Марина Попова

Марина Попова
Директор на Дирекция
"Международни отношения"

Име: Марина Попова

/Директор на дирекция "Международни отношения" в Агенция "Митници"/

Завършена степен на образование: Висше, Женевски Университет; СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Биохимия

Професионален опит

1992 - до момента - Агенция "Митници"

- главен експерт, началник на отдел и директор на дирекция "Международни отношения"