Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / трета процедура/ Митница Варна

Списък за търг приложение 2.1 към процедурата 

Заявление публична продан  

 Съобщение за Търг №1/ 2017г.- ДОПК / трета процедура/ Митница Варна-нова дата