.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 04.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 04.12.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 08.03.2016 г.

Решение № Р-572/32-258439 от 04.12.2015 г., публикувано на 04.12.2015 г.

Решение № Р-573/32-258449 от 04.12.2015 г., публикувано на 04.12.2015 г.

Договор № 32-270784/15.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 15.12.2015 г.

Договор № 32-270821/15.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 15.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202699, публикувано на 20.07.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за сключени договори № 32-2480/06.1.2016 г., публикувана на 06.01.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2016 г.
Допълнително споразумение № 32-170289/20.06.2016 г., публикувано на 27.06.2016 г.

Обявление № 32-235697/14.08.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 14.08.2018 г.


 Дата: 05.11.2015 г.  

 Идентификационен номер на АМ: Р-532

 УИН номер на РОП: 00334-2015-0047

"Предоставяне на услуги по снегопочистване и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение № Р - 532/32-229132 от 04.11.2015 г., публикувано на 05.11.2015 г.

Покана № 32-229151 от 04.11.2015 г., публикувана на 05.11.2015 г.

Приложения към покана № 32-229151 от 04.11.2015 г., публикувани на 05.11.2015 г.

Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Протокол № 1, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 5, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 6, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 7, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 8, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 9, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 10, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 11, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 12, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 13, публикуван на 18.11.2015 г.

Протокол № 14, публикуван на 18.11.2015 г.  Протокол № 15, публикуван на 18.11.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 18.11.2015 г.

Решение № Р-537/32-241686 от 18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Решение № Р-538/32-541697 от 18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Договор № 32-254541 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 02.12.2015 г. 

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152953/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Анекс № 32-305478/01.11.2016 г., публикуван на 08.12.2016 г.

 

Договор № 32-255538 от 02.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202686, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-257288 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152955/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49935/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-257275 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202703, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-254592 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-132937/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка рег. № 32-98085 от 10.04.2017 г., публикувано на 10.04.2017 г. 

 

Договор № 32-254519 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152958/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-322644/17.11.2116 г., публикувано на 17.11.2016 г.

 

Договор № 32-254608 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152965/03.06.2016 г., публикуван на 09.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-32617 от 06.02.2017 г., публикувано на 07.02.2017 г.

 

Договор № 32-253778 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 9, публикуван на 01.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, № 32-202695, публикувано на 20.07.2016 г.

Договор № 32-259090 от 04.12.2015 г. по обособена позиция № 11, публикуван на 04.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49983/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-254553 от 01.12.2015 г. по обособена позиция № 12, публикуван на 02.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Анекс № 32-152969/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-49961/22.02.2017 г., публикувано на 23.02.2017 г.

 

Договор № 32-257329 от 03.12.2015 г. по обособена позиция № 13, публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-262391/08.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.

Анекс № 32-152977/03.06.2016 г., публикуван на 10.06.2016 г.

Обявление № 32-18598/23.01.2017 г. за приключване на договор, публикувано на 23.01.2017 г. 

 Обявление № 32-18552/23.01.2017 г. за приключване на договор, публикувано на 23.01.2017 г.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 19.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-492

УИН номер на РОП: 00334-2015-0046

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на охрана на обекти на Агенция "Митници"

Решение № Р - 492/32-214145 от 19.10.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Обявление № 32-214152 от 19.10.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г. Документация, публикувана на 19.10.2015 г.

Разяснение № 1 от 16.11.2015 г., публикувано на 16.11.2015 г.

 Разяснение № 2 от 19.11.2015 г., публикувано на 19.11.2015 г.

 Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 14.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 25.01.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 25.01.2016 г.

Решение № 33, публикувано на 25.01.2016 г.

Решение № 34, публикувано на 25.01.2016 г.

Решение № 35, публикувано на 25.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 09.02.2016 г.

Договор № 32-36578/10.02.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 10.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.02.2016 г.

Договор № 32-41803/15.02.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 16.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.02.2016 г.

Договор № 32-49671/23.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 23.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-54354/26.02.2016 г., публикувано на 26.02.2016 г.


Дата: 13.10.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-482

УИН номер на РОП: 00334-2015-0045

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на автомобилни гуми"

Решение № Р - 482/32-209256 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Обявление № 32-209261 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Документация, публикувана на 13.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 23.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.12.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 10.12.2015 г.

Решение № Р-588/32264215 от 10.12.2015 г., публикувано на 10.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 29.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 15.01.2016 г.

Договор № 32-11932/14.01.2016 г., публикуван на 15.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за сключен договор № 32-16532/20.01.2016 г., публикувана на 20.01.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-142852/18.05.2018 г. към договор № 32-11932/14.01.2016 г., публикувано на 21.05.2018 г.


Дата: 13.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-483

УИН номер на РОП: 00334-2015-0044

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за структурните звена на Агенция "Митници"

Решение № Р - 483/32-209285 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г. Обявление № 32-209292 от 13.10.2015 г., публикувано на 13.10.2015 г.

Документация, публикувана на 13.10.2015 г.

Разяснение № 1, публикувано на 23.10.2015 г.

Решение за промяна Р-508/32-221273 от 27.10.2015 г., публикувано на 27.10.2015 г.

Коригирана документация, публикувана на 27.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, 18.12.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.01.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 20.01.2016 г.

Протокол № 3 и № 4, публикувани на 20.01.2016 г.

Решение № 28/32-16683/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г.

Решение № 29/32-16689/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г. 

Решение № 30/32-16694/20.01.2016 г., публикувано на 20.01.2016 г. 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 03.02.2016 г.

Договор № 32-35129/09.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 09.02.2016 г.

Договор № 32-38764/11.02.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.02.2016 г.

Договор № 32-44955/17.02.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 18.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-52006/24.02.2016 г. по обособени позиции № 1, № 2 и № 3, публикувано на 24.02.2016 г.

Обявление № 32- 131482/13.05.2016 г. за приключване на договор по обособена позиция № 3, публикувано на 13.05.2016 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 16.05.2016 г.

 Обявление № 32-135164/17.05.2016 г. за  приключване на договор по обособена позиция № 1, публикувано на 17.05.2016 г.

Обявление № 32-138976/20.05.2016 г. за приключване на договор по обособена позиция № 2, публикувано на 20.05.2016 г.


Дата: 12.10.2015 г.

 

Идентификационен номер на АМ: Р-480

УИН номер на РОП: 00334-2015-0043

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на бензин А 95Н и дизелово гориво"

Решение № Р - 480/32-207353 от 12.10.2015 г., публикувано на 12.10.2015 г.

Покана № 32-207375 от 12.10.2015 г., публикувана на 12.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 14.10.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 14.10.2015 г.

Доклад, публикуван на 14.10.2015 г.

Решение № Р - 484 от 14.10.2015 г., публикувано на 14.10.2015 г.

Договор № 32-238749/16.11.2015 г. с приложения, публикувано на 16.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-244247 от 20.11.2015 г., публикувано на 20.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-24375 от 24.01.2018 г., публикувано на 24.01.2018 г.


ДАТА: 09.10.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-479

УИН на АОП: 00334-2015-0042

Открита процедура с предмет: „Строителство на автомобилен паркинг за нуждите на Митническо бюро „София Изток"

Решение № Р-479 от 09.10.2015 г., публикувано на 09.10.2015 г.

Обявление за обществена поръчка № 32-206740 от 09.10.2015 г., публикувано на 09.10.2015 г.

Документация за участие, публикувана на 09.10.2015 г. 

Инвестиционни проекти, публикувани на 09.10.2015 г.

Разяснение № 32-226693 от 02.11.2015 г., публикувано на 02.11.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 28.01.2016 г.

Решение № Р-46/32-24177/28.01.2016 г., публикувано на 28.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 12.02.2016 г.


ДАТА: 01.10.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН НА АОП: 00334-2015-0041

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция "Митници"

Решение № Р-464/32-198101 от 01.10.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Обявление № 32-198109 от 01.10.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Документация, публикувана на 01.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 19.11.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 30.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 03.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 03.12.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 03.12.2015 г.

Решение № Р-570/32-257603 от 03.12.2015 г., публикувано на 03.12.2015 г.

Решение № Р-571/32-257619 от 03.12.2015 г., публикувано на 03.12.2015 г.

