Модул за електронно обучение  

Информация за българските титуляри на разрешения за ОИО в сайта на   Европейската комисия

 

НОВО!

От месец октомври 2018 г. е достъпен на български език, интерактивен документ за електронно обучение, създаден от Европейската комисия по програма "Митници 2020" - "Електронна книга за одобрените икономически оператори (ОИО):

Електронна книга за ОИО

 

В А Ж Н О !

Заявлението за разрешение за Одобрен икономически оператор (ОИО) се подава писмено по образец за заявление за разрешение за ОИО, приложими от 5.03.2018 г.,  в Централно митническо управление (ЦМУ), на адрес:

           

Гр. София 1202

ул. "Г.С.Раковски" 47

Отдел "Канцелария и административно обслужване"

 

НАЗАД