Карнет АТА

Информация за международния митнически гаранционен документ за

временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки карнет АТА

може да се намери на:

страницата на Европейската комисия ГД „Данъчно облагане и Митнически съюз",

страницата на Световната митническа организация,

страницата на Българската търговско - промишлена палата

 

Списък на договарящите страни по Истанбулската конвенция

Списък на договарящите страни по Конвенция АТА