Договор № 32-274574/18.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор № 32-272555/17.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-274608/18.12.2015 г. по обособоена позиция № 3, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-270037/15.12.2015 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Договор № 32-269649/15.12.2015 г. по обособена позиция № 6, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-272543/17.12.2015 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-269936/15.12.2015 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Договор № 32-274607/18.12.2015 г. по обособена позиция № 9, публикуван на 22.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Договор № 32-269890/15.12.2015 г. по обособена позиция № 10, публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 21.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение в размер на 3 %, публикувана на 05.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-12071/14.01.2016 г., публикувано на 15.01.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-11020/13.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12407/16.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12389/16.01.2017 г., публикувано на 16.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12391 от 16.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12400 от 16.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12851 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12758 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-12710 от 17.01.2017 г., публикувано на 17.01.2017 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 461

УИН № на АОП: 00334-2015-0040

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция „Митници": 1. Централно митническо управление, ул. „Г. С. Раковски" № 47; 2. Апартамент, ул. „Пиер Дегейтър" № 9, бл. 3, вх. 1; 3. Митница Столична, ул. „Веслец" № 84."

Решение № Р - 461, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-239011 от 16.11.2015 г., публикуван на 16.11.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-240423/17.11.2015 г., публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-241685/18.11.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 460

УИН № на АОП: 00334-2015-0039

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следните обекти на Агенция „Митници": 1. ТМУ Русе, бул. „Липник" № 117; 2. РУЦ Русе,ул. „Байкал" № 6."

Решение № Р - 460, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-246442 от 24.11.2015 г., публикуван на 24.11.2015 г.

 

Обявление за възложена поръчка № 32-247289/24.11.2015 г., публикувано на 24.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 09.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 459

УИН № на АОП: 00334-2015-0038

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници": Митническо бюро Враца, ул. „Васил Кънчов" № 80, гр. Враца."

Решение № Р - 459, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-240431 от 17.11.2015 г., публикуван на 17.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-243190 от 19.11.2015 г., публикувано на 19.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


Дата: 30.09.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 458

УИН № на АОП: 00334-2015-0037

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на топлинна енергия за следния обект на Агенция „Митници": Митническо бюро Разград, ул. „Бели Лом" № 40, ет. 2, гр. Разград."

Решение № Р - 458, публикувано на 30.09.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 08.10.2015 г.

Договор № 32-101101/12.04.2016 г., публикуван на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-121683/03.05.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.


ДАТА: 12.09.2015 Г.

Идентификационен номер на АМ: Р-432

УИН НА АОП: 00334-2015-0036

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на мрежово оборудване и сървъри за структурата на Агенция "Митници".

Решение № Р-432 /32-184329/, публикувано на 12.09.2015 г.

Обявление № 32-184333, публикувано на 12.09.2015 г.  Документация, публикувана на 12.09.2015 г.

Разяснение № 32-192984 от 25.09.2015 г., публикувано на 25.09.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 25.11.2015 г.

Решение № Р-553/32-248697 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Решение № Р-554/32-248758 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Решение № Р-555/32-248760 от 25.11.2015 г., публикувано на 25.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 10.12.2015 г. 

Договор № 32-267073 от 12.12.2015 г., публикуван на 12.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 14.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-2687/06.01.2016 г. - ОП № 3, публикувано на 06.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 32-61334/07.03.2016 г., публикувана на 08.03.2016 г.


  ДАТА: 27.08.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-410

УИН НА АОП: 00334-2015-0035

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р-410/32-170757, публикувано на 27.08.2015 г.

Обявление  № 32-170778, публикувано на 27.08.2015 г.

Документация, публикувана на 27.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.10.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 5, публикуван на 11.11.2015 г.

Протокол № 6, публикуван на 11.11.2015 г.

Решение № Р - 527/32-234407 от 10.11.2015 г., публикувано на 11.11.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 25.11.2015 г.

Договор № 32-258980 от 04.12.2015 г., публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 07.12.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-274620/18.12.2015 г., публикувана на 18.12.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-364896/30.12.2016 г., публикувано на 30.12.2016 г.

 


 

ДАТА: 26.08.2015 г.

Идетнификационен номер на АМ: Р-433

УИН НА АОП:  00334-2015-0034

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 46 броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници".

Решение № Р-433/32-169911, публикувано на 26.08.2015 г.

Обявление № 32-169902, публикувано на 26.08.2015 г.

 

Документация, публикувана на 26.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 19.10.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 06.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 06.11.2015 г.

Решение № Р-525/32-231113 от 06.11.2015 г., публикувано на 06.11.2015 г.

Договор № 32-249522 от 26.11.2015 г., публикуван на 27.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Договор № 32-249547 от 26.11.2015 г., публикуван на 27.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-251151/27.11.2015 г. по обособени позиции с № 1 и № 3, публикувано на 27.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие по обособени позиции № 1 и № 3, публикувана на 30.11.2015 г.

Договор № 32-272597/17.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 17.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за възстановена гаранция за участие по обособена позиция № 2, публикувана на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-274623/18.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикувана на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-49719/23.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувана на 23.02.2016 г.

Информация за изпълнен договор № 32-274621/18.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикувана на 18.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-2655/06.01.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 06.01.2016 г.

 Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 21.03.2016 г.


 

ДАТА: 07.08.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-367 / 07.08.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0033

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Усъвършенстване на Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) за Агенция "Митници".

Решение № Р-367/32-153711/, публикувано на 07.08.2015 г.

Обявление № 32-153718, публикувано на 07.08.2015 г.

Документация, публикувана на 07.08.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 20.10.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.11.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.11.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 17.11.2015 г.

Решение № 535/32-239850, публикувано на 17.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 03.12.2015 г.

Договор № 32-270045/15.12.2015 г., публикуван на 15.12.2015 г.

 

Приложение № 1 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 2 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 3 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 4.1 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение № 4.2 към договора, публикувано на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-702729/15.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2015 г.

Договор за възлагане на дейности на подизпълнител, публикуван на 13.01.2016 г.

Допълнително споразумение към договор за възлагане на дейности на подизпълнител, публикувано на 13.01.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-33289 от 07.02.2017 г., публикувано на 07.02.2017 г.


ДАТА: 05.08.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-362/05.08.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0032

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на офис консумативи за копирни, печатащи и факс устройства на Агенция "Митници" и структурните й подразделения".

Решение № Р-362/32-15179/, публикувано на 05.08.2015 г.

Обявление № 32-152194, публикувано на 05.08.2015 г. Документация, публикувана на 05.08.2015 г.

Разяснение 1 /32-164589/ от 19.08.2015 г., публикувано на 19.08.2015 г.

Разяснение 2 /32-177768/ от 04.09.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 16.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 20.10.2015 г.

Решение за прекратяване P - 493/32-214218/19.10.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 05.11.2015 г.

 


ДАТА: 29.07.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-346/29.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0031

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на офис оборудване и обзавеждане за МП КАПИТАН АНДРЕЕВО" 

Решение № Р-346 /32-146373/, публикувано на 29.07.2015 г.

Обявление № 32-146381, публикувано на 29.07.2015 г.

Документация, публикувана на 29.07.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 15.09.2015 г. 

Протокол № 2, публикуван на 29.09.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.09.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 29.09.2015 г.

Решение № Р - 457/32-195650, публикувано на 29.09.2015 г.

Договор № 32-212812 от 16.10.2015 г., публикуван на 21.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-216551 от 21.10.2015 г., публикувано на 21.10.2015 г.

 Информация за изпълнен договор изх. № 32-2545/05.01.2016 г., публикувано на 05.01.2016 г.

 

 


 

ДАТА: 23.07.2015 Г. Идентификационен номер на АМ: Р-335

УИН на АОП: 00334-2015-0030

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Изработка и доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Агенция "Митници"

Решение № Р-335/32-142450/, публикувано на 23.07.2015 г.

Обявление № 32-142452, публикувано на 23.07.2015 г.

Документация, публикувана на 23.07.2015 г.

Анализ на мостра еталон по обособени позиции.

Разяснение 1 /32-161184/ от 14.08.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 23.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.12.2015 г.

Протокол № 2, част 1, публикуван на 14.12.2015 г.

Протокол № 2, част 2, публикуван на 14.12.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 14.12.2015 г.

Решение № Р-596, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-597, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-598, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-599, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-600, публикувано на 14.12.2015 г.

Решение № Р-601, публикувано на 14.12.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 14.01.2016 г.

Договор № 32-34516/08.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 09.02.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 09.02.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 09.02.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 09.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 09.02.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 10.02.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-38846/11.02.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 11.02.2016 г.

Обявление № 32-60070/26.02.2018 г. за приключване на договор № 32-34516/08.02.2016 г., публикувано на 27.02.2018 г.


ДАТА: 17.07.2015 г. Идентификационен номер на АМ: Р-328/17.07.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0029

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Абонаментно поддържане на ПП WEBBP „КОНТО" с две обособени позиции: обособена позиция № 1 с предмет „Абонаментно поддържане на Модул Конто 66 - Web версия на счетоводната подсистема" и обособена позиция № 2 „Абонаментно поддържане на модул Митнически складове за въвеждане и отчитане на движението на отнети и изоставени в полза на държавата стоки"

Решение № Р-328/32-137848/, публикувано на 17.07.2015 г.

