Търг № 2/2017 г. за възлагане преработка на отнети и изодтавени в полза на на държавата по ЗАДС акцизни стоки - алкохолна суровина