МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ТЪРГ №3/2012 С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