Политика за защита на личните данни

 

Заповед № ЗАМ - 948/32-188677/29.06.2018 г

 

Политика за поверителност на Агенция "Митници" - на английски език

Уведомление за поверителност - на английски език

Политика за поверителност на Агенция "Митници" - на немски език

Уведомление за поверителност - на немски език

Политика за поверителност на Агенция "Митници" - на френски език

Уведомление за поверителност - на френски език

Контакти

Длъжностно лице по защита на личните данни в Агенция „Митници" - Мария Георгиева

адрес за кореспонденция: гр. София 1202, ул. „Георги С. Раковски" № 47 

електронната поща: gdpr@customs.bg