0078/Договор № 32-207307/12.10.2015 г. с "Мултифункционално строително предприятие" ЕООД за СМР на адм. сграда на територията на ТИР терминал гр. Видин
0077/Договор № 32-207321/12.10.2015 г. с "Чех Пласт" ООД, гр. Враца за ремонт на 2 бр. ролетни врати на хале за ЩМП в МБ Враца

0076/Договор № 7100-0650/09.09.2015 г. с  "Пирин Ойл Груп" ЕООД за отговорно пазене и съхранение на дизелово гориво, публикуван на 09.10.2015 г.

0075/Договор № 32-198031 от 01.10.2015 г. с ЕТ "АПИС" за поддръжка на топло-инсталация в адм.сграда на Митница Лом, публикуван на 08.10.2015 г.


0074/Договор № 32-198160 от 01.10.2015 г. с ЕТ "АПИС" за поддръжка на ел. инсталация в адм. сграда на Митница Лом, публикуван на 08.10.2015 г.


0073/Договор № 32-200237 от 05.10.2015 г. с ТПК "Радецки" за поддръжка на топло-инсталация в адм. сграда на МП Оряхово, публикуван на 08.10.2015 г.


0072/Договор № 32-199488 от 02.10.2015 г. с "КОМОС" ООД за поддръжка и ремонт на енергиен обект-ТРАФОПОСТ, Северна промишлена зона, публикуван на 08.10.2015 г. 

0071/Договор № 32-199488 от 02.10.2015 г. с "КОМОС" ООД за поддръжка и ремонт на енергиен обект - ТРАФОПОСТ, гр. Оряхово, публикуван на 08.10.2015 г.


 0070/Договор № 32-193008 от 25.09.2015 г. с ЕТ "АПИС" за текущ ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в адм. сграда на Митница Лом, публикуван на 30.09.2015 г.

Анекс № 32-209726 от 14.10.2015 г. към договор № 32-198031/01.10.2015 г. за поддръжка на топло-инсталация в адм. сградна Митница Лом, публикуван на 14.10.2015 г.


0069/ Договор № 32-139529 от 21.07.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт на помещения в ЦМУ 2, публикуван на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0068/ Договор № 32-154552 от 07.08.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт на помещения в ЦМУ, публикуван на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0067/ ДОГОВОР от 25.08.2015 г. с ЕТ "МИЛКАНА-ЛМ- МИЛКА ИЛЧЕВА" и МИТНИЦА СВИЩОВ за съхранение на гориво.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0066 / ДОГОВОР № 32-97615 ОТ 29.05.2015 Г. със "СЕКТРОН" ООД за доставка и монтаж на камери. 


0065 / ДОГОВОР № 32-85323 ОТ 13.05.2015 Г. с "ТРИ СИГМА" ООД за радиационен контрол на рентгенови системи.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 


0064 / ДОГОВОР № 32-139529 от 21.07.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт в ЦМУ, публикуван на 13.08.2015 г. 


0063/ ДОГОВОР № 32-130297 от 09.07.2015 г. с "Топ хаус" ООД за доставка на кабина, публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0062/ ДОГОВОР № 32-134701 от 14.07.2015 г. с "РОПРИНТ" ЕАД за печат на "МИТНИЧЕСКА ХРОНИКА", публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0061/ ДОГОВОР № 32-120408 от 26.06.2015 г. с "СТА-МАРКЕТИНГ" ЕООД за ремонт на покрив в ЦМУ.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

0060/ ДОГОВОР № 32-119531 от 25.06.2015 г. с "ЕСИТ" ООД за преместване на везна. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0059/ ДОГОВОР № 32-118813 от 24.06.2015 г. с "ОТИС ЛИФТ" ЕООД за абонаментна поддръжка на

асансьорни уледби в ЦМУ.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0058/ ДОГОВОР № 32-118767 от 24.06.2015 г. с "РИВАЛ-96" ЕООД за абонаментна поддръжка на системите за автоматизация в ЦМУ. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


0057/ ДОГОВОР № 32-111766 от 16.06.2015 г. с "МЕДИАЗУУМ" ООД за клипинг на печатни издания,       радио, телевизионен и интернет клипинг.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0056/ ДОГОВОР № 32-111745 от 16.05.2015 г. с "ОРМ.БГ" ООД за онлайн медиа мониторинг и анализ ePR.BG


0055/ ДОГОВОР №32-66650 от 16.04.2015 Г. С "БУЛСИСТ-БГ" ООД за абонаментна техническа поддръжка на система за управление на човешки ресурси, публикуван на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


0054/ ДОГОВОР №1603/187 ОТ 25.11.2014 Г. с "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за ПОС ТЕРМИНАЛИ, публикуван на 08.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публрикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0053/ Договор №32-4222 от 12.01.2015 г. с "ТАСИ" ООД и М Столична за поддръжка, публикуван на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


