Във връзка с интерпретациите по данните в годишния доклад за 2017 г. публикуваме:

Пълният текст на Годишния отчет на Агенция "Митници" за 2017 г. вижте тук