Заповед № ЗАМ - 625 от 09.07.2015 г. за утвърждаване на вътрешните правила. 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Агенция "Митници" в сила от 09.07.2015 г., публикувани на 17.07.2015 г. 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Агенция "Митници", публикувани на 08.06.2015 г.

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Агенция "Митници" в сила до 05.06.2015 г.