Писмо № 32-152043/03.06.2016 Г. до АОП, СП и АДФИ, относно случаите на възлагане от обединение и съвместно възлагане, определяне на прогнозна стойност, прилагане правилото за необичайно благоприятни оферти и др., публикувано на 03.06.2016 г.


Писмо до АОП №032-114683/19.06.2015 Г., относно избор на процедура за доставка на ваучери, публикувано на 10.08.2015 г. 

 

Отговор от АОП №60-00-4/04.08.2015 Г., относно избор на процедура за доставка на ваучери, публикувано на 10.08.2015 г. 


 Писмо до АОП №32-100066/02.06.2015 г., искане на методически указания, относно избор на процедура за БАЦИС.

 Отговор от АОП №60-00-3/22.06.2015 г., отоносно избор на процедура за БАЦИС, публикуван на 01.07.2015 г.


Писмо до АОП, относно договор за пожароизвестяване, 22.01.2015 г.

 

Отговор от АОП, относно договор за пожароизвестяване, публикуван на 19.02.2015 г.