Андрей Виденов

Андрей Виденов
Директор на дирекция
"Последващ контрол"

Име: Андрей Викторов Виденов

Дата и място на раждане: 11.08.1959, гр. Лом,

Образование: Висше, ВИИ "К. Маркс"

Професионален опит:

1990 - 2000 митнически инспектор в МБ Плевен.

2002 - ноември 2005 - началник на отдел "Вътрешен" в дирекция "Последващ контрол" в Агенция "Митници"

ноември 2005 - директор на дирекция "Последващ контрол