СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЪРГ №1/2017 г./ТРЕТА ПРОЦЕДУРА/МИТНИЦА РУСЕ