Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Митница Свиленград