Хоризонтално законодателство

 

  1. Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
  2. Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти.