Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / втора процедура/ Митница Варна

Списък за търг приложение 2.1 към процедурата 

Заявление публична продан