Румен Данев

Румен Данев
Директор на Дирекция
"Митническо разследване и разузнаване"

Име: Румен Данев

/Директор на дирекция "Митническо разузнаване и разследване"/

Дата и място на раждане: 29.10.1958 г., Шумен

Завършена степен на образование: Висше, СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Право

Професионален опит

1995 - до момента - Агенция "Митници"

1995 - 1996 експерт в отдел "Административно-наказателно производство" в управление "Митнически и валутни нарушения"

1996 - 1998 ръководител сектор "Съдебни спорове"

1998 - 2000 началник отдел "Административно-наказателно производство"

2000 - 2001 и. д. директор на дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

от 2002 - директор на дирекция "Митническо разузнаване и разследване"