РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА т 25 юни 2009 година
за временното прилагане и сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

 

НАЗАД