Указания относно акцизното третиране на обработени тютюневи жили

 

Становище на Министерство на финансите относно облагането с акциз на природен газ, използван при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия

 

Указания относно задължение за начисляване на акциз при установяване на липси

НАЧИНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В БАЦИС ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

 

Информация за икономическите оператори - Промени в позиция 2204 от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС в сила от 01.01.2017 г.