Заповед № ЗАМ -149/32-38655 от 10.02.2017 г. на директора на Агенция "Митници" за определяне на наемател на част от недвижим имот, представляваща площ от 1м2  за поставяне на терминално устройство (банкомат) в административната сграда на Митница Пловдив