Износ на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти  и боеприпаси

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност ("Протокол за огнестрелните оръжия"), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси

            На национално се прилагат разпоредбите на:

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Компетентен орган - Министерство на вътрешните работи: http://www.mvr.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.