Основен и допълнителни формуляри за внос и износ на искането за разрешение за използване на опростени процедури и обяснителни бележки за тяхното попълване.

Единен формат за подаване в електронна форма на данните от искането за използване на опростерни процедури, облекчената декларация при внасяне и допълнителната декларация при внасяне

НАЗАД