0052/ Договор №32-29346 от 17.02.2015 г. със "Сектрон" ООД монтаж камери КАП АНДРЕЕВО, публикуван на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

 


0051/ Договор №32-8450 от 16.01.2015 г. ЦМУ със Зефир Климатични системи за подръжка, публикуван на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0050/ Договор №32-5449 от 13.01.2015 г. М СВИЩОВ с ЕЛМОНТ КАРАИВАНОВ подръжка, публикуван на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0049/ Договор № TZCV1093994 от 05.01.2015 H М СВИЩОВ с ЗОНАТА услуга, публикуван на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0048 / Договор №3 от 16.01.2015 г. М АЕРОГАРА с НАЦ ЦЕНТЪР по РАДИОБИОЛОГИЯ и РАДИАЦ. ЗАЩИТА, публикуван на 11.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.


 0047 / Дговор №4400/0002 от 14.01.2015 г. М РУСЕ с ОКС наем помещение, публикуван на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.  

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 


0046/ Договор № 4400/0001 от 14.01.2015 г. М РУСЕ със СП-ПЪРВИ МАЙ наем помещение, публикуван на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 


0045/ Договор № 1603/191 от 04.12.2014 г. с Топ Хаус доставка, публикуван на 15.01.2015 г. 

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.


0044/ Договор № 1603/192 от 09.12.2014 г. с ОПТИМАЛ поддръжка, публикуван на 14.01.2015 г. 

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.


0043/ Договор № 1603/200 от16.12.2014 г. с ДОБИ ПРЕС абонамент, публикуван на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.


0042/Договор№4423/0230 от 15.12.2014 г. с МАК ТУР ремонт, публикуван на 08.01.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.


0041/Договор №4423/0225 от 15.12.2014 г. с УТИФОРМ М Русе ремонт, публикуван на 08.01.2015 г.

 Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.

0040/ Договор №32/155383 от 16.12.2014 г. с Крис Ойл Транс М Варна за съхранение на гориво,      публикуван на 07.01.2015 г. 

Плащане по договора за м.12.2014 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0039/ Договор №1603/157 от 06.11.2014 г.СМР електронни везни, публикуван на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.


0038/ Договор №1603/159 от 19.11.2014 г. ремонт на помещение ЦМУ, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г. 


0037/ Договор №1603/188    27.11.2014 г. доставка и монтаж на камери Кап. Андреево,  публикуван  на 16.12.2014г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.


0036/ Договор №1603/147 от 21.10.2014 г.дозиметричен контрол, публикуван на 16.12.2014 г.

 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.


0035/ Договор №1603/146 от 21.10.2014 г. унищожаване на хашиш, публикуван на 16.12.2014 г.

 


 0034/ Договор №1603/156 от 06.11.2014 г. охрана СОТ ГРУП 7, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м. 11. 2014г. , публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


0033/ Договор №1603/155 от 30.1.2014 г.охрана СОТ АСО 112, публикуван на 16.12.2014 г.

Плащане по дог.м.11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.


 0032/ Договор №1603/160 от 20.11.2014 г.поддръжка на ел.съоръжения с ЕЛЕКТРОГЕЦ, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


 0031/ Договор №Р47/1 абонам.техн.подр.пожароизвест.с-ма Видин, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.


 0030/ Договор №1602/6 Охрана Видин Крон, публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г.

Анекс към договора от 14.05.2015 г. за прекратяване, публикуван на 19.05.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 12.06.2015 г.


 0029/ Договор Виваков Видин, публикуван на 15.12.2014 г.

  Плащане по дог. м.11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

 0028/ Договор за абонам. техн. обсл. на асансьор, публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.


 0027/ДОГОВОР 32-131897 ОТ 03.11.2014 г.РЕМОНТ Отопл. инсталациа, публикуван на 12.12.2014 г

 Плащане по договора м11. 2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.


 0026/ ДОГОВОР 5250-00398 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


0025/ ДОГОВОР 5250-00397 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м.х 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


 0024/ДОГОВОР 5250-00399 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 11. 2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


0023/ДОГОВОР 5250-00400 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г. 

Плащане по договора за м. 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г. 

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


0022/ Договор №36 от 19.11.2014г. за проверка на пожарни кранове, публикуван на 11.12.2014 г.

Плащане по договора за м.11.2014 г., публикувано на 11.12.2014 г.


0021/ Договор №93000364 от 04.12.2014 г. за изработка на устройство за комуникация RFID, публикуван на 05.12.2014 г. 

 Плащане по договора м. 12 2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

0020/ Договор №1603/147 от 21.10.2014 г. за дозиметричен контрол, публикуван на 26.11.2014 г.

 Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 


0019/ Договор за поддръжка на отоплителна инсталация, публикуван на 25.11.2014 г.

Плащане по договора за м. 10 2014 г. 

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 12-01.2015 г.

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. за м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

  ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР


 0018 / Договор за поддръжка на ел. инсталация, публикуван на 24.11.2014 г.

Плащане по дог. за м.01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г. 


0017/ Договор за поддръжка на воден котел,публикуван на 24.11.2014 г.

Плащане по дог. за м. 12. 2014 г., публикувано на 12.01.2015 г.  

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

  ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР


0016/Договор за наем на помещение НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ, публикуван на 24.11.2014 г. 

Плащане по Дог. за м. 11.2014 г., публикувано на 11.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувано на 12.01.2015 г. 

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


  0015/Договор за изпомпване, транспортиране със специализирано транспортно средство и       последващо обезвреждане на отпадъци (горива), публикувано на 21.10.2014 г. 

  Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

   0014/Договор за съхранение на гориво СВИЛЕНГРАД ГЮВЕН, публикуван на 20.10.2014 г.  

Плащане по договора за м. 10. 2014 г.  

Плащане по договора за м. 12 2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г. 

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 02.06.2015 г. 

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано но 03.07.2015 г.  

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 

  0013/Договор за пазене и съхранение на газьол АПИД, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. за м. 10. 2014 г. 

Плащане по дог. за м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

  Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


  0012/Договор за пазене и съхранение на маркирано гориво за отопление ПУНГЕРОВ, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. за м.10. 2014 г.

Плащане по Дог. за м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.   

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 13.03.2015 г.  

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г. 

 Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0011/Договор № 4423/0111/02.07.2014 г. за наем на офис оборудване, публикувано на  20.10.2014 г.

Плащане по дог. м.07.2014г.

Плащане по Дог. № 4423/0111/02.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Пплащане по дог. м. 09.2014 г.

Плащане по дог. м. 10. 2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г.

Плащате по дог. м.12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.  

 Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г. 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г. 


   0010/Договор № 4423/0125/14.08.2014 г. за строително - монтажни дейности на покрив - склад  Митница Русе, обект Дунав мост, публикувано на 20.10.2014 г.   

 Плащане по Дог. № 4423/0125/14.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

 


   0009/Договор № 4423/0109/04.07.2014 г. за ремонтни дейности на обект: Покрив на административна сграда на митницата, намираща се на ГКПП Дунав мост, публикувано на 20.10.2014 г.

 Плащане по Дог. № 4423/0109/04.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

     0008/Договор № 1603/141/25.09.2014 г. за дезинсекция и дератизация, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г. 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0007/Договор № 1603/139/05.09.2014 г. за абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на ЦМУ, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1603/139 м.10.2014 г.

Плащане по дог. м.11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г. 

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.  

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0006/Договор № 1603/138/25.08.2014 г. за предпечат и печат на списание "Митническа хроника", публикувано на 20.10.2014 г.

 

     Плащане по Дог. № 1603/138/25.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

     Плащане по дог. м.11 2014г., публикувано на 16.12.2014г.

     Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

     Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикуван на 14.05.2015 г. 

     Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.


    0005/Договор № 1603/132/12.08.2014 г. за строителни и монтажни работи за изграждане на кабелна линия ниско напрежение за почивна база на Агенция "Митници" в КЗ Двореца, гр. Балчик, публикувано на 20.10.2014 г.

     Авансово плащане по Дог. 1603/132/21.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

    Плащане по дог. 1603/231 м.10.2014 г.


   0004/Договор № 1603/95/21.07.2014 г. за текущ ремонт на обект: Почивна база на Агенция "Митници" в гр. Несебър, публикувано на 20.10.2014 г.

     Плащане по Дог. 1603/95/21.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0003/Договор № 1603/94/11.07.2014 г. за ремонтни дейности на обект: Почивна база на Агенция "Митници" в гр. Несебър, публикувано на 20.10.2014 г.

     Плащане по Дог. № 1603/94/11.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

     0002/Договор № 1602/16/04.07.2014 г. за предоставяне и ползване на GPS услуги,  публикувано  на 20.10.2014 г.

    Плащане по Дог. 1602/16, публикувано на 20.10.2014 г.

    Плащане по дог. 1602/16 м. 10. 2014 г.


     0001/Договор № 5600-00244/01.07.2014 г. за охрана на имущество с електронни ситеми за сигурност и мобилни патрули, публикувано на 20.10.2014 г.

    Плащане по Дог. № 5600-00244/01.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

    Плащане по дог. м.11. 2014 г., публикувано на 05.12.2014 г.

    Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 12.01.2015 г.

    Плащане по договора м. 02.20125 г., публикувано на 09.03.2015 г.

     Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

    Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

    Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

    Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.