Описаните забрани или ограничения са определени в законодателството на Европейския съюз или в националното законодателство.

Посочените нормативни документи регулярно се променят.

Съветваме да се обръщате към съответния компетентен орган за по-детайлна информация относно приложимите мерки.