Първа процедура на търг 2/2018 на Митница Столична - фотоволтаици