СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1/2017 г./ВТОРА ПРОЦЕДУРА/- МИТНИЦА РУСЕ