Кимбърлийски процес за международна търговия с необработени диаманти

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

- Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 година относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти;

-  Практически насоки на ЕС по прилагането (само на английски език)

http://www.eeas.europa.eu/blood_diamonds/docs/guidelines-on-trading-with-the-european-community-012014_en.pdf

 

            На национално ниво се прилагат  разпоредбите на:

-  Валутен закон (в частта за търговия с необработени диаманти);

- НАРЕДБА за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие

 

Компетентен орган - Министерство на финансите:

http://www.minfin.bg/

 

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.