Модул за електронно обучение  

Информация за българските титуляри на разрешения за ОИО в сайта на   Европейската комисия

 

ОИО - електронна книга (англ.)

 

В А Ж Н О !

Заявлението за разрешение за Одобрен икономически оператор (ОИО) се подава писмено по образец за заявление за разрешение за ОИО, приложими от 5.03.2018 г.,  в Централно митническо управление (ЦМУ), на адрес:

           

Гр. София 1202

ул. "Г.С.Раковски" 47

Отдел "Канцелария и административно обслужване"

 

НАЗАД