Изпълнение за януари-декември 2010г.

 

Изпълнение за януари-декември 2011 г.

 

Резултати от дейността на митническата администрация през 2011 г.

 

Изпълнение за януари-декември 2012 г.

 

 Задържани цигари, предназначени за нелегално разпространение 

 

Задържани количества тютюн