Резюме на договор рег. No 13-32-7/10.02.2014 г. - "Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници и Българска агенция по безопасност на храните"