Агенция „Митници" е партньор по проект Integrated Bulgarian Maritime Surveillance (InBulMarS) EASME/EMFF/2015/1.2.1.5/002/SI2.740700, финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с изпълнението на Работна програма за 2015 г. на Европейския фонд за морско дело и рибарство. Координатор на проекта е Изпълнителна агенция „Морска администрация". Целта на проекта е извършване на проучване за определяне на нуждите  и изискванията  за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение.

Повече за проекта вижте тук