Внос и износ от/за трети страни на органи, тъкани и клетки

На национално ниво са приложими разпоредбите на:

- Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

- Наредба № 8 от 08.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

Компетентен орган - Изпълнителна агенция по трансплантация:

http://www.bgtransplant.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.