Отчет за касово изпълнение на бюджета

 

 Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".

 

Данни за 2018 г

   Отчет за касово изпълнение на бюджета- м. 08.2018

Данни за 2017 г

 

Данни за 2016 г.