Ивайло Стефанов

Ивайло Стефанов
Директор на Дирекция
"Информационни системи"

Име:Ивайло Стефанов

/Директор на дирекция "Информационни системи"/

 

Дата и място на раждане: 18.03.1970 г., Русе

Завършена степен на образование: Висше, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Специалност: Изчислителна техника

Професионален опит

1996 - 1998 експерт в митница Русе

     

1999 - 2000 ръководител направление "Информационни системи" в митница Русе

     

1999 - до момента - Агенция "Митници"

05. 2000 - 2003 ръководител на проект "БИМИС"

04.2000 - 12.2001 началник на отдел "Внедряване и развитие на информационни системи"

от 12.2001 - директор на дирекция "Информационни системи"