Описаните нормативни документи регулярно се променят. В момента тече мащабна промяна в законодателството на ЕС, свързано с ОСП, и повечето от регламентите ще бъдат отменени на 31.12.2013 г. В периода след 01.01.2014 г., във връзка с влизане в сила на новите правила на Лисабонския договор за законодателна процедура, всеки един от сега действащите регламенти ще бъде разделен на два акта - делегиран акт и регламент за изпълнение. За повече информация препоръчваме да се следи Официалния вестник на ЕС.