Презентация на службата за митническа и гранична защита на САЩ, във връзка със споразумението за взаимно признаване.

Връзка към сайта на Европейката комисия, относно Решението за взаимно признаване между САЩ и ЕС 

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО САЩ-ЕС от 4 май 2012 година
относно взаимното признаване на Програмата на Съединените щати за митническо-търговско партньорство срещу тероризма и Програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз 

FAQ - EN

НАЗАД