Покана № 32-137865, публикувана на 17.07.2015 г.

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 10.08.2015 г.

Протокол № 1, публикуван на 17.08.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 17.08.2015 г.

Решение № Р-381/32-161225/ от 14.08.2015 г., публикувано на 17.08.2015 г.

Договор № 32-172134 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, публикуван на 31.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор № 32-172131 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, публикуван на 31.08.2015 г.

Информация за сключени договори № 32-174402/01.09.2015 г., публикувана на 01.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-172134 за обособена позиция № 1, публикувано на 27.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-45416/17.02.2017 г. за обособена позиция № 2, публикувано на 17.02.2017 г.


ДАТА: 07.07.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-316/07.07.2015 г.

 УИН на АОП: 00334-2015-0028

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ : „ Изграждане на централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами за нуждите на Агенция „Митници" (NID) "

  Решение № Р - 316(32-129103), публикувано на 07.07.2015 г.

   Покана № 32-129109, публикувана на 07.07.2015 г.

  

"Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП", публикувано на 13.07.2015 г.

Протокол №1, публикуван 15.07.2015 г. 

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.07.2015 г. 

Решение Р-322/32-136214/, публикувано на 15.07.2015 г. 

Обявление за доброволна прозрачност, публикувано на 15.07.2015 г.

Договор №32-146326 от 29.07.2015 г., публикуван на 03.08.2015 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на  10.08.2015 г. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-74160 от 17.03.2017 г., публикувано на 20.03.2017 г.

 


 ДАТА: 07.07.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-313/07.07.2015 г.

 УИН на АОП: 00334-2015-0027

 Открита процедура с предмет:

„Доставка на 20 броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Агенция „Митници"

   Решение № Р - 313, публикувано на 07.07.2015 г.

  Обявление, публикувано на 07.07.2015 г.

   Документация, публикувана на 07.07.2015 г.

Разяснение 1 (32-133533) от 13.07.2015 г., публикувано на 13.07.2015 г.

Разяснение 2 /32-154579/ от 07.08.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 25.08.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.09.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 09.09.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 09.09.2015 г.

Решение № Р-424/32-180775 от 09.09.2015 г., публикуваано на 09.09.2015 г.

Договор № 32-200900 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 05.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Договор № 32-200918 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 05.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Договор № 32-200910 от 05.10.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 05.10.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 23.11.2015 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 12.10.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-211549 от 15.10.2015 г., публикувано на 15.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 21.03.2016 г.


ДАТА: 02.07.2015 г.

  Идентификационен номер на АМ: Р-304/02.07.2015 г.

  УИН на АОП: 00334-2015-0026

 Открита процедура с предмет:  „Обслужване на общата    кореспонденция на Агенция „Митници" и териториалните й поделения"

  Решение № Р - 304, публикувано на 02.07.2015 г.

  Обявление, публикувано на 02.07.2015 г.

   Документация, публикувана на 02.07.2015 г.

    Разяснение 1 /32-143350/ от 24.07.2015 г., публикувано на 24.07.2015 г.

    Протокол № 1 от работата на комисията, публикувано на 06.08.2015 г. 

   Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.08.2015 г.

    Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

    Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

    Протокол № 4 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

    Протокол № 5 от работата на комисията, публикуван на 06.10.2015 г.

    Решение № Р - 471/32-202716/06.10.2015 г., публикувано на 06.10.2015 г.

Договор № 32-224858 от 30.10.2015 г., публикуван на 30.10.2015 г.

Приложения към договор № 32-224858, публикувани на 30.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 02.11.2015 г.

 Договор № 32-235963/12.11.2015 г. за обособена позиция № 2 с приложения, публикуван на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Информация за сключен договор по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, публикувана на 16.11.2015 г.

  Информация за възстановени гаранции за участие по обособена позиция № 2, публикувана на 17.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-114678/27.04.2017 г., публикувано на 27.04.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-114694/27.04.2017 г., публикувано на 27.04.2017 г.

   ДАТА: 26.06.2015 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-289/26.06.2015 г.

УИН на АОП: 00334-2015-0025

Открита процедура с предмет:  „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Агенция „Митници "

 Решение № Р - 289, публикувано на 26.06.2015 г.

 Обявление, публикувано на 26.06.2015 г.

   Документация, публикувана на 26.06.2015 г.

   Решение Р-318 за промяна, публикувано на 10.07.2015 г.

   Коригирана документация, публикувана на 10.07.2015 г.

   Разяснение 1/32-139966 от 21.07.2015 г., публикувано на 21.07.2015 г. 

 

 Протокол №1, публикуван на 08.09.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 23.09.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 19.10.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 19.10.2015 г.

Протокол № 4, публикуван на 19.10.2015 г.

Решение Р - 491, публикувано на 19.10.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.11.2015 г.

Договор № 32-269494/15.12.2015 г., публикуван на 15.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Приложение 1, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 2.1, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 2.2, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 3, публикувано на 15.12.2015 г.

Приложение 4, публикувано на 15.12.2015 г.

 Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-1597/06.01.2016 г., публикувано на 06.01.2016 г.


 

          Дата: 25.06.2015 г.

         УИН АОП: 00334-2015-0024

        Документация за участие в обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на офис оборудване и обзавеждане за нов митнически и ТИР терминал на Митница Свиленград"

        Решение  Р-281/25.06.2015 г., публикувано на 25.06.2015 г.

        Обявление, публикувано на  25.06.2015 г.

       Разяснение 1 /32-128413 от 07.07.2015 г./, публикувано на 07.07.2015 г.

     Протокол №1, публикуван на 29.07.2015 г.

     Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.08.2015 г.

     Протокол №2, публикуван на 20.08.2015 г. 

       Протокол №3, публикуван на 20.08.2015 г. 

       Протокол №4, публикуван на 20.08.2015 г. 

       Решение Р-391/32-165230/ от 20.08.2015 г., публикувано на 20.08.2015 г.

     Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 03.09.2015 г.

     Договор № 32-176537 от 03.09.2015 г. с приложения, публикуван на 03.09.2015 г.

     Обявление за възложена поръчка рег. №32-179344 от 08.09.2015 г., публикувано на 08.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

     Информация за изпълнен договор, публикувана на 19.11.2015 г.


Дата: 24.06.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-275/23.06.2015 г.

УИН № на АОП: 00334-2015-0023

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за измерване в движение на обща маса и осево натоварване на моторни превозни средства за преминаването им през линията на контрол по пътни такси и разрешителни режими"

Решение № Р-275/23.06.2015 г., публикувано на 24.06.2015 г.

Обявление, публикувано на 24.06.2015 г.

 Документация, публикувана на 24.06.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.08.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 07.08.2015 г. 

Протокол №2, публикуван на 07.08.2015 г. 

Решение Р-368 /32-154549/ от 07-08.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

Договор рег. № 32-167944 от 24.08.2015 г. с приложения, публикуван на 25.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

 Обявление за възложена поръчка рег. № 32-169510 от 26.08.2015 г., публикувано на 26.08.2015 г.

Освобождаване на гаранция за участие на ЕСИТ ООД, след сключване на договор, публикувано на 26.08.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 32-167944/08.12.2015 г., публикувана на 08.12.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 23.02.2016 г.


 

ДАТА: 18.06.2015 г.

УИН № на АОП: 00334-2015-0022

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:  „Поддръжка, диагностика и ремонт на рентгенови системи, произведени от Smiths Heimann за инспекция на товари и моторни превозни средства", публикувана на 18.06.2015 г.

Решение № Р-269 и покана

 "Становище от осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП", публикувано на 23.06.2015 г. Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 26.06.2015 г.

Решение № Р-290 от 26.06.2015 г., публикувано на 26.06.2015 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 14.07.2015 г. 

 

Договор № 32-128897 от 07.07.2015 г. по обособена позиция №1, публикуван на 23.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-229467/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.

 

Договор № 32-128922 от 07.07.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 23.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-229481/17.08.2017 г., публикувано на 17.08.2017 г.


  ДАТА: 28.05.2015 Г.

 Идент. № на АОП: Р - 235 

 УИН № на АОП: 00334-2015- 0021

 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАС ПРЕДМЕТ: "Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво и гориво за отопление".

 Решение № Р - 235, публикувано на 28.05.2015 г.

 Обявление, публикувано на 28.05.2015 г.

 Документация, публикувана на 28.05.2015 г.

  Разяснение 1 (32-120368 от 26.06.2015 г.), публикувано на 26.06.2015 г.

 Протокол №1, публикуван на 20.07.2015 г.

 Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.08.2015 г.

Протокол № 2, публикуван на 03.09.2015 г.

Протокол № 3, публикуван на 03.09.2015 г.

Решение № Р - 418, публикувано на 03.09.2015 г.

