Ограничителни мерки (санкции) на Европейския съюз

 

Информация може да се намери на следния адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/restrictive_measures-2017-01-17-clean_en.pdf