Анелия Ангелова

Анелия Ангелова
Директор на Дирекция
"Тарифна политика"

Име: Анелия Ангелова - Тодорова

/Директор на дирекция "Тарифна политика"/

Дата и място на раждане: 13.02.1951 г., гр. Ихтиман

Завършена степен на образование: Висше, СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Математически модели

Професионален опит

1993 - до момента - Агенция "Митници"

1993 - 1994 експерт и главен експерт в отдел "Митнически тарифи и произход на стоки"

1995 - 2000 началник на отдел "Преференциални споразумения"

от 2000 - директор на дирекция "Тарифна политика"