Решение № Р - 419, публикувано на 03.09.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.09.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 18.09.2015 г. 

Договор № 32-225880 от 02.11.2015 г., публикуван на 02.11.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 02.11.2015 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-232826/09.11.2015 г., публикувано на 09.11.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-119090/28.04.2016 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 185

УИН № на АОП: 00334-2015-0020

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на ЦМУ и Митница Столична:

1. Административна сграда на Агенция "Митници" - ул. "Г.С.Раковски" № 47, общ. София-град;

2. Административна сграда на Митница Столична - ул. "Веслец" № 84, общ. София-град;

3. Митническо  бюро София - Запад, бул. "Рожен" № 41, общ. София-град;

4. Апартамент на ул. "Пиер Дегейтър" № 9, общ. София-град"

 

Решение  № Р - 185, публикувано на 07.05.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 15.05.2015 г.

Договор № 32-232848 от 09.11.2015 г., публикуван на 09.11.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-233961 от 10.11.2015 г., публикувана на 10.11.2015 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 184

УИН № на АОП: 00334-2015-0019

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе:

1. Адм. сграда на Митница Русе - ул. „Липник" № 117, общ. Русе;

2. Адм. сграда на Митница Русе - пл. „Стамболийски" № 1, общ. Русе;

3. Регионален учебен център Русе - ул. „Байкал" № 6, общ. Русе;

4. ГКПП Дунав мост, Зона Изток - общ. Русе;

5. Почивна база с. Сандрово - общ. Русе."

 

Решение  № Р - 184, публикувано на 07.05.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 18.05.2015 г.

Договор № 32-179348 от 08.09.2015 г., публикуван на 08.09.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-181089 от 09.09.2015 г., публикувана на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10, 11 и 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 09.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


ДАТА: 07.05.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 183

УИН № на АОП: 00334-2015-0018

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Русе:

1. Адм. сграда на Митнически пункт гр. Силистра - ул. „Шишман" № 5, общ. Силистра;

2. Адм. помещения Пристанище гр. Силистра - ул. „Пристанищна" № 4, общ. Силистра."

 

Решение  № Р - 183, публикувано на 07.05.2015 г.

 Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 15.05.2015 г.

Договор № 32-210782 от 15.10.2015 г., публикуван на 15.10.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-211546, публикувана на 15.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 11 и м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

 Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


ДАТА: 22.04.2015 г.  

Идентификационен № на АМ: Р-166

 УИН № на АОП: 00334-2015- 0017

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на рентгенови системи, произведени от фирма Smiths & Heimann ".

Решение № Р-166, публикувано на 22.04.2015 г. 

 Обявление, публикувано на 22.04.2015 г.

  Документация, публикувана на 22.04.2015 г.

  Решение № Р - 242 от 03.06.2015 г. за прекратяване, публикувано на 03.06.2015 г.

 


 ДАТА: 16.04.2015 г.

Идент. № на АОП: Р - 152

УИН № на АОП: 00334-2015-0016

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години за следните обекти на Митница Столична:

1. МБ Перник, ул. "Владайско въстание" № 1 - общ. Перник;

2. МП Стрезимировци, с. Стрезимировци, ГКПП - общ. Трън"

Решение  № Р - 152, публикувано на 16.04.2015 г.

Становище от АОП по чл.19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 21.04.2015 Г.  

Решение № Р - 141/32-71182 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


    ДАТА: 16.04.2015 г.

    Идент. № на АОП: Р - 154

    УИН № на АОП: 00334-2015-0014

    ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Столична:
1. Митническо бюро Драгоман, ул. "Н. Вапцаров" № 7 - общ. Драгоман;
2. Митническо пункт Калотина - общ. Драгоман;
3. Почивна база Копривщица - ул. „Петко Кълев" № 15, общ. Копривщица.

 Решение № Р - 154, публикувано на 16.04.2015 г.

 Становище от АОП по чл.19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 21.04.2015 Г.  


Решение № Р - 142/32-71191 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


 ДАТА: 16.04.2015 Г.

 Идент. № на АМ: Р - 153

 УИН № на АОП: 00334-2015-0015

 ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Столична, обект Митническо бюро Ботевград"

 Решение № Р - 153, публикувано на 16.04.2015 г.

 Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, публикувано на 08.05.2015 г.

Решение № Р - 139/32-71173 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 122
УИН № на АОП: 00334-2015-0013
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обект Административна сграда на Митница Варна"
Решение № Р - 122, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

 Договор № 32-193875 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-314374/30.10.2018 г.


Дата:31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 121
УИН № на АОП: 00334-2015-0012
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обект Митническо бюро Шумен"
Решение № Р - 121, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-194593 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 16.10.2018 г.


   Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 124
УИН № на АОП: 00334-2015-0011
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Варна, обекти: Школа за митнически кучета МБ Добрич, ПБ Дуранкулак и ПБ Балчик"


Решение № Р - 124, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Решение № Р - 140/32-71177 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.

 


  Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 120
УИН № на АОП: 00334-2015-0010
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митническо бюро Габрово"
Решение № Р - 120, публикувано на 31.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-193866 от 28.09.2015 г., публикуван на 28.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

   Дата: 31.03.2015 г.
Идент. № на АМ: Р - 125
УИН № на АОП: 00334-2015-0009
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

 

    „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, митническо бюро Ловеч"
Решение № 125, публикувано на 31.03.2015 г.

 Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-189768 от 18.09.2015 г., публикуван на 18.09.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 29.09.2015 г.

 


  Дата: 31.03.2015 г.
 Идент. № на АМ: Р - 123
УИН № на АО: 00334-2015-0008
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:

 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митническо бюро Горна Оряховица"
Решение № Р - 123, публикувано на 31.03.2015 г.
 

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

Договор № 32-98447/08.04.2016 г., публикуван на 18.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-121684/03.05.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.


ДАТА: 27.03.2015 г.

Идентификационен № на АМ: Р-110

УИН № на АОП: 00334-2015-0007

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митнически пункт Сомовит"

Решение № Р - 110, публикувано на 27.03.2015 г.

Становище от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.04.2015 г.

 Решение № Р - 143/32-71198 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.


ДАТА: 25.03.2015 Г.

Идентификационен № на АМ: Р-104

УИН № на АОП: 00334-2015-0006

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

 Решение № Р - 104, публикувано на 25.03.2015 г.

 Обявление, публикувано на 25.03.2015 г.

 Документация, публикувано на 25.03.2015 г.

Разяснение 1 (32-64832) от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Протокол №1 от 14.05.2015 г., публикуван на 14.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 09.06.2015 г.

Протокол №2, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №3, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №4, публикуван на 01.07.2015 г.

Протокол №5, публикуван на 01.07.2015 г.

Решение по обособена позиция №1, публикувано на 01.07.2015 г. 

Решение по обособена позиция №2, публикувано на 01.07.2015 г. 

Решение по обособена позиция №3, публикувано на 01.07.2015 г. 

Решение по обособена позиция №4, публикувано на 01.07.2015 г. 

Решение по обособена позиция №5, публикувано на 01.07.2015 г. 

Решение по обособена позиция №6, публикувано на 01.07.2015 г. 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 20.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.08.2015 г.

Информация за сключен договор № 32-161240/14.08.2015 г., публикувана на 17.08.2015 г.

 

Договор №32-150075 от 04.08.2015 г. позиция №4 М ВАРНА, публикуван на 04.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публкувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


ДАТА: 11.03.2015 г.

 Идентификационен № на АМ: Р-92

 УИН № на АОП: 00334-2015-0005

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция „Митници ".

Решение № Р-92, публикувано на 11.03.2015 г. 

Обявление, публикувано на 11.03.2015 г. 

  Документация, публикувана на 11.03.2015 г. 

Разяснение 1 (32-53332 от 26.03.2015 г.), публикувано на 26.03.2015 г.

Разяснение 2 (32-60889 от 06.04.2015 г.), публикувано на 06.04.2015 г.

Разяснение 3 (32-63542 от 09.04.2015 г.), публикувано на 09.04.2015 г.

  Разяснение 4 (32-64830) от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Протокол №1 от 15.05.2015 г., публикуван на 15.05.2015 г.

Допълнение към протокол №1 от 20.05.2015 г., публикуван на 20.05.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 08.06.20154 г.

   Протокол №2, публикуван на 07.07.2015 г. 

Протокол №3, публикуван на 07.07.2015 г. 

   Протокол №4, публикуван на 07.07.2015 г. 

   Протокол №5, публикуван на 07.07.2015 г. 

   Решение № Р-314 (32-128744) от 07.07.2015 г. за прекратяване на обособена позиция №11, публикувано на 07.07.2015 г. 

Решение № Р-315(32-128748) от 07.07.2015 г. за класиране на участниците, публикувано на 07.07.2015 г.

  Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.07.2015 г.

  Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 13.08.2015 г.

  Обявление за възложена поръчка /32-161218/ 14.08.2015 г., публикувано на 17.08.2015 г.

 

Договор №32-157222/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300532/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157229/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300507/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157214/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300488/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157211/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299047/26.10.2017 г., публикувано на 26.10.2017 г.

 

Договор №32-157230/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300467/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-158791/13.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300446/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-157212/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299056/26.10.2017 г., публикувано на 26.10.2017 г.

 

Договор №32-157215/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300419/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-158807/13.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300381/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор №32-156421/11.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-300352/27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Информация за възстановена гаранция за участие, публикувана на 25.08.2015 г.

 


 

ДАТА: 10. 03.2015 г.

 Идентификационен № на АМ: Р-88

 УИН № на АОП: 00334-2015-0004

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА  ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ И МИТНИЦА ЛОМ"

Решение № Р-88, публикувано на 10.03.2015 г. Обявление, публикувано на 10.03.2015 г.

Документация, публикувана на 10.03.2015 г.

Разяснение №1 (32-68545) от 20.04.2015 г., публикувано на 20.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.05.2015 г.

Решение Р 296 за обособена позиция №1, публикувано на 01.07.2015 г.

 Решение Р 295 за обособена позиция №2, публикувано на 01.07.2015 г.

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

 Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

 Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 01.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 20.07.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.08.2015 г.


 

ДАТА: 05.02.2015 Г.

 Идентификационен № на АМ: Р-37

УИН № на АОП:00334-2015-0003

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 "Въоръжена денонощна охрана на обекти, собственост на Митница Свиленград".

 Решение №Р-37, публикувано на 05.02.2015 Г.

 Обявление, публикувано на 05.02.2015 г.

 Документация, публикувана на 05.02.2015 г.

Разяснение 1/16.02.2015 г., публикувано на 16.02.2015 г.

Разяснение 2/19.02.2015 г., публикувано на 19.02.2015 г.

Решение № -56, публикувано на 19.02.2015 г.

Разяснение 3 / 25.02.2015 г., публикувано на 25.02.2015 г.

Протокол № 1 от 06.04.2015 г., публикуван на 06.04.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.05.2015 г. 

Протокол №2 от 16.04.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г. 

Протокол №3 от 27.04.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г. 

  Протокол №4 от 04.05.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г. 

Протокол №5 от 08.05.2015 г., публикуван на 13.05.2015 г. 

Решение №Р-203/32-84856 от 13.05.2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

 

Договор №32-100928 от 02.06.2015 г. с приложения, публикуван на 03.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 08.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 07.03.2016 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 04.06.2015 г. 

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 12.06.2015 г.

Допълнително споразумение Рег № 32-89094/31.03.2017 г. към договор с Рег. № 32-100928/02.06.2015 г., публикувано на 03.04.2017 г. 

Допълнително споразумение № 32-157119/01.06.2018 г. към договор с Рег. № 32-100928/02.06.2015 г., публикувано на 04.06.2018 г.


ДАТА: 30.01.2015 г.

 Идентификационен № на АМ: Р-28

 УИН № на АОП: 00334-2015-0002

 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни,  собственост на Агенция „Митници"".

Решение № Р-28: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646048&newver=2

Обявление: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646049&newver=2

Документация

Протокол №1 от 24.02.2015 г., публикуван на 09.03.2015 г.

  Съобщение за отваряне на ценови оферти , публикувано на 21.03.2015 г.

  Протокол №2 от 21.03.2015 г., публикуван на 14.04.2015 г.

Протиокол №3 от 25.03.2015 г., публикуван на 14.04.2015 г. 

Решение № Р-146 от 14.04.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Договор № 32-78106 от 04.05.2015 г. с приложения, публикуван на 05.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

 

Информация за сключен договор, публикувана на 08.05.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 11.05.2015 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-129341 от 12.05.2017 г., публикувано на 12.05.2017 г.

 


ДАТА: 21.01.2015 г.

   Идентификационен номер на АМ: Р - 11

   УИН номер на РОП: 00334-2015-0001

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Митници""  

 

    Разяснение 1 / 26.02.2015 г., публикувано на 26.02.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 11.03.2015 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти , публикувано на 20.03.2015 г.

     Протокол №2, публикуван на 26.03.2015 г.

     Протокол №3, публикуван на 26.03.2015 г.

     Решение №Р-105/26.03.2015 г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 21.04.2015 г.

 

Договор № 32-64826 от 14.04.2015 г. с приложение, публикуван на 21.04.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 28.04.2015 г. 

 

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 17.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 17.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-334889/30.11.2016 г. към договор № 32-64826/14.04.2015 г., публикувано на 14.12.2016 г. 


 

Дата: 17.12.2014 г.

 Идентификационен номер на АМ: ЗООП/17

 УИН номер на РОП: 00334-2014-0028

 Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на митнически пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция „Митници"

Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 16.01.2015 г.

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена със заповед № ЗАМ- 20 / 32-6084/14 . 01 .201 5 г. да разгледа, оцени и класира получените оферти по обществена поръчка с предмет: „ Доставка на митнически пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция „Митници" уведомява, че на 04 .0 2 .2015 г. от 1 0 :00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция „Митници" - гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.
Офертата на участник „Олимп България" ЕООД с вх. № 32-6019/13.01.2015 г. - 17:23 часа е получил следните точки:                                                                                                            

По показател К2 - Срок за доставка на пломби за поставяне на измервателни уреди в данъчните складове - акцизни митнически пломби - 5 точки.

По показател К3 - Срок за доставка на пломби за поставяне на останалите връзки на технологични линии - акцизни митнически пломби  - 5 точки.

По показател К4 - Срок за доставка на пломби за митнически цели при осъществяване на митнически контрол - 5 точки.

По показател К5 - Срок за доставка на пломби за поставяне на лабораторни проби, при осъществяване на митнически контрол - 5 точки.

По показател К6 - Срок за доставка на ролков удължител за автоматични митнически пломби - 5 точки.

            Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 Решение №47/12.02.2015 г. за избор на изпълнител, ведно с Протоколи №№2 и 3, публикувано на 12.02.2015 г.

Договор №32-42042 от 10.03.2015 г., публикуван на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

 Информация за сключен договор, публикувана на 13.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 13.05.2016 г.


Дата: 15.12.2014 г.

  Идентификационен номер на АМ: ЗООП/25

  УИН номер на РОП: 00334-2014-0027

  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Абонаментно обслужване на програмен продукт „Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция „Митници", http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=638028

 Становище от АОП по чл.19 ал.2.т24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2015 г.

Решение № Р-4  от 07.01.2015 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

 

Договор № 32-15043 от 27.01.2015 г., публикуван на 27.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

 

Информация рег. № 32-63727/09.03.2016 г. за изпълнение на Договор № 32-15043 от 27.01.2015 г., публикувана на 09.03.2016 г.


 

 Дата: 15.12.2014 г.

  Идентификационен номер на АМ:  93/1568

  УИН номер на РОП: 00334-2014-0026

  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата - RZWIN", „Хонорари - НОNWIN" и „Личен състав - LSWIN" за нуждите на Агенция "Митници"

  Решение, http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=637843&newver=2

Становище от АОП по чл.19 ал.2 т. 24 от ЗОП, публикувано на 07.01.2015 г.

Решение № Р-3 от 07.01.2015 г., публикувано на 07.01.2015 г.  

Доклад от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г. 

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

 

Договор №32-11668 от 22.01.2015 г., публикуван на 26.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-125535/02.05.2018 г., публикувано на 03.05.2018 г.


ЗООП/22/19.11.2014 г. 

РЕШЕНИЕ № 566 ОТ 19.11.2014 г. ЗА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА БЕНЗИН А 95, ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, МОТОРНИ МАСЛА ЗА МПС И ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ" http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634066&newver=2 

Борсов Договор №799 от 27.11.2014 г., публикуван на 01.12.2014 г.  

Плащане по дог. м.12.2014 г.М Югозападна, публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по договора за м.12.2014 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М БУРГАС, публикувано на 19.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12. 2014 г. М РУСЕ, публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г. М ЛОМ, публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.02.2015г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.02.2015 г. 

Плащане по дог. м.01.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. ЦМУ, публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 18.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г.М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 02. 2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 10.03.2015 г. 

Плащане по дог. м.02.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., М ВАРНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М БУРГАС, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2015 г.М СВИЩОВ, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 07.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 02.06.2015 г. 

Плащане по дог м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05. 2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г- М РУСЕ, публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. М ЛОМ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. ЦМУ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 03.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06-07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06 М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г.

Площоне по дог. м. 06.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. МЦУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 10.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог м. 07.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

 

Информация за изпълнението на борсов договор № 799, публикувана на 14.01.2016 г.

