Стоки за лична консумация:

Растения и растителни продукти

 

Правила за въвеждането с нетърговска цел в Общността на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя

            На национално ниво са приложими разпоредбите на:

- Закон за защита на растенията;

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

Актуализирано: 26.05.2015 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ В ОБЩНОСТТА НА ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД ЗА ЛИЧНА КОНСУМАЦИЯ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ БАГАЖА НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ СА ИЗПРАТЕНИ КАТО МАЛКИ ПРАТКИ ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА, ИЛИ СА ПОРЪЧАНИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ (НАПР. ПО ПОЩАТА, ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ) И СА ДОСТАВЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Приложение № 1a към ИНСТРУКЦИЯ за взаимодействие между Българската Агенция по безопасност на храните, Агенция „Митници", Главна дирекция „Гранична полиция", „Български пощи" ЕАД, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура", оператори на международни експресни куриерски услуги за повишаване ефективността на контрола за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 05.03.2009 относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004, Закона за защита на растенията, Наредба № 1 на министъра на земеделието и храните от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол и Наредба № 1 от 4.01.2002 г. на министъра на земеделието и храните за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научно изследователски цели и селекция

Продукт/ растение

ЕС

Европейски страни

Трети страни

Забележка

Картофи семена

С РАСТИТЕЛЕН ПАСПОРТ

 

Забранен внос

 

Забранен внос

 

 

Картофи за консумация

Няма ограничения

 

/ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПОЛША/

До 2 кг. / за  1 лице 

 

Забранен внос

До 2 кг. / за  1 лице  

 

 

Забрана внос

 

 

 

Забранен внос

ЗЕЛЕНЧУЦИ
патладжан,
целина с едри глави,
целина, кервиз  и
босилек

 

 

Няма ограничения

До 2 кг. / за  1 лице

Контролира се!

 

До 2 кг. / за  1 лице

Контролира се!

 

 

ПЛОДОВЕ

всички цитрусови плодове,
ябълка,
кайсия,
касис,
боровинка,
череша,
червена боровинка,
продължава

подолу ***

 

 

Няма ограничения

До 2 кг. / за  1 лице

 

 

 

Количества с нетърговска цел

До 2 кг. / за  1 лице

Контролира се!

 

 

Плодове и зеленчуци различни от

Ред 2 и 3

 

Няма ограничения

Без фитосанитарни ограничения

 

Без

фитосанитарни ограничения

 

 

Почва и хранителна среда, различна от тази, съставена самo от торф

Няма ограничения

Контролира се!

Контролира се!

 

Растения с корени почва и среда

Цитрусови растения  вкл. Декоративни в саксии

Citrus L., Fortunella Poncirus Raf, и техните

 

 

 

 

 

Няма ограничения

Контролира се!

Контролира се!

 

Растения от Vitis L / ЛОЗА

 

Забранен внос

Забранен внос

 

Овощен посадъчен материал, зеленчукови и цветни разсади, саксиини цветя  други растения с корени,   дръвчета с корени /с и без почва/

Няма ограничения

До 5 бр. max без почва

Контролира се!

Контролира се! Само с  ФСС

 

Семена /в малки опаковки/

някои семена са без ограничение ****

Без картофи

Няма ограничения

До 5 бр. max

Домати, цвекло, лук, слънчоглед, фасул, люцерна, царевица

До 5 бр. max

Домати, цвекло, лук, слънчоглед, фасул, люцерна, царевица,

 

Луковици, грудкови
клубени и коренища
(семена картофи се изключват)

Няма ограничения

До 5 кг. max

Контролира се!

 

Рязан цвят
и зеленина
/1 букет/ ,


ограничения

за някои цветя и
зеленина ;

 


Цветовете са
неограничен *****)

Няма ограничения

1 бр. max****

Ограничение:

От видовете :

Хризантема

Карамфил

Роза

Орхидя

Гипсофила

Здравец

Без фитосанитарни ограничения - без търговска цел 

1 бр. max****

Ограничение:

От видовете :

Хризантема

Карамфил

Роза

Орхидея

Гипсофила

Здравец

Без

фитосанитарни ограничения  -

без търговска цел 

 

Части от дървета за декорация
( венци или 1 отрязано коледно дърво, до 3 метра
височина

 

1 бр. max

Контролира се!

 

Не обработени парчета от дърво

(бройки без кора)

 

5 бр. max

(бройки без кора)

Контролира се!

 

Изделия от дърво / обработени

 

Без фитосанитарни ограничения

Без

фитосанитарни ограничения

 

ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

ЗАБРАНЕНО

ЗАБРАНЕНО

 

ТОРОВЕ

 

ЗАБРАНЕНО

ЗАБРАНЕНО

 

*** слива, цариградско грозде, гуава, кумкват, манго, маракуя, праскова, круша, райска ябълка, слива, дюля, френско грозде и розова ябълка

Нямате право да внасяте посочените растения или растителни продукти в ЕС, освен ако към опаковката не е прикачен фитосанитарен сртификат. Продуктите трябва да не проявяват признаци на вредители и болести. Продуктите трябва да бъдат за лична консумация или употреба с нетърговска цел. При установяване на такива продукти или при надвишаване на разрешеното ниво, цялото количество се конфискува.

Контролирани позиции:

За тях е необходимо фитосанитарен сертификат, издаден от националните фитосанитарни власти на страната-износител !!!