Александра Наумова

Александра Наумова
Директор на Дирекция
"Централна химическа лаборатория"

Име: Александра Наумова

/Директор на дирекция "Централна митническа лаборатория" в Агенция "Митници"/

Дата и място на раждане: 19.08.1963 г., София

Завършена степен на образование: Висше, ХТМУ София

Квалификация: Инженер-химик

Професионален опит

1996 - до момента - Агенция "Митници"

1996 - 2001 началник на отдел "Аналитичен" в Централна митническа лаборатория

от 2002 - директор на дирекция "Централна митническа лаборатория" в Агенция "Митници"