Общо митническо законодателство

 

  1. Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността.
  2. Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността.
  3. Регламент (ЕС) № 927/2012 на Комисията за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа за 2013 г.