 

 Борсов договор № 809 от 03.12.2014 г.,, публикувано на 05.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г.п ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.12.2016 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Информация рег. № 32-95270/06.04.2016 г. за изпълнение на договор № 809/03.12.2014 г., публикувана на 06.04.2016 г.


       ЗООП/16/10.11.2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
"

     Разяснение от 24.11.2014 г.

     Решение за промяна № 595/05.12.2014 г.,  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=636682&newver=2

Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.01.2015 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията назначена със заповед № ЗАМ-1152/05.12.2014 г. да разгледа, оцени и класира получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти" уведомява, че на 30.01.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Централно митническо управление на Агенция „Митници" - гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще бъде отворено ценовото оферти на допуснатите участници.
По показател „ТП - Организация и координация на изпълнение на заявките" Участник „Азалия МК" ООД, представил оферта с вх. № ЗООП/16/04.12.2014 г. - 16:42 ч. по обособена позиция № 2 е получил 20 точки.
Съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение № Р-32 от 04.02.2015, публикувано на 04.02.2015 г

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=646552&newver=2

Решение № 39/09.02.2015 г. за избор на изпълнител по обособена позиция № 2 с предмет "Сладкарски изделия", ведно с Протоколи №№ 2 и 3 (публикувано на 09.02.2015 г.)

Решение № 40/09.02015 г. за прекратяване на обособена позиция № 1 с предмет "Хляб и хлебни изделия" (публикувано на 09.02.2015 г.)

Договор № 32-37697 от 04.03.2015 г. по обособена позиция № 2 - Доставка на сладкарски изделия, публикуван на 05.02 2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

  Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07. 2015 г., публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 05.02.2015 г.

 

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 24.03.2015 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.


ЗООП/3/

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Абонаментно обслужване на програмен продукт "Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция "Митници"", публикувано на 05.11.2014 г.

Решение за преклатяване № 575/21.11.2014 г. http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=634463    

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.11.2014 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 21.11.2014 г.

 


ДОГОВОР № 1603/98/05.08.2014 г. за абонаментна поддръжка на счетоводен продукт КОНТО 66, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 1603/98/05.08., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1603/98 м.10.2014 г.

Плащане по дог. м. 11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по договора м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 14.09.2015 г.

Информация №32-187671 от 17.09.2015 г. за изпълнен договор, публикувано на 17.09.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ IBM COGNOS И УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДА ЗА ДАННИ НА СУБД INFORMIX "
Публикувано на 26.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 27.10.2014 г. - 17,00 ч.
Срок за получаване на офертите - 06.11.2014г. - 17,00 ч.
Отваряне на офертите - 07.11.2014 г. - 11.00 ч.

Решение за промяна, публикувано на 10.10.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 18.11.2014 г.

Решение за избор на изпълнител, Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, публикувани на 03.12.2014 г.

Договор № 1602/46 от 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Информация за сключен договор, http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=640705&newver=2

Информация за изпълнен договор №1602/46, публикувана на 26.06.2015 г.

Информация за възстановена гаранция за изпълнение, публикувана на 01.07.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
Документацията е публикувана на 24.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 10.10.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 20.10.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 21.10.2014 г., 11:30 часа

Разяснение 1, публикувано на 06.10.2014 г

Решение за промяна 08.10.2014 г.

Коригирана документация 08.10.2014 г.

Решение  № 542/04.11.2014 г. за удължаване срока за получаване на оферти по обособена позиция № 6  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=631943&newver=2

Протокол № 1, публикуван на 14.11.2014 г.

Решение № 567 от 19.11.2014 г. за прекратяване на обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server", публикувано на 19.11.2014 г. в Регистъра на обществените поръчки на адрес:  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634127&newver=2

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 24.11.2014 г.

Протокол №2 и №3 от работата на комисията, публикувани на 01.12.2014 г.

Решение №583 от 01.12.2014 г. по чл. 73 от ЗОП, публикувано на 01.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 19.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 25.03.2015 г.

Договор №1602/54 от 18.12.2014 г. ПОЗ 1 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г. 

Плащане по дог. м. 12 2014 г., публикувано на 14.01.2015 г. 

Информация за изпълнен договор № 32-13223/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор № 1602/48 от 17.12.2014 г. ПОЗ 3 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13226/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор №1602/47 от 17.12.2014 г. ПОЗ 4 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13232/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 

Договор №1602/53 от 18.12.2014 г. ПОЗ 5 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г. 

Информация за изпълнен договор № 32-13245/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Договор № 1602/49 от 17.12.2014 г. ПОЗ 2 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12. 2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13238/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Договор № 1602/ 50 от 17.12.2014 г. ПОЗ 7 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г. 

Информация за изпълнен договор № 32-13243/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

 Договор №1602/51 от 17.12.2014 г. ПОЗ 8 с приложения, публикуван на 23.12.2014 г. 

  Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Информация за въстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 03.02.2016 г.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ВЕРСИИ НА СУБД INFORMIX ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
- Документацията е публикувана на 24.09.2014 г.
Срок за получаване на документация - 24.10.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 03.11.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 04.11.2014 г., 11:30 часа
Решение за промяна 08.10.2014 г.

Коригирана документация 08.10.2014 г.

Протокол №1/18.11.2014 г. от работата на комисията, пуликуван на 28.11.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 28.11.2014 г.

Решение №588 от 03.12.2014 г., публикувано на 03.12.2014 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 03.12.2014 г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 03.12.2014 г. 

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 22.12.2014 г.

Договор №1602/52 от 18.1.2014 г. с приложения, публикуван на 23.12.2014 г. 

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 32-13215/15.01.2016 г., публикувана на 18.01.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа
Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 15:00 часа

Съобщение: На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците ще се проведе на 12.09.2014 г. от 16:00 ч. в зала на ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Договор №1602/38 от 04.11.2014., публикуван на 25.11.2014 г.

Приложение към дог.1602/38 от 04.11.2014 г.-1

Приложение към дог.1602/38 от 04.11.2014 г. -2

Плащане по договора м. 12. 2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01. 2015 г., публикувано на 18.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03. 2015 г., публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 12.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор №1602/39 от 10.11.2014 г., публикуван на 26.11.2014 г.

Приложение към дог.1602/39 от 10.11.2014 г. -1

Приложение към дог.1602/39 от 10.11.2014 г.-2

Допълнително споразумение № 1602/39/12.12.2014 г. към Договор № 1602/39/10.11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по договора за М. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.12.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-21400/25.01.2017 г., публикувано на 25.01.2017 г.

 

Договор №1602/42 от 11.11.2014 г., публикуван на 27.11.2014 г.

Приложение към Дог.№1602/42 от 11.11.2014 г.

Допълнително споразумение към Дог. №1602/42 от 28.11.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувана на 09.01.2015 г.

Плащане по дог. м 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. ЦМУ, публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 21.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-344256/08.12.2016 г., публикувано на 08.12.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-18627/23.01.2017 г., публикувано на 23.01.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ""
Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа;
Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 13:00 часа.

Решение за промяна-14.07.2014г.

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура с предмет:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР И ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ""ще се проведе на 28. 08. 2014 г. от 16:00 ч. в зала 1001, ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Решение за прекратяване- 02.09.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО „WEB ТЕХНОЛОГИИ С JAVA"
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-129/28.01.2014 г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ",
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-11
Получаване на документация - 21.07.2014 г., 17:00 часа;
Получаване на оферти - 28.07.2014 г., 17:00 часа;
Отваряне на оферти - 29.07.2014 г., 11:00 часа.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на обучения по „WEB технологии с Java" в изпълнение на договор № 13-22-129/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
ще бъде на 15.08.2014 г. в 16:30 часа, в сградата на Агенция „Митници", Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47.

Договор № 1602/37/23.10.2014 г., публикуван на 19.11.2014 г. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,
ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ЗАСТРАХОВКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА ЛИЦАТА В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБОРУДВАНЕ, ИНСТАЛИРАНО В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ И ЗАСТРАХОВКА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

 Получаване на документация -14.07.2014 г., 17:00 часа;

Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;

Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 13:30 часа

Решение за промяна- 14.07.2014 г.

Разяснение- 14.07.2014

Разяснение - 18.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка на моторните превозни средства, на лицата в моторните превозни средства, на електронното оборудване, инсталирано в моторните превозни средства, застраховка на плавателните съдове и застраховка на недвижимите имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Митници" ще бъде на 05.09.2014 г. в 15:00 часа, в сградата на Агенция „Митници", Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47.

Обявление за възложена поръчка, публикувано в РОП с ID 627417.

ДОГОВОР № 1602/29 ОТ 30.09.2014 Г.,публикувано на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/29 м.10.2014 г.

Плащания по дог. м. 11. 2014г. , публикувано на 16.12.2014г.

Информация за възстановени гаранции за уластие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

 Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор с Рег.№ 32-290202 от 08.10.2018 г., публикувано на 09.10.2018 г. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

Получаване на документация - 14.07.2014 г., 17:00 часа;

Получаване на оферти - 24.07.2014 г., 17:00 часа;

Отваряне на оферти - 25.07.2014 г., 09:30 часа

 Решение за промяна-14.07.2014 г.

Разяснение -14.07.2014 г.

Документация - коригирана

Разяснение - 21.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти", ще бъде извършено на 12.09.2014 г. от 17.00 ч. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Договор № 1602/32 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/32 за м.10.2014 г. 

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог.1602-32 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280198 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137697/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/33 от 09.10.2014 г., публикувано на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/33 за м.10.2014г.

Плащане по дог. 1602/33 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.11.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280197 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137745/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/34 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/34 за м.10.2014 г. 

Плащане по дог. 1602/34 за м. 11.2014 г., публикувано на16.12.2014 г. 

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280200 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137732/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

 

Договор № 1602/35 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог.1602/35 за м.10.2014 г. 

Плащане по дог. 1602/35 за м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г. 

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-88583/31.03.2017 г., публикувано на 03.04.2017 г.

 

Договор № 1602/36 от 09.10.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Плащания по дог. 1602/36 за м. 10.2014 г.

Плащане по дог.1602/36 за м. 11.2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г-, публикувано на 13.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 17.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 16.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-280201 от 07.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-137713/22.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"" по обособени позиции
Получаване на документация - 14.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Получаване на оферти - 24.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Отваряне на оферти - 25.07.2014 г. - 11:00 ч.

Разяснение - 14.07.2014 г.

Разяснение - 17.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти за провежданата открита процедура с предмет: „Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция „Митници"", по обособени позиции ще се извърши на 22.08.2014 г. от 16:00 часа в сградата на Централно митническо управление, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47, заседателна зала 10-ти етаж.

ДОГОВОР № 1602/22/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Югозападна, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/22 м.10 2014 г.

Плащане по дог. за м.11.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257120 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-79445 от 23.03.2017 г., публикувано на 23.03.2017 г. 

 

ДОГОВОР № 1602/23/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Митница Столична, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/23 м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/23 м. 11. 2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.

Плащане по договора за м.12.2014 г., публикувано на 09.01.2015 г. 

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 04.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 12.01.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257124 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-175863 от 27.06.2017 г., публикувано на 27.06.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/24/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на Аерогара София, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.№1602/24 м.10.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по дог.№1602/24 м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 02. 2015 г., публикувано на 10.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 12.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257127 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-798841 от 23.03.2017 г., публикувано на 23.03.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/25/15.09.2014 г. за физическа денонощна въоръжена охрана на Централно митническо управление и дирекция "Национален учебен център", публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/25 м.10.2014 г. 

Плащане по дог.1602/25 м.11.2014 г., публикувано на 16.12-2014 г.

Плащане по дог. м.12. 2014 г., публикувано на 15.01.2015 г. 

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 15.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-84682/28.03.2017 г., публикувано на 28.03.2017 г.

 

ДОГОВОР № 1602/26/23.09.2014 г. за физическа въоръжена охрана на Митница Бургас, публикувано на 20.10.2014 г.  

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по дог. М 10. 14 г., публикувано на 20.01.2014 г.

Плащане по дог. М 11. 14 г., публикувано на 20.01.2014 г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

Плащане по дог м. 03.2015 г., публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03. 2015 г., публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 13.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-257128 от 14.09.2016 г., публикувано на 21.09.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32- 161657/13.06.2017 г., публикувано на 14.06.2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"

Получаване на документация - 25.07.2014 г. - 17:00 ч.;
Получаване на оферти - 04.08.2014 г. - 17:00 ч.;
Отваряне на оферти - 05.08.2014 г. - 10:00 ч.

Разяснение - 14.07.2014 г.

Разяснение - 25.07.2014 г.

Разяснение - 29.07.2014 г.

Решение за промяна - 05.08.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Техническо обезпечаване за Агенция „Митници" по обособена позиция № 1 с предмет „Техническо обезпечаване за митнически пункт „Капитан Андреево"ще бъде извършено на 19.08.2014 г. от 09.30 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура с предмет „Техническо обезпечаване за Агенция „Митници" по обособени позиции позиция № 2, с предмет: „Доставка на баркод четци за модул „Ваучери" на БАЦИС" и обособена позиция № 3, с предмет: „Доставка на техническо оборудване за Централно митническо управление", ще бъде извършено на 12.09.2014 г. от 09.30 ч. в гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

Обявление за възложена поръчка, публикувано в РОП с ID 627423

Договор № 1602/28 от 30.09.2014 г., публикуван на 27.10.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Договор № 1602/40 от 11.11.2014 г., публикуван на 10.12.2014 г.

Обявление за възложена поръчка

 Плащане по дог. м 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 Договор № 1602/41 от 11.11.2014 г., публикуван на 10.12.2014 г.

 Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 Обявление № 32-95651/02.04.2018 г. за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 02.04.2018 г.

Обявление № 32-117904/24.04.2018 г. за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 25.04.2018 г.

 


ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:„Извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., разположени на МП Капитан Андреево и на МП Калотина"

Решение за избор на изпълнител, публикувано на 20.11.2014 г.

Обявление за доброволна прозрачност,  http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634339&newver=2,  20.11.2014 г.

Доклад от работата на комисията

Договор №1602/55 от19.12.2014 г., публикуван на 08.01.2015 г.

Приложение №1 към договора.

Плиложение №2 към договора.

Приложение №3 към договора.

Приложение №4 към договора.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗИ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - IBM COGNOS "
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 17:00 часа на 25.07.2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 04.08.2014 г.
Отваряне на офертите: 11:30 часа на 05.08.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензи за специализиран софтуер за изготвяне на анализи и обработка на статистическа информация - IBM COGNOS", ще бъде извършено на 11.08.2014 г. от 16.30 часа в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47, Централно митническо управление на Агенция „Митници", 10 -ти етаж.

 Договор № 1602/27/25.09.2014 г., публикуван на 24.10.2014 г.

Плащане по дог.1602/27 м.10.2014 г.

 Информация зя възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за изпълнение, публикувана на 07.03.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ ТЕЛЕФОННИ И ФАКС УСЛУГИ"

Получаване на документацията - до 17:00 ч. на 04.07.2014 г.;
Получаване на оферти - до 17:00 ч. на 14.07.2014 г.;
Отваряне на офертите - 11:00 ч. на 15.07.2014 г.

Разяснение -04.07.2014 г.

Решение за промяна

Документация за участие след решение за промяна

Разяснение - 08.07.2014 г.

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участниците в открита процедура с предмет: „Избор на оператор за осъществяването на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги" ще се проведе на 29.09.2014 г. от 14:00 ч. в зала на ет. 10 в сградата на Агенция „Митници", находяща се в гр. София - 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

Протокол № 1, дата на публикуване 14.10.2014 г.


Протокол № 2, дата на публикуване 14.10.2014 г.

Протокол № 3, дата на публикуване 14.10.2014 г.

Протокол № 4, дата на публикуване 14.10.2014 г.
Решение № 507 за избор на изпълнител, дата на публикуване 14.10.2014 г.

 

Договор №1602/43 от 18.11.2014 г. с приложения, публикуван на 20.11.2014 г.

Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 18.12.2014 г.

 

Плащане по дог. м.12.2014 г. ЦМУ, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12. 2014 г. МИТНИЦА БУРГАС, публикувано на 19.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. ЦМУ, публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 17.02.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.01.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.03.2015 г. 

Плащане по дог. м.02.2015 г-, М СВИЩОВ, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М Свиленград, публикувана на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., М ВАРНА, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. М Бургас, публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 13.03.2015 г. 

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 07.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 14.04.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2015 г.М СВИЩОВ, публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г. ЦМУ, публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 03. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 16.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 07.05.2015 г.

 Плащане по дог. м. 04.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 12.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 13.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 02.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 05.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.06.2015 г. 

Плащане по дог. м.05.2015 г. ЦМУ, публикуван на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., М БУРГАС, публикувано на 11.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 03.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 07.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г.ЦМУ, публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ЮГОЗАПАДНА, публикувано на 09.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 05.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М РУСЕ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог м. 07.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. М БУРГАС, публикувано на 12.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г. ЦМУ, публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М СВИЛЕНГРАД, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М БУРГАС, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М АЕРОГАРА, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08. 2015 г. М РУСЕ, публикувано на 09.09.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СТОЛИЧНА, публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М СВИЩОВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ЛОМ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ПЛОВДИВ, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. М ВАРНА, публикувано на 10.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г. ЦМУ, публикувано на 12.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 18.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 21.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-322696/17.11.2016 г., към договор за възлагане на обществена поръчка с № 1602/43/18.11.2014 г., публикувано на 21.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-271510/02.10.2017 г., публикувано на 02.10.2017 г.


 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННИ АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ, СОБСТВЕНОСТ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"
 

ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 

Срок за получаване на оферти - 30.06.2014 г, 17:00 часа
Документацията е достъпна до 20.06.32014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 01.07.2014 г., 11:00 часа


Съобщение: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" стартира открита процедура с предмет: „Разработване и въвеждане на архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)", във връзка с изпълнението на проект:  „РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА АРХИТЕКТУРА НА ИНФОРМАЦИОННИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛУГИ, ПРОЦЕСИ И ИНФРАСТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" (КОРПОРАТИВНА АРХИТЕКТУРА)", ПРИОРИТЕТНА ОС III „КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", ПОДПРИОРИТЕТ 3.1. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА, В ТОВА ЧИСЛО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ", В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № А13-31-2/11.04.2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/3.1-09

Поръчката е публикувана в сайта на Агенция по обществени поръчки под номер 00334-2014-000600334-2014-0006.
Документацията се закупува до 23.06.2014 г.,17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 03.07.2014 г., 17: 00 часа
Дата на отваряне на оферти - 04.07.2014 г., 17:30 часа
ОБЯВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА - 16.06.2014 г.

Документацията се закупува до 07.07.2014 г., 17:00 часа

Срок за получаване на оферти - 17.07.2014 г., 17:00 часа

Дата на отваряне на оферти - 18.07.2014 г., 17,30 часа

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)" в изпълнение на Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1 - 09, ще бъде извършено на 01.08.2014 г. от 08.30 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 47.

  Плащане по Договор 1602/21 за м. септември

Плащане по договор 1602/21 за м. октомври

Плащане по договор 1602/21 за м. декември

Плащане по договор 1602/21 за м. август/окончателно, публикувано на 07.09.2015 г.

Информация №32-187659 от 17.09.2015 г. за изпълнен договор, публикувано на 17.09.2015 г. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТОРИ И ПОТРЕБИТЕЛИ И ДОСТАВКА НА ЛИЦЕНЗИ", ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-32-7/10.02.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/3.2-04

Срок за получаване на оферти - 10.05.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 12.05.2014 г. - 17:30 часа

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните, обучение на администратори и потребители и доставка на лицензи", в изпълнение на Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, ще бъде извършено на 31.05.2014 г. от 11.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47. (Информацията е качена на 29.05.2014 г.)

 Плащане по Договор 1602/8 за месец септември

Плащане по Договор №  1602/8 за месец ІІ.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/8 за месец VІ.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/8 за месец VІІІ.2015 г.

Информация 32-165493/20.08.2015 г. за изпълнен договор, публикувана на 20.08.2015 г.

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА 13 НОВИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ"ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-32-6/22.01.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.


Документацията е достъпна до 28.04.2014 г., 17:00 часа
Срок за получаване на оферти - 08.05.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 09.05.2014 г. - 14:00 часа

Променена дата за отваряне на офертите - 23.05.2014 г.- 14:00ч.

Решение за промяна

Разяснение 1

Съобщение: На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и интегриране на 13 нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници" с цел разширяване на функционалността на електронния портал на Агенция „Митници" в изпълнение на Договор № 13-32-6/22.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъде извършено на 04.06.2014 г. от 10.00 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на 10-ти етаж, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47.(Информацията е качена на 02.06.2014 г.)

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 09.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 31.03.2015 г.

Плащане по Договор № 1602/9, публикувано на 06.07.2015 г.

Информация за изпълнение на Договор  № 1602/9, рег. № 32-132167/10.07.2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМИ: „СОФТУЕРНО ТЕСТВАНЕ - ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО /SOFTWARE QUALITY ASSURANCE - SQA/", „TOGAF FОUNDATION - THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK" (ВЕРСИЯ 9 ИЛИ ПО - ВИСОКА ВЕРСИЯ), „ПРЕДПРОЕКТНО ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ НА ИТ ПРОЕКТИ" И „БИЗНЕС АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ /BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE - BABOK/"
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-127/28.01.2013 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА БИЗНЕС АНАЛИЗА, СОФТУЕРНОТО ТЕСТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ"
Документацията е достъпна до 15.04.2014 г., 17:00 часа

Срок за получаване на оферти - 22.04.2014 г., 17:00 часа
Отваряне на оферти - 23.04.2014 г., 11:00 часа

Разяснение 1 - 16.04.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Провеждане на специализирани обучения по теми: „Софтуерно тестване- осигуряване на качеството /Software Quality Assurance-SQA/, „Togaf Foundation- The Open Group Architecture Framework" (версия 9 или по-висока), „Предпроектно планиране и оценка на разходите на ИТ проекти" и „Бизнес анализ и усъвършенстване на бизнес процесите /Business Analysis Body of Knowledge - BABOK/, в изпълнение на договор № 13-22-127/28.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще бъде извършено на 21.05.2014 г. от 17.30 часа в Централно митническо управление на Агенция „Митници", заседателна зала на № 806, етаж 8, гр. София, ул. Г. С. Раковски № 47.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМИ: „WEB ТЕХНОЛОГИИ С JAVA", „WEB ТЕХНОЛОГИИ С PHP", „UML - ГРАФИЧНА НОТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА УНИФИЦИРАНИЯ ЕЗИК ЗА МОДЕЛИРАНЕ", „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА LOTUS DOMINO/NOTES СЪС СРЕДСТВАТА НА IBM LOTUSSCRIPT И DOMINO DESIGNER"
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ" В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В СФЕРАТА НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ"
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 13-22-129/28.01.2014г.
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ",
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД,
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ: BG051PO002/13/2.2-11

Срок за получаване на оферти - 08.04.2014 г, 17:00 часа

Документацията е достъпна до 01.04.2014 г., 17:00 часа

Отваряне на оферти - 09.04.2014 г., 11:00 часа

Разяснение 1 -20.03.2014 г.

Разяснение 2 - 04.04.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ""

 

Срок за получаване на оферти - 27.02.2014 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 04.03.2014 г., 17:00 часа/поради решение за промяна/ 

Разяснение

Решение за промяна

Разяснение 2 -03.02.2014 г.

Покана за отваряне на ценови оферти -30.04.2014 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 13.08.2015 г.

ДОГОВОР № 1602/19/29.07.2014 г. за отпечатване и доставка на ваучери за храна, публикувано на 20.10.2014 г.

 

Плащане по Дог. № 1602/19/29.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/19 м.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/19 м.11.2014г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Информация 32-164563 от 19.08.2015 г. за изпълнен договор №1602/19, публикувана на 19.08.2015 г. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ 
ФИЗИЧЕСКА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ""

Срок за получаване на оферти - 09.12.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 29.11.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция „Митници" и териториалните й поделения чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги"

Срок за получаване на оферти - 05.12.2013 г., 17:00 часа /в обявлението е допусната техническа грешка, като посоченият срок е 06.12.2013 г., 17:00 часа /

Срок за отваряне на получените оферти - 06.12.2013 г., 11:00 часа

Документацията е достъпна до 25.11.2013 г., 17:00 часа

Разяснение

Покана за отваряне на ценови оферти - 06.02.2014 г.

Решение за прекратяване  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=634005 

 

  Информация за възстановени гаранции за участие, публикувана на 17.12.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТНИ СТАНЦИИ"

Срок за получаване на документация - 04.11.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 25.10.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Срок за получаване на документация - 08.11.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 29.10.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти


Информация за изпълнен договор №1603/73 от 19.03.2014 г. за обществена поръчка с предмет:

Извънгаранционна доддръжка и ремонт на слежебните автомобили на Агенция "Митници", ползвани в Централно митническо управление, публикувана на 20.04.2015  г.


Информация за изпълнен договор №1602/12/22.03.2013 г. за обществена поръчка с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 21.04.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 29.04.2015 г. 


 Информация за изпълнен договор № 1602/9/26.03.2013 г. за обществена поръчка с предмет:  "Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници", публикувана на 14.04.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 29.04.2015 г.   Информация за изпълнен договор за обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата - RZWIN ", „Хонорари - HONWIN " и „Личен състав - LSWIN " за нуждите на Агенция "Митници"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Информация за възстановени гаранции  свързана с приключване на договор №1602/4 от 11.02.1013 г. с "АЙ БИ ЕС България" ЕООД, публикувана на 25.03.2015 г.

 


 

Информация за възстановени гаранции  свързана с приключване на договор №1602/36 от 23.09.1013 г. с "РОСИТА Г" ООД, публикувана на 25.03.2015 г.

Вр