Розалия Димитрова

директор на Агенция "Митници"  

Tatyana.Kostova@customs.bg 

02/9859-4443

 

 Божидар Алексов

заместник-директор на Агенция "Митници" 

02/9859-4401

 

 Борислав Борисов

заместник-директор на Агенция "Митници"   

02/ 9859-4201

 

Цветан Мадански 

главен секретар на Агенция "Митници"

02/9859-4101   

Desislava.Mihaylova@Customs.BG

 

 

 

Директори на дирекции в Централно митническо управление

Специализирана администрация

 

 директор на дирекция „Митнически режими и процедури"

Latinka.Iankova@customs.bg

 

Светла Генова

директор на дирекция „Акцизи"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Кая Гарабедян

директор на дирекция „Тарифна политика"

Kaya.Garabedian@customs.bg 

 

Катерина Мечкарова

директор на дирекция „Последващ контрол"

Katerina.Mechkarova@customs.bg

 

Сергей Наков

директор на дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

zornica.zamfirova@customs.bg

 

Ивайло Стефанов

директор на дирекция „Информационни системи"

MSA@customs.bg

 

Гинка Конярска

с.д. директор на дирекция „Международни отношения"

Guinka.Konyarska@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 

Елена Карачорова

с.д. директор на дирекция "Стратегически анализи и прогнози"

Elena.Karachorova@customs.bg

 

Обща администрация

Ирена Стаменова 

директор на дирекция  „Финанси и обществени поръчки"

Irena.Stamenova@customs.bg

 

Елена Кирилова 

директор на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси"

Elena.Kirilova@customs.bg

  

Георги Мантарков

директор на дирекция „Национален учебен център"

NUC@customs.bg

 

Тамара Влайкова

директор на дирекция „Административно обслужване"

Tamara.Vlaykova@customs.bg

 

Пламен Петров

директор на дирекция „Управление на собствеността и логистика"

 

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Васил Божков

началник отдел „Сигурност"

Vasil.Bojkov@customs.bg

 

Искра Балджиева 

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

Желязко Бурлаков

началник "Звено за мрежова и информационна сигурност

zmis@customs.bg


 

Началници на митници

 

Павел Манченко

началник на Митница Аерогара София

ACC.5100@customs.bg ;  G.A@customs.bg

 

Валери Стефанов 

началник на Митница Бургас

mitnica_burgas@customs.bg

 

Мая Коларова 

началник на Митница Варна

Yordanka.Atanasova@customs.bg

 

Володя Богданов Петров

началник на Митница Лом

Customs.Lom@d4200.customs.bg

 

Павел Геренски

началник на Митница Пловдив

delovodstvo.plovdiv@customs.bg

 

Венцислав Халаджов

началник на Митница Русе

Magdalena.Stefanova@customs.bg

 

Кирил Йорданов 

началник на Митница Свищов

svishtov.office@customs.bg 

 

Стефан Златков

началник на Митница Столична

Stefan.Zlatkov@customs.bg

 

Георги Александров 

началник на Митница Югозападна

Customs.Jugozapadna@customs.bg