Стоки за лична консумация:

Храни

 

Правила за въвеждането с нетърговска цел в ЕС на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. По пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребиталия, в сила от 01.05.2009 г.

           

            Законодателството на Европейския съюз обхваща:

  • - Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 05.03.2009 относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004.

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

Актуализирано: 26.05.2015 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ В ОБЩНОСТТА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ЗА ЛИЧНА КОНСУМАЦИЯ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ БАГАЖА НА ПЪТНИЦИ ИЛИ СА ИЗПРАТЕНИ КАТО МАЛКИ ПРАТКИ ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА, ИЛИ СА ПОРЪЧАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (НАПР. ПО ПОЩАТА, ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ) И СА ДОСТАВЕНИ НА ПОТРЕБИТАЛИЯ В СИЛА ОТ 01. 05.2009 г.

Taблица 1

Вид на продуктите

Количествено ограничение

kг на човек

Важи

за

Изключения

Специален режим

Не важи за

Месо, месни продукти и стоки, които съдържат месо

Забрана за внос

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

Мляко, млечни продукти и стоки, които съдържат мляко

Забрана за внос

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

Храна за кърмачета, специална храна по здравословни причини

 

2kг;

Специални изисквания: вж. бел. 1

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

 

 

 

 

 

 

Риба, рибни продукти, включително продукти от ракообразни и мекотели,

 

Пресни, приготвени и обработени

20kг или една цяла риба (рибата може да е и по-тежка от 20 кг; целите риби трябва да изкормени)

Внос от трети страни

a) Исландия, Фарьорски острови

____________

b)Гренландия Хърватия

Аналогично на ЕС-държавите _________

20kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

Живи миди, живи ракообразни, включително омари

 

Мед и други хранителни продукти от животински произход

2kг

Общо тегло

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

Общо тегло

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

 

 

 

 

 

 

Храна за кучета, която се състои от или съдържа месо или мляко

Забрана за внос

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

Необходими по здравословни причини храни за животни

2kг;

Специални изисквания: вж. бел. 1

Внос от трети страни

Исландия, Гренландия, Фарьорските острови, Хърватия

10kг

ЕС-държавите

 

Норвегия, Швейцария, Андора, Лихтенщайн, Сан Марино

Забележка 1: марков продукт в опаковка за потребител, неразпечатана, с изключение ако се ползва по време на пътуването, преди отваряне не е необходимо охлаждане

 

 

Tаблица 2: Списък на стоки, които съдържат продукти от животински произход, но не подлежат на ограничения при внос

Вид продукти

Условие

Пример

Отговаря на условието

Пример

Не отговаря на условието

Хляб, кекс, бисквити, шоколад, сладкиши

Доколкото не са смесени или пълнени с месни продукти

Хлебчета със стафиди

Бекон, запечен в тесто

Хранителни добавки

В разфасовка за крайно потребление

Колаген, акула на прах, хитозан в капсули, разфасовка за потребителя

Напр. найлонова торбичка с 1 кг хитозан

Месни заготовки, месни концентрати

Произведени с търговска цел

Бульон на кубчета

Готови супи с месни късчета

Маслини, пълнени с риба

 

 

 

Тестени изделия

Доколкото не са смесени или пълнени с месни продукти

Равиоли със сьомга

Равиоли с месо

Месни бульони и концентрати за супа

Произведени с търговска цел

 

Съдържащи месни късчета

Всякакви други хранителни продукти

които не съдържат прясно или преработено месо или мляко, респ. млечни произведения и се състоят от по-малко от 50 % от яйчни или рибни продукти