Съобщение от Митница Столична за провеждане на търг с тайно наддаване № 1/2018 г. /първа процедура/ за продажба с цел преработка на отнети в полза на държавата акцизни стоки, енергийни продукти, публикувано на 17.01.2018 г.