Резюме на договор рег. No 13-32-6/22.01.2014 г. - "